Přípravek SO-C101 na bázi interleukinu 15 (IL-15) vykazuje u myší silný protinádorový účinek

SOTIO a Cytune Pharma, společnosti ze skupiny PPF, dnes představily nová preklinická data prokazující léčebný potenciál přípravku SO-C101 na bázi interleukinu IL-15 u různých typů nádorů. Data byla prezentována v rámci výročního setkání Americké asociace pro výzkum rakoviny AACR Annual Meeting 2020.

„SO-C101 je v imunoonkologii velmi nadějnou terapeutickou látkou vzhledem ke své schopnosti výrazně aktivovat NK buňky a CD8+ T lymfocyty, tedy dva nejdůležitější buněčné typy imunitního systému zprostředkovávající protinádorovou odpověď. Preklinická data prokazují schopnost SO-C101 zpomalovat a bránit růstu nádorů u různých myších modelů,“ říká Radek Špíšek, generální ředitel společnosti SOTIO. „Plánujeme do konce roku dokončit část naší klinické studie fáze 1/1b hodnotící bezpečnost a správné dávkování přípravku SO-C101 u pokročilých nádorů. Letos v létě zahájíme druhou část klinické studie hodnotící jeho fungování v kombinaci s přípravkem pembrolizumab.“

Hlavní závěry výzkumu:

 • SO-C101 snižuje v závislosti na NK a CD8+ T buňkách rychlost růstu nádoru u myšího modelu nádorového onemocnění plic.
 • SO-C101 navozuje proliferaci buněk protinádorové imunitní odpovědi a zvyšuje jejich počet v nádoru, lymfatických uzlinách a slezině, přičemž aktivuje geny zodpovědné za cytotoxicitu
  NK a CD8+ T buněk u myšího modelu.
 • SO-C101 snižuje rychlost růstu nádoru u již vyvinutých nádorů v myším modelu nádorového onemocnění prostaty a zvyšuje počet NK a CD8+ T buněk, nikoliv však regulačních T-lymfocytů.  
 • SO-C101 v kombinaci s blokací PD-1 zabraňuje rozvoji nádorů u myší a indukuje paměťovou imunitu, která vede ke zpomalení růstu nádorů při opakované expozici nádorovému onemocnění
 • Zprostředkovaná protinádorová odpověď přípravku SO-C101 v kombinaci s blokací PD-1 je u myší závislá zejména na NK a CD8+ T buňkách.

Přípravek SO-C101 je v současné době zkoumán v rámci multicentrické, otevřené studie fáze 1/1b (NCT04234113), hodnotící bezpečnost a předběžnou účinnost přípravku SO-C101 jako monoterapie
a v kombinaci s pembrolizumabem, u vybraných pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním.

Prezentace z kongresu je k dispozici na internetových stránkách společnosti SOTIO.

Společnost Cytune Pharma je zodpovědná za klinický vývoj přípravku SO-C101, SOTIO je sponzorem klinické studie fáze I.

                                                                                 

Richard Kapsa  ředitel komunikace SOTIO

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související produkty na 001shop.cz: 
Zařazení na fórum: 

Komentáře (1)

 • Obrázek uživatele děda75
  děda75

  Staré děda Vopršílek ze sósední dědiny taky nabízí lék na rakovinu. Spíš prevenci, to je lepší postup. Z neupravenéch přírodních zdrojů. V seznamu vedléších nepříznivéch účinků nemá žádný hrůzy. Problém je v tem, že už mám k němu věčí důvěru než k nejaké skupině PPF. A vím že mu nende ani vo zisk, ani třeba vo vomezení populace a podobně. Tož tak.

  Črv 31, 2020

Přidat komentář

Reklama

Reklama