Reklama

Zavedení ePoukazů usnadní pacientům získat zdravotní pomůcky až do domu

Pacienti, kteří trpí omezenou pohyblivostí už nemusí obtížně docházet pro poukazy na zdravotní pomůcky do ordinace svého lékaře, ale mohou o ně požádat ze svého obydlí. Zároveň je pacientům umožněn i zásilkový prodej pomůcek. Od prvního května letošního roku totiž pracují optici a zaměstnanci výdejen zdravotnických prostředků s ePoukazy, které jsou součástí eReceptů.

Zdravotníci přijali ePoukazy okamžitě

Novou funkci eReceptů spustil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který se více než rok připravoval na její zavedení. Přestože je používání elektronických poukazů nepovinné, pracovníci ve zdravotnictví začali ePoukazy používat téměř ihned po jeho zavedení, což přivítala ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. „Zdá se, že ePoukaz si rychle vybuduje své místo v elektronickém zdravotnictví. Těší nás, že eRecept našel další cestu, jak pacientům i pracovníkům ve zdravotnictví usnadnit život,“ prohlásila ředitelka.

Vydávání ePoukazů bude jednoduché

Možnost elektronizace poukazů umožnila úprava zákona o zdravotnických prostředcích s dopadem na zákon o léčivech. Na rozdíl od eReceptů se nebude provádět digitalizace listinných poukazů. Systém ePoukazů totiž využívá stávající zaběhlé funkce eReceptu doplněné o specifika výdeje zdravotnických prostředků. Vydávání ePoukazu bude podobné, jako je tomu u receptů. Lékař vystaví ePoukaz ve vlastním informačním systému a ten bude odeslán do centrálního úložiště. Následně lékař získá identifikátor vydávaného poukazu. Tento identifikátor bude devítimístný a dostupný v pouhé okem čitelné podobě, tak i ve formě QR kódu.

Reklama

Postačí občanka nebo pas

S označeným poukazem si pak může pacient zajít do výdejny zdravotních potřeb, lékárny nebo optiky. Kromě výdeje na základě listinné průvodky, alfanumerického kódu nebo QR kódu bude rovněž umožněn výdej na základě občanského průkazu nebo pasu. U zdravotnických pomůcek, u kterých je nutné schválení pojišťovnou, bude tato komunikace probíhat rovněž přes systém ePoukazu. Vydávat zdravotnické prostředky bude možné jak přes vlastní informační systém příslušné výdejny, do kterého bude implementován ePoukaz, tak přes webové rozhraní SÚKL či webovou aplikaci,“ vysvětlila Radka Bauerová, vedoucí smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami ze společnosti STROFIOS a.s.

Komplikace Bauerová neočekává

EPoukaz je vysoce profesionální produkt. Proto Radka Bauerová neočekává větší problémy při jeho zavádění. Tento proces budou zřejmě provázet klasické drobnosti technického charakteru. V této souvislosti Bauerová uvedla, že ideální nastavení je třeba teprve vypozorovat za provozu. „Osobně bych byla pro, aby předepisující zvolili delší dobu platnosti poukazu. Ze zákona je doba platnosti poukazu 30 dní s tím, že předepisující může tuto platnost prodloužit až na jeden rok, zdůraznila Radka Bauerová. „Bylo by dobré, aby předepisující automaticky dávali delší dobu platnosti poukazu zejména tam, kde je očekávána delší doba zpracování a výdeje pomůcky. Pro předepisující bude nejspíš přínosné, když jejich dodavatelé softwaru nastaví u poukazů vyžadujících schválení upozornění, aby dobu platnosti poukazu prodloužili. Podobný problém byl na začátku i s 14 denní platnostní eReceptů,“ ukončila Radka Bauerová.

Reklama

Komentáře

Reklama