Přírodní medicína a prevence nádorů tlustého střeva a konečníku

Nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku, tvz. kolorektální karcinom, patří v České republice mezi velice závažné a bohužel časté onemocnění.

Tímto výskytem zaujímáme v posledních letech nelichotivé první místo v celosvětových tabulkách. Onemocnění se objevuje nejčastěji ve věkové skupině nad 50 let a častěji postihuje muže. Ročně přibývá v Česku na 8 000 nových pacientů. Podobné statistiky vykazují i v Bavorsku a Maďarsku. Soudí se, že společným faktorem mohou být podobné stravovací návyky a vysoká konzumace piva.

PŘÍČINY VZNIKU NEMOCI

Příčiny onemocnění můžeme rozdělit do dvou skupin. Mezi neovlivnitelné faktory pa­tří genetická predispozice. Bylo prokázáno, že Češi mají dědičný sklon k nádorům tlusté­ho střeva již daný. Dále sem řadíme chronic­ké a zánětlivé onemocnění tlustého střeva, polypy a rodinnou zátěž.

Druhou skupinu tvoří faktory ovlivnitelné, zejména strava a stravovací návyky. Tučná jídla s malým podílem ovoce a zeleniny, nad­měrná konzumace červeného masa, pečení, smažení, grilování, to vše patří mezi výrazně rizikové faktory tohoto onemocnění. S nevhodnou stravou souvisí obezita, která zvyšuje výskyt onemocnění dvojnásobně. Po­dobně jako řada dalších nádorů jsou i nádory střev častější u kuřáků. Aktivní kuřáci jsou vy­staveni dvojnásobnému riziku onemocnění„ které narůstá úměrně s dobou kouření. Souvis­lost se zvýšeným příjmem alkoholu a rizikem kolorektálního karcinomu byla poprvé popsá­na u pijáků piva. Alkohol brání regeneračním procesům střevních buněk a navíc způsobuje deficit kyseliny listové v organismu.

JAK SE NÁDOR VE STŘEVĚ PROJEVÍ?

Příznaky kolorektálního karcinomu mohou být z počátku zcela nenápadné. Jedná se například o poruchy trávení, pocity plnosti po jídle, bolesti břicha či opakované průjmy nebo zácpu. Závažným příznakem je pří­tomnost krve ve stolici. Nález krve může ale rovněž provázet výskyt hemoroidů, řitních trhlinek, nebo poškození střevní sliznice po­travinovou alergií. Je to ovšem jednoznačně varovný příklad pro možnou přítomnost ná­doru střeva.

PREVENCE

Prevence nádorového onemocnění tlustého střeva jde cestou aktivního přístupu ke své­mu zdraví, cestou vyloučení ovlivnitelných rizikových faktorů. Správnou a pestrou výži­vou s omezením zejména červeného masa a uzenin. Zvýšeným příjmem čerstvého ovo­ce, zeleniny a vlákniny. Adekvátním pitným režimem s doplňováním vitaminů, minerálů a probiotik. Nesmírně důležité je nekouřit a omezit příjem alkoholu, zejména piva. Z pozice pacient - lékař je třeba nepodceňo­vat počáteční příznaky nemoci, zejména, ob-jeví-li se přítomnost krve ve stolici.

Důležitá je účast na pravidelných preventiv­ních prohlídkách u praktického lékaře v hori­zontu dvou let. Součástí prohlídky u nejvíce rizikové věkové skupiny nad 50 let je test na skryté, tzv. okultní krvácení. Jedná se o velice jednoduchý a přesný test, který vy­hodnocuje praktický lékař. Je schopen odha­lit onemocnění v počátečním stadiu. Mezi další vyšetřovací metody patří vyšetře­ní tlustého střeva pomocí optiky (tzv. kolonoskopie) nebo využití počítačové tomogra­fie (CT).

Při pozitivním nálezu následuje chirurgický výkon s odstraněním postižené části tlus­tého střeva a spádových lymfatických uzlin. Pacient je poté předán k další onkologické léčbě ve formě chemoterapie nebo radiote- rapie dle rozhodnutí odborníků.

PRODUKTY ENERGY - VHODNÁ PREVENCE

Nabídka Energy disponuje několika výrobky vhodnými pro prevenci tohoto druhu rako­viny. Zcela výsadní postavení mají Cytosan a Cytosan Inovum. Obsahují tzv. huminové látky, které vykazují detoxikační a ochranný vliv na sliznici tlustého střeva proti toxic­kým a kancerogenním látkám, které mohou střevo poškozovat. Nutné je vyzdvihnout zejména jejich silný protizánětlivý účinek - chronický zánět tlustého střeva je považo­ván za první krok k možnému nádorovému zvratu. Tyto unikátní přírodní látky byly tes­továny i na klinickém pracovišti Fakultní ne­mocnice v Hradci Králové pod vedením prof. MUDr. Zdeňka Zadáka, CSc.

Probiosan svým obsahem dvou kmenů probiotických bakterií, zelené řasy chlo- relly a inulinu podporuje kolonizaci tlustého střeva potřebnými probiotickými bakteriemi. Je prokázán jejich protizánětlivý a ochran­ný účinek na buňky tlustého střeva. Pro­spěšné bakteriální kultury potlačují mno­žení patologických střevních bakterií a přemnožení plísní ve střevě. Chlorella je mikroskopická sladkovodní řasa obsahují­cí množství přírodních vitaminů, minerálů a zelené barvivo chlorofyl. Má obecně vý­razné protizánětlivé účinky, snižuje kyse­lost střevního obsahu a podporuje imunit­ní systém stimulací tvorby bílých krvinek mikrofágů a lymfocytů. U lidí, trpících nepravidelnou stolicí či jinými zažívacími poruchami, ale i u zcela zdravých lidí od středního věku by v rámci prevence měla být aplikována očistná kúra kombinací těchto přípravků.

Ze základní řady koncentrátů Pentagramu(R) je nutno připomenout bylinný komplex Vironal. Svým složením je určen k regeneraci tlustého střeva, plic a sleziny a výrazně pod­poruje imunitní systém organismu, čímž napomáhá prevenci onemocnění nádory tlustého střeva a konečníku. Závěrem tohoto článku bych jako praktický lékař vyzval všechny naše čtenáře k aktivní­mu přístupu k této závažné zdravotní proble­matice, k účasti na preventivních prohlídkách u svých lékařů a využití potenciálu produktů Energy ke snížení výskytu tohoto nebezpeč­ného onemocnění.

MUDr. Jiří HANZEL - časopis Vitalita
 

.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (2)

 • Obrázek uživatele tomaslezal@yahoo.com
  tomaslezal@yahoo.com (anonym)

  kadak chce proste poradne projizdet kazdej den

  Čer 09, 2011
 • Obrázek uživatele jasně...
  jasně... (anonym)

  ty buzno

  Čer 09, 2011

Přidat komentář

Reklama

Reklama