Reklama

Informovaný souhlas umožňuje lidem rozhodnout o své léčbě

Pacient, který si může vybrat postup léčby a ví, co ho čeká, se tolik nebojí a lépe spolupracuje. Může zvážit, zda operaci podstoupí, rozhoduje o své léčbě - to je princip informovaného souhlasu. Formuláře, na nichž je popis zákroku, včetně obrázků a vyjmenovaných komplikací, už dostávají pacienti v řadě českých nemocnic. Od listopadu to budou nemocnice dělat povinně, nařizuje jim to vyhláška ministerstva zdravotnictví.

"Lékařům a sestrám usnadní informovaný souhlas práci, nemají vždy čas vše podrobně pacientovi popsat," řekl dnes novinářům ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice Petr Malý.

Podle něj se osvědčilo, když si nemocný před podpisem formulář pročetl a pak se zeptal už jen na to, co ho zajímá. Pacienti podepisují souhlas s hospitalizací, další formuláře podepisují před každým léčebným výkonem. Cizinci dostanou text ve svém jazyce, lidem s poruchou sluchu přetlumočí text do znakové řeči sestry, které ji ovládají. Nemocnice už chystá i formuláře v slepeckém písmu.

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči Dana Jurásková, na niž se obracejí pacienti i jako na nemocniční ombudsmanku, upozornila, že nejde jen o podpis. Důležité je vysvětlení všech pacientových otázek. Pokud nechce nic vědět, protože by se pak bál ještě víc, je to jeho právo. Neodmítá tím výkon, souhlas tedy může podepsat. Za děti ho podepisují rodiče, za nesvéprávné jejich zákonní zástupci.

"Důležité je, abychom mluvili s pacientem srozumitelně, medicínský jazyk je pro ně nesrozumitelný," podotkla. Informovaný souhlas podle Juráskové umožní, aby všichni zdravotníci mluvili ve shodě. Z formuláře se dozvědí, do jaké míry je nemocný o svém stavu informován, takže se nestane, aby vzájemně popírali své informace.

Reklama

Pacienti reagují podle náměstkyně na informovaný souhlas různě - někteří to cítí jako zbytečnou zátěž, někteří naopak živě diskutují o tom, jak si představují svůj další osud. Menšina prý je těch, kteří se obávají rozhodnout. Při několika tisících pacientů za rok nanejvýš deset jich podle Juráskové i po poučení operaci odmítne.

Informovaný souhlas podepisuje pacient ve dvou kopiích, jednu uloží nemocnice, druhá mu zůstane. I když formulář podepíše, může souhlas ještě odvolat. "I když už leží na vozíku před operačním sálem, může operaci odříci," ujistila Jurásková.

Naďa Myslivcová - ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama