Reklama

Šetrnější ozařování při levostranné rakovině prsu

V Pardubicích v onkologickém centru Multiscan jako první v republice zavedli systematické využití tzv. ?respiratory gatingu? u všech pacientek s levostranným karcinomem prsu, které podstupují pooperační ozáření.

Jedná se o ozařování prsu či hrudní stěny v řízeném hlubokém nádechu. Výhodou je, že nádechem se významně oddálí srdce od oblasti ozáření a dochází k významnému šetření tohoto důležitého orgánu.

Při využití techniky respiratory gatingu ženy na monitoru před sebou vidí aktuální polohu hrudníku i polohu žádanou a mohou tak sami tuto polohu korigovat. Technika je současně velice bezpečná, neboť pokud hrudník v žádoucí poloze není, přístroj okamžitě přestane zářit do doby, než se v ní opět objeví. Speciální kamera ozařovacího stroje vyhodnocuje pohyb hrudníku pacientky a podle hloubky nádechu spouští ozařování. Pacientka zároveň vidí na obrazovce svou dechovou křivku. 

MUDr. Vít Ulrych, lékař onkologické centrum Multiscan Pardubice

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama