Reklama

Ztráta čichu může být známkou koronavirové infekce

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D., hovoří o náhlé ztrátě čichu a chuti jako o předpokládaných symptomech onemocnění COVID-19. O příznaku již informovali odborníci řady zemí, kde koronavirová epidemie probíhá. Pacienti s náhlou ztrátou čichu bez zjevné příčiny by měli dodržovat karanténu.

Můžete potvrdit, že ztráta čichu provází onemocnění koronavirem?

Podle dostupných analýz dat z Asie a narůstajícího množství pacientů zejména v Itálii, ve Španělsku, Velké Británii a v USA je zjevné, že ztráta nebo zhoršení čichu, odborně anosmie, resp. hyposmie, a ztráta chuti neboli ageuzie jsou zásadními příznaky spojenými s nákazou COVID-19.

Co je příčinou ztráty čichu a chuti v těchto případech?

Obecně patří mezi nejčastější příčiny úplné (anosmie) nebo částečné ztráty čichu (hyposmie) viry, které způsobují infekce horních cest dýchacích, často označované jako „nachlazení“. K nim se právě skupina koronavirů řadí.

Reklama

Viry mohou ovlivnit čichovou funkci několika způsoby. Zánět nosní sliznice, který vyvolávají, může omezit přístup vdechovaného vzduchu do oblasti stropu nosní dutiny, kde je lokalizován specializovaný čichový epitel, a narušit detekci vůní. Virus může přímo napadnout a poškodit buňky čichového pole ve stropu dutiny nosní. Další možností je poškození nervové dráhy, kterou jsou čichové vjemy vedeny z nosu do čichového centra v mozku.

Protože se na vlastním vnímání chuti významně podílí i čichové vjemy, bývají často při poruše čichu postiženy i vjemy chuťové.

Přichází ztráta čichu spolu ostatními příznaky, nebo je předchází?
Tyto příznaky se často vyskytují u pozitivně testovaných pacientů, kteří neměli žádné jiné symptomy. Pokud se ztráta čichu objeví náhle, řádově ve dnech, a není spojena s jinými zřejmými onemocněními nosu a/či vedlejších dutin nosních, jako jsou například rýma s nosní neprůchodností, nosní polypóza, sinusitida atd., jedná se v současnosti o vysoké riziko koronavirové infekce. Pacienti s anosmií bez dalších symptomů mohou patřit mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění.

Mají pacienti se ztrátou čichu navštívit lékaře?

Pacienti by nyní neměli navštěvovat svého praktického lékaře či ORL specialistu jen kvůli izolované ztrátě čichu, pokud nemají jiné dýchací obtíže nebo další problémy, které vyžadují lékařskou péči.

Je ztráta čichu zařazena mezi příznaky, kvůli nimž je třeba pacienty na COVID-19 testovat?
Tito pacienti zatím bohužel nesplňují současná kritéria pro testování nebo karanténu. Ale vycházíme z aktuálních doporučení Evropské rinologické společnosti a doporučení Americké akademie ORL a chirurgie hlavy a krku. I když může být náhlá ztráta čichu způsobena i jinými viry, domníváme se, že je rozumné v současné pandemické době předpokládat, že příčinou je COVID-19, dokud to není vyloučeno testováním. Doporučujeme proto, aby pacienti, u kterých se nově objeví ztráta čichu bez zjevné příčiny, dodržovali současné pokyny pro karanténu. To platí také pro jejich spolubydlící.
 

Více informací naleznete zde:

Reklama

Komentáře

Návštěvník (Čt, 2. 4. 2020 - 05:04)
Lékaři se zaměřují příliš na léky a léčení nemocí, pak jim nezbývá pozornost na prevenci, především prevenci výživou, kterážto když je vadná je skutečnou příčinou asi 80% všech nemocí. Já zase naopak, přespříliš na prevenci. Výsledkem je, že pozornost léčení s pomocí léků věnovat nemusím. Ale k věci. Když bude zdravému člověku ve stravě výrazně chybět zinek, ztratí čich. Na dobu než ho stravou zase doplní. Zinek je mimo to velice důležitý pro imunitu, zejména antivirovou. Když člověka napadne koronavirus, aniž se to hned projeví (specielně u aktuálního koronaviru), dojde k aktivizaci první fáze imunitní odezvy. V této fázi se rychle spotřebuje zinek, to se projeví ztrátou čichu. To jest i "chuti" (na niž se čich víc jak lvím podílem podílí). Jak prosté milý Watsone. Až chytnu koronavirus a ztratím čich, okamžitě si doplním ve stravě zinek (max. 1000mg síranu, heptahydrátu), tím se mně vrátí čich, a pravděpodobně i posílí antivirová imunita a dál už neonemocním. Ale, on se mi tento takto čistý pokus zrealizovat asi nepodaří. Protože mě to zkoplikují ještě další a silnější preventivní výživová opatření. Ty vám ale prozradím až v případě úspěchu, t.j. když jejich zásluhou vůbec neonemocním. S tímto pokusem ještě počkám, aby to bylo průkaznější, až mi bude přes osmdesát. To bude už teď v dubnu.
! (Čt, 2. 4. 2020 - 10:04)
Po 1 gramu ZnSO4.7H2O si koledujete tak leda o otravu.
děda75 (Čt, 2. 4. 2020 - 13:04)
Mám to nejenom načteno, ale i na sobě vyzkoušeno, Byl jsem ve stavu s prostatou "okamžitě na nůž", ale ten byl nedostupný. Samozřejmě nelze to na lačno a libovolně dlouho. Jinak také, z důvěryhodné knihy staré asi 60 let, a ne jediné: Pokud má muž od 40 let věku ve stravě denně 40 mg Zn, nebude mít potíže s prostatou. Nebo: vhodná udržovací dávka po léčení ve vyšším věku je do 70 mg, léčebná dávka (padání vlasů a pod.) 200 mg po omezenou dobu, úporné léčení nárazově až 400 mg. Tedy jen zinku, síranu 3x víc. K praktickému využití je ale dobré vědět trochu víc než zde píši. Holt, je ještě mnoho zázraků, které znovu čekají na "znovuobjevení". Po desítky let jsem se bavil tím, jak hlemýždím tempem se zvyšovali DDD některých vitamínů (D3, a taky omega 3 atd), a ještě nejsme zdaleka u konce.
Reklama