Reklama

Vystřídá epidemii koronaviru „epidemie odložené péče“?

V době koronavirové pandemie se mnozí lidé raději vyhýbají návštěvě zdravotnických zařízení, aby se obávaným virem nenakazili. Často je však lékařská péče neodkladná a její zanedbání či odsunutí o několik týdnů může mít fatální následky...

Zejména pacienti, kteří se dlouhodobě léčí, by neměli brát své choroby na lehkou váhu, ale i v případě akutních stavů je důležité se k lékaři vypravit. Odkládat byste neměli ani plánovaná vyšetření a prohlídky, na které jste objednáni, protože po odeznění epidemie hrozí, že se kapacity zdravotních zařízení přeplní a nedostanete se na ně včas. Svůj zdravotní stav vždy konzultujte s lékařem.  

„Pana Miroslava k nám přivedly náhlé změny vidění. Rozšiřující se clona se střídala s občasnými záblesky, které se mihotaly jako mušky. Znepokojení mu dodalo, kdy si začal takzvaně vidět na nos. Vyšetření paní doktorky Kateřiny Pulchartové bohužel potvrdilo závažné podezření na odchlípení sítnice. Pacient byl okamžitě odeslán do fakultní nemocnice k akutní operaci sítnice. Nepřijít včas a odložit vyšetření na později by vedlo k nevratné částečné či úplné ztrátě zraku,“ ilustruje na jednom z příkladů MUDr. Lucie Valešová, primářka pražské oční kliniky DuoVize, a varuje: „V případě jakýchkoliv změn vidění, zorného pole nebo jiných obtíží své rozhodnutí přijít do ordinace očního lékaře neodkládejte!“

Zavřená ambulance? Nenechte se odradit!

K opatřením kolem šíření infekce koronaviru je nutné přistupovat se zodpovědností a rozumem a v žádném případě by důsledkem současné situace nemělo dojít k zanedbání péče o zdraví! Provoz mnohých zdravotnických zařízení se musel následkem pandemie změnit, někteří lékaři dokonce museli uzavřít své ambulance. Častým důvodem byla nedostupnost ochranných pomůcek. Dalším problémem, se kterým se lékařská zařízení potýkají, je absence personálu v důsledku onemocnění, případně uzavření v karanténě nebo péče o děti školou povinné. Začaly se proto rojit stížnosti pacientů na nedostupnost zdravotní péče. Tato situace by však neměla vést k tomu, že pacienti rezignují a návštěvu lékaře odloží či zruší, vždy je zapotřebí hledat řešení a případně se pídit po zastupujícím lékaři či jiných možnostech ošetření! Informaci o dostupné péči by v tomto případě měla podat zdravotní pojišťovna pacienta.

Reklama

Pacienty ohrožují i jiné nemoci než Covid-19!

Mnohé ambulance a zdravotní centra jsou totiž v provozu i nadále, byť někdy v upraveném režimu a za důkladných bezpečnostních opatření. „Chtěl bych ubezpečit, že naše urologické ambulance fungují i v této situaci, která není jistě jednoduchá ani pro vás, ani pro nás. Samozřejmě si uvědomujeme riziko, které s sebou dané virové onemocnění nese, ale děláme maximum pro to, abychom rizika minimalizovali, používáme ochranné pomůcky, snažíme se využívat nejmodernějších možností desinfekce a pochopitelně organizujeme naši práci tak, abychom omezili kontakt mezi pacienty na minimum. Na druhou stranu jsme si vědomi skutečnosti, že pacienta mohou ohrožovat i jiná onemocnění než virová, na což v dnešní době někdy zapomínáme. Proto v případě, že budete mít jakékoliv potíže, neváhejte přijít, případně zavolat, jsme připraveni vám pomoci,“ apeluje profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc., hlavní lékař pražské urologické kliniky UroKlinikum. V případě urologických potíží navštivte lékaře vždy, když máte viditelnou krev v moči či akutní potíže s močením, například bolest, pálení, retenci moči – tedy pokles vylučování, až úplné zastavení močení. Dále nepodceňujte nález nepřirozeného útvaru při samovyšetření varlat či bolesti v oblasti beder a podbřišku. V případě, že patříte do rizikové skupiny nebo máte příznaky onemocnění Covid-19, kontaktujte nejprve svého lékaře telefonicky a domluvte se na dalším postupu. A nerušte ani naplánovaná specializovaná vyšetření!

Plánovanou prohlídku nerušte

Nejen při akutních zdravotních potížích, ale i v případě, že se léčíte s jakýmkoli onemocněním a měli jste absolvovat pravidelnou prohlídku či konzultaci, anebo máte dlouhodobě naplánované vyšetření, nevyhýbejte se mu. Pravidelné prohlídky jsou součástí léčby a jsou nezbytné pro zabránění zhoršení vašeho stavu nebo dalším komplikacím. Plánovaná prohlídka zároveň může odhalit závažný stav, který je zapotřebí zavčasu léčit. „V DIAvizi proto děláme i telefonické kontroly pro pacienty, kteří se k prohlídce nemohou dostavit. Často však i při této „kontrole na dálku“ zjistíme, že se pacient musí dostavit k vyšetření. Pokud je to skutečně potřeba, domluvíme se s pacientem, kdy má přijít, abychom minimalizovali veškerá rizika. Hlavní problém ovšem tkví v tom, že pacienti kontroly i přesto odkládají, a pak může nastat situace, kdy neodhadnou či ‚bagatelizují‘ svůj stav a může dojít k závažným komplikacím,“ varuje MUDr. Marta Klementová, vedoucí lékařka pražského diabetologického centra DIAvize. „Druhý problém je, že všichni pacienti čekají, až se zruší omezení, a pak chtějí vyrazit na kontrolu. Jenže takto uvažuje každý, takže následně nebudeme schopni vyhovět všem požadavkům o kontrolu kvůli přetížení. To si pacienti neuvědomují. Když zruší kontroly nyní, nezaručíme jim, že později budeme mít kapacitu my,“ poukazuje Klementová na problematiku odkládání naplánovaných prohlídek. Zároveň ubezpečuje, že centrum funguje bez omezení provozu, a na základě dané situace zavedlo mnohá opatření. Ta mají za úkol minimalizovat rizika přenosu koronaviru, ať už mezi pacienty, tak i v rámci ochrany personálu. Povinností lékařů i dalšího zdravotnického personálu je zajistit průběh léčby tak, aby nebyl ohrožen ani pacient ani lékař. Tomu se přizpůsobuje celý chod ambulancí, zvětšují se rozestupy v čekárnách, ale i časové rozestupy mezi jednotlivými pacienty. Rezervace pacientů z rizikových skupin jako jsou lidé s vysokým krevním tlakem, chronickým onemocněním dýchacích cest a podobně přesouváme na pozdější dobu nebo do speciálních časů, pokud je vyšetření neodkladné,“ uvádí Ing. Magda Pravdová, MHA, ředitelka Dětského očního centra Kukátko.

Co byste měli dodržovat při návštěvě lékaře?

Dříve, než navštívíte ambulanci, měli byste si zodpovědět následující otázky: Přišli jste do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem nebo s podezřením na nákazu koronavirem? Máte příznaky onemocnění dýchacího aparátu (kašel, rýmu, zvýšenou teplotu, slabost, zimnici, dechovou slabost)? Byla vám nařízená karanténa (včetně povinné karantény z důvodu návratu z ciziny)? Pokud jste na některý z uvedených dotazů odpověděli kladně, kontaktujte lékaře telefonicky, abyste se domluvili na dalším postupu. Jestliže jsou vaše odpovědi záporné a máte zdravotní obtíže, které vyžadují návštěvu zdravotního zařízení, anebo máte naplánovanou pravidelnou kontrolu či vyšetření, nezapomínejte na hygienická opatření: zakrytí tváře, nošení rukavic, navíc mějte po ruce kapesní desinfekci, kterou si ruce otírejte – ta by však měla být dostupná i v samotném zařízení. Zbytečně se ničeho nedotýkejte a zároveň udržujte odstup od ostatních pacientů.

Jak zdravotnická zařízení bojují s koronavirem?

Rovněž samotná zdravotnická zařízení nyní zpřísňují hygienická opatření„Již v lednu jsme pro naše pracoviště v Brně i v Praze zabezpečili dostatek ústenek, dezinfekcí a rukavic. Postupně jsme doplnili bezkontaktní teploměry, ochranné brýle, štíty, respirátory a další, abychom maximalizovali ochranu našich pacientů i zaměstnanců před nákazou. Zavedli jsme vstupní kontrolu, kterou musí podstoupit každý příchozí. Zahrnuje bezkontaktní změření teploty, povinnou dezinfekci rukou, kontrolu roušky – její správné nasazení a nošení. Kdo nemá vhodnou roušku, dostane ji od nás. Pro pacienty i personál platí zákaz snímání roušky z obličeje po celou dobu přítomnosti na klinice. Pacienty v čekárnách usazujeme s minimálně dvoumetrovými rozestupy. Také jsme pořídili uzavřené germicidní zářiče, které pomocí UVC záření ničí viry a bakterie a průběžně dezinfikují vzduch ve společných prostorách. Jednotlivé vyšetřovny pak po skončení ordinační doby desinfikujeme pomocí ozonu a germicidním zářičem,“ vyjmenovává  Lenka Tuzová, ředitelka brněnské Oční kliniky NeoVize mimořádná bezpečnostní opatření, která eliminují riziko nákazy koronavirem během návštěvy u lékaře. Právě ozon je velmi účinný nástroj pro likvidaci libovolných bakterií a virů. „Do zabezpečení ochranných pomůcek, dezinfekcí, nových zařízení a zpřísněného hygienického režimu jsme investovali přes 500 tisíc korun. Další statisíce nás stojí práce lidí, kteří organizují, zabezpečují a realizují tato opatření,“ doplňuje Bc. Petr Kocian, MHA, generální ředitel a majitel sítě klinik NeoVize Group.

MK
 

Reklama

Komentáře

Věrka (Po, 20. 4. 2020 - 12:04)
Z článku: "Již v lednu jsme pro naše pracoviště v Brně i v Praze zabezpečili dostatek ústenek, dezinfekcí a rukavic. Postupně jsme doplnili bezkontaktní teploměry.............., abychom pacienty i naše zaměstnance zabezpečili před nákazou."
Z toho vyplývá, že se nákaza koronavirem oficiálně očekávala už v LEDNU? Možná i dřív, což se zatím neodtajnilo? A nás, obyvatelstvo nechali úplně blbé, nepřipravené? Až tak, že jsme se něco začali pomaloučku dozvídat až v březnu? Všichni papalášští nadlidé to věděli v lednu, ne-li dřív - to se dozvíme zas náhodou - přesto nebylo pro nás zabezpečené VŮBEC NIC? ANI TY ROUŠKY, KTERÉ SI MUSÍME PŘETĚŽKO A DRAHO SHÁNĚT NEBO ŠÍT SAMI, NA VLASTNÍ NÁKLADY, které nosit pod nemalou pokutou přitom všem nosit MUSÍME. Ať se na mne nikdo nezlobí, ale to je ta "PRAVDA"? SVOBODA? A jiné kecy...To je normální sametový BOR..L, protože chaos je slabé slovo. Prosím ne uložit, ale zveřejnit, cenzura "prý" byla zrušena. Je tady sice náznak jednoho neslušného, ale plně vystihujícího slova, což oproti moderním "kulturním" pořadům, kde se to vulgaritami jen hemží, aniž by se nám za to někdo omlouval, slaboučký čajíček. Děkuji.
Petr (Po, 20. 4. 2020 - 13:04)
No jo, stará komunistka Věrka aby se zase nevyjádřila. Jako pod každým článkem co tady je.
Návštěvník (St, 22. 4. 2020 - 12:04)
Per: Stará jo, a na dobu "totality" vzpomínám ráda, a nejsem sama. Zato tento svět pravdy-lásky nám byl čert dlužen. I kdybych "komunistka" byla, nevím, proč bych se za to měla stydět nebo převlíkat kabát, jako to udělali tito všichni sluníčkáři, co tu s námi mávají.
Demokrat (St, 22. 4. 2020 - 15:04)
Komunistka ses a mela by ses stydet, ze se hlasis k ideologii a systemu, ktery zdevastoval vsechny zeme, ktere ten system zkusily. Skoda, ze vztekle bestie jako ty mohou vyuzivat a zneuzivat svobody, ktere jim demokracie poskytuje. A skoda ze si muzes uzivat vyhod systemu svobodneho hospodarstvi - do fronty na toaletni papir s tebou.
! (Čt, 23. 4. 2020 - 08:04)
Demokracie by mohla poskytovat svobody, kdyby u nás nějaká byla. To, co teď máme, je spíše feudalismus. V čele stojí král zlodějů a pod ním loutková vláda jeho ministrů.
Věrka (Čt, 11. 6. 2020 - 17:06)
Pro "petra": Tímto stylem píše jedině starej osamělej zapšklej ošklivej dědek impotent, který nemá trošku žádné radosti. Ano, fronty v této NOVODOBÉ TOTALLITĚ jsou, i na ten toaletní papír, a nejenom na něj. Omezováni jsme i v nákupu více kousků potravin, těch chemií prošpikovaných a šizených potravin, vy ubohý nekomunisto. Vak vy jen kdybyste mohl! Sotva se režim obrátí, budete komunista číslo 1, charaktere havloidní. A vůbec - tady na tomto webu jsou věci zdravotní a ne politické, omezenej dědo.
! (Po, 20. 4. 2020 - 16:04)
Je těžko k uvěření, jak dokáže chřipka + intenzivní mediální masáž ovlivnit myšlení celosvětové populace s dopadem na celosvětovou ekonomiku. A nikdo neřeší, že počet "mrtvých s koronavirem" je zanedbatelný proti úmrtím na rakovinu, cévní příhody, AIDS, dopravní nehody, vraždy a sebevraždy. Jediný, kdy na tom vydělal, jsou čínští soudruzi s jejich prodejem roušek a nefunkčních "testů".
Petr (Út, 21. 4. 2020 - 18:04)
Chřipky tady byly, jsou a budou, ale ještě nikdy se takhle ve světovém měřítku kvůli nim neblblo.
Reklama