Reklama

Metabolická terapie při onemocnění nervové soustavy

Jedná se o terapii vypracovanou profesorem Chochlovem, která je založena na vyvinutých aminokyselino -lipidových preparátech podávaných v případě neurologických onemocnění. V současné době se tato metoda pomoci jeví jako nejefektivnější při různých neurologických změnách.Ke konci 20. st., v roce 1998, na kongresu „Americké společnosti neurověd“ v Los Angeles, byly představeny důkazy toho, že buňky mozku se obnovují a rozmnožují, stejně jako buňky v jiných tkáních. Je známo, že při poranění kůže se buňky epitelu rozmnoží a zaplní defekt. Ukázalo se, že s buňkami mozku je to stejné, ale pro jejich rozmnožení je třeba stimulace.

Již dlouho před výše jmenovaným kongresem mohla skupina vědců v čele s prof. Chochlovem a za pomoci současných neurofyziologických a biochemických výzkumů dokázat možnost regenerace, aktivace i vzájemné proměny buněk mozku.
Vypracované preparáty-stimulátory dovolují aktivně působit na tyto procesy. Analýza přibližně 50 000 absolvovaných terapií poukazuje na vysokou efektivnost metody.


Za posledních 5 let se tento způsob terapie dostal za hranice Ruska a používá se v Anglii, České republice, Bulharsku, Itálii, na Kypru a v Austrálii, kde v souladu s danou pomocí přinesl nový a kvalitní způsob života pacientům-invalidům, dětem i starším.

 

Jedná se o aminokyselinové a lipidové komplexy centra ?Primavera Medika? ? preparáty nového věku. Některé preparáty působí jak na prokrvení mozku, tak i končetin, jiné aktivují nervové buňky, regulují nitrobuněčné pochody, normalizují procesy útlumu a vzrušení, působí jako neuromediátory a v neposlední řadě některé stimulují oddíly mozku zodpovědné za rozvoj intelektu. Některé aminokyseliny a další potřebné látky stimulují propojování neuronů a tím zvyšují výkonnost centrálního nervového systému, urychlují reparaci postižení a brání stárnutí mozku. Další aminokyseliny ovlivňují metabolismus mozkových buněk prostřednictvím stimulace funkce mitochondrií a některé aminokyseliny a další látky ovlivňují přenos signálů mezi neurony buď přímo nebo působením na hlavní a alternativní cesty vzniku neuromediátorů a tím ovlivňují příznaky postižení mozku. Některé aminokyseliny zvyšují tvorbu nervových růstových faktorů a současně usnadňují přenos signálů mezi neurony, tím vytváří podmínky pro tvorbu nových synapsí a nové možnosti tvorby paměťových stop.


Objektivně lze jejich účinek sledovat ve snížení svalového napětí, odstranění hyperkynéz, zlepšení koordinace, rozvoji slovní zásoby, zlepšení zraku a sluchu, formování řeči, zlepšení učení a soustředění ve škole ? souhrnně ? zlepšují kvalitu života.
Preparáty jsou zaregistrovány Ministerstvem zdravotnictví Ruské federace i České republiky a také zařazeny do Spolkového registru biologicky aktivních doplňků.

 

Aminokyselino-lipidové preparáty se osvědčily při následujících neurologických onemocněních:
 

 • Dětská mozková obrna (DMO)
 • Prenatální encefalopatie
 • Porucha psychomotorického vývoje, mentální zaostalost
 • Lehké mozkové dysfunkce
 • Autismus
 • Následky cévních mozkových příhod (včetně insulty)
 • Chronické poruchy prokrvení mozku (včetně stařecké demence)
 • Vertebro-basilární insuficience
 • Následky neuroinfekcí
 • Postvakcinační komplikace neurologického původu
 • Diseminovaná encephalomyelitis
 • Roztroušená skleróza ? Sclerosis multiplex
 • Poly- a mononeuropatie (neuronitis vestibularis), neuralgie trojklanného nervu, obrna Bella, nemoc Roussy-Levy)
 • Progresivní míšní dystrofie (Duchennova dystrofie, Landouzy-Dejerina)
 • Spinální míšní atrofie (nemoc Verdniga-Hofmanna, Kugelbergra-Velandera)
 • Parkinsonova nemoc
 • Spinocerebrální ataxie
 • Turetta syndrom
 • Dědičná spastická paraplegie Strumpell
 • Fridrichova ataxie
 • Neurocirculatory dystonie
 • Epilepsie (včetně syndromu Westa)
 • Chromosomální dědičné choroby (Downův syndrom, syndrom kočičího křiku atd.)
 • Monogenní dědičné syndromy (včetně syndromu fragilního X-chromosomu)

   

Reklama

Různé kombinace podávání těchto preparátů (cca 20 druhů) dosahují dostatečných výsledků při výše zmiňovaných onemocněních. Podávání a dávkování preparátů je stanoveno individuálně a podle symptomů nemocného, tzn. že určitá dávka preparátů je předepsána při konkrétních symptomatických projevech, například při změnách svalového tonu, jak při sníženém tak i zvýšeném, stejně tak při snížené i zachovalé svalové síle. Kombinace preparátů působí také při zpomaleném vývoji intelektu a řeči, při poruchách chování, projevech psychiatrických onemocnění, hyperaktivitě, autistickém chování, projevech deprese.


V případě dětské mozkové obrny byly u 98% nemocných pozorovány pozitivní výsledky. Dětem se uleví: sníží se svalový tonus, zlepšuje se koordinace, objevují se samostatné pohyby, které vedou k úplnému obnovení pohybových funkcí. První příznaky zlepšení mohou být zpozorovány za několik dnů až týdnů. Obzvláště stabilní výsledky přinášejí pomoc při nejrozšířenější formě dětské mozkové obrny ? spastické diplegii. Samo sebou se rozumí, že z pacientů se nestanou sportovci, ale budou sedět, chodit, mluvit. U ostatních forem dětské mozkové obrny bylo také pozorováno zlepšení stavu.


U dětí se zpomaleným rozvojem řeči a s oligofrenií umožňuje speciálně vybraný komplex aminokyselin a lipidů maximálně přizpůsobovat pacienty k životu. Po prodělaném kursu terapie mohou děti komunikovat s rodiči, rozumět jejich řeči, mohou se samostatně oblékat a adekvátně přijímat okolní svět. V 86% případů bylo dosaženo výrazného zlepšení stavu. Znamená to, že ?slabomyslné? děti přecházejí ze speciálních škol do škol standardních a začínají komunikovat se svými vrstevníky na stejné úrovni.


Je nutné zdůraznit, že v případě oligofrenie i DMO by se měli rodiče zúčastnit terapie co nejdříve. Čím je pacient mladší, tím větší je šance, že se jeho stav rychleji a výrazněji zlepší.


Při použití preparátů v případě dědičných chorob nezasahují tyto do struktury změněných chromozomů, nýbrž normalizují buněčný metabolismus nemocného organismu. To vede ke znatelnému zlepšení intelektuálních možností, hlavně u Downova syndromu.

 

Při jakékoliv diagnóze závisí výsledek při užívání aminokyselino-lipidových preparátů na stupni postižení nervového systému, délce trvání onemocnění, stáří nemocného a délce prodělaného kursu.


Při klasické léčbě poruch centrálního a periferního nervového systému se používají léky, jako např.: Cerebrolysin, Glycin, Kogitum ? ty však obsahují směs všech aminokyselin, tudíž jejich působení na určitá místa je nedostatečné, anebo působí i na místa, kde to není potřeba. Avšak jednotlivé aminokyselinové kapsle (6-7-9 komponentů v jedné kapsli), preparáty centra ?Primavera Medika?, působí pozvolna a cíleně na určité oblasti mozku a neovlivňují okolní mozkové struktury, což prakticky vylučuje možnost vzniku vedlejších účinků. Zejména vhodně vybraná kombinace aminokyselinových složek může být použita při záchvatech křečí a má za následek snížení frekvence záchvatů a snižuje také příznaky při jejich přítomnosti.


Výskyt alergických reakcí nepřevyšuje hranice běžného výskytu v populaci.

 

S výsledky klinických výzkumů při podávání aminokyselinových a lipidových komplexů u rozličných forem onemocnění nervového systému se můžete podrobněji seznámit na stránkách www.primavera.ru


Zdroj: www.primavera-med.cz

Reklama

Komentáře

Renata (Út, 21. 2. 2006 - 21:02)
Máte někdo zkušenost s touto terapií u léčby DMO? Jak se na toto léčení dívají naši lékaři?
viera dokoupilova (Pá, 30. 6. 2006 - 09:06)
prosím o informáciu, či je možné v Českej
republike zakúpiť liek KOGITUM
prosím zaslať informáciu mailom
viera.dokoupilova"stonline.sk
autor (Út, 25. 7. 2006 - 11:07)
Je to velikánský podvod. žádné výsledky nepředložili. A reálně to ani fungovat nemůže. Tohel není profesionálně napsaný článek. Je to jen tahák na peníze. THE END
alena (Čt, 27. 7. 2006 - 11:07)
ma nekdo zkusenost s touto therapii pri lecbe Parkinsonovy nemoci?
Spiritstar (St, 16. 4. 2008 - 14:04)
varovný nazor na chochlovovu metodu:
http://www.ereska.cz/postrehy/varovani.html
ssss (Po, 15. 10. 2012 - 23:10)
neverte tomu!!!! je jasne, že nejaké tablety neurobia zázrak, ale proste ani o trošku sa to nezlepšilo, vobec nič!!! proste velky podraz! ludia je to podvod
Reklama