Reklama

Co je pupečníková krev?

Pupečníková krev je množství krve, které po porodu, resp. po přestřižení pupečníkové šňůry zůstává v pupečníkové šňůře, resp. v placentě. Tato krev byla společně s placentou, resp. pupečníkovou šňůrou likvidována jako lékařský odpad. V posledních desetiletích se přišlo na to, že toto množství krve obsahuje velký počet mimořádně cenných kmenových buněk. Ve vyspělých zemích světa se už po desetiletí kmenové buňky pupečníkové krve shromažďují pro autologní (vlastní) nebo pro solidární (společenské) použití.

Čím jsou kmenové buňky z pupečníkové krve tak cenné?
Je více příčin, kdy je použití kmenových buněk z pupečníkové krve výhodnější než tradiční zdroj kmenových buněk, kterým je kostní dřeň člověka:
Transplantované buňky z pupečníkové krve si po transplantaci s velkou pravděpodobností zachovají svoji životaschopnost. V porovnání se vzorky kostní dřeně jsou mnohem méně citlivé na odchylky imunitního typu přijímajícího (hostitelského) organizmu. Produkují méně protilátek vůči přijímajícímu organizmu, než buňky kostní dřeně. Existuje mimořádně malé riziko virové nákazy vzorku. Kmenové buňky z pupečníkové krve se nedostaly do styku s takovými nemocemi, s jakými se kostní dřeň z dospělého organizmu již setkala.
Nejvýznamnější předností však je, že se vlastní kmenové buňky novorozence, od kterého byl vzorek odebrán, dokonale přizpůsobí původnímu organizmu, ať již k jejich transplantaci dojde v jakémkoli věku. U sourozenců můžeme ve čtvrtině případů počítat s tím, že se kmenové buňky budou dokonale shodovat.

Proč uchovávat kmenové buňky pupečníkové krve novorozence a nelikvidovat je spolu s lékařským odpadem? Z kmenových buněk vznikají všechny speciální buňky organizmu. Pupečníková krev obsahuje velký počet kmenových buněk (u dospělých se kmenové buňky nacházejí ve větším počtu pouze v kostní dřeni). Tyto tkáně a orgány zajišťují krevní oběh, nervový a imunitní systém atd. Shromažďování pupečníkové krve při porodu je jednoduché a z krevního vzorku se osvědčenými metodami snadno vyselektují kmenové buňky. Takto oddělené kmenové buňky se uchovávají v tekutém dusíku po celý život dítěte a mohou být kdykoli použity, je-li nutné nahradit některé buňky nebo tkáně. 
Kmenové buňky se uplatňují v každodenní lékařské praxi při terapii rakovinových onemocnění, leukémii, chudokrevnosti, jakož i onemocnění imunního systému. Při klinických pokusech (humánní léčebné postupy, které ještě nejsou používány v každodenní lékařské praxi) se kmenové buňky s úspěchem aplikují při léčení srdečního infarktu, krvácení do mozku, artrózy a nesčetných dalších onemocnění. 
Úspěšnou léčbu bohužel brzdí obtížné nalezení donora kmenových buněk pro transplantaci, které by imunitní systém nemocného přijal. Uložené kmenové buňky, pocházející z vlastní pupečníkové krve, se však zaručeně přizpůsobí organizmu, ať už jsou potřebné v jakémkoli věku. Kmenové buňky z pupečníkové krve dávají také velice často možnost záchrany života sourozenců nebo rodičů.

Jakou možnost dávají kmenové buňky z pupečníkové krve rodinným příslušníkům?
Statistiky ukazují, že organizmus sourozenců a rodičů přijme kmenové buňky s podstatně větší pravděpodobností, než jedná-li se o nepokrevní příbuzné. Více než polovina nastávajících matek má již jedno dítě. Nelze zaručit, že kmenové buňky nyní narozeného dítěte budou vhodné v případě potřeby i pro sourozence, ale jsou pro to dobré vyhlídky.

Odběr pupečníkové krve:
Kdy lze provádět odběr pupečníkové krve? Je odběr krve bolestivý? Existuje riziko při odběru pupečníkové krve? Vzorek pupečníkové krve odebírá lékař-porodník nebo porodní sestra po porodu dítěte, ale ještě před porodem placenty. Krevní vzorek lze odebrat výlučně v této časové fázi!! Odběr krve necítí ani matka, ani plod, neboť k odběru krve z pupečníku dochází až poté, co byla pupeční šňůra od pupku plodu odstřižena.

Reklama

Jak se pupečníková krev odebírá?
Pupečníková krev se odebírá do odběrního krevního vaku, který budoucí maminka obdrží od společnosti ARCHIV BUNEK (www.archivbunek.cz) Pupečník je třeba po porodu zachytit svorkami a poté přestřihnout stejným způsobem, jako u každého normálního porodu. Odváděcí trubička krevního vaku končí injekční jehlou, kterou porodník odebere krev z jedné silné žíly pupeční šňůry. Tato metoda byla vyvinuta na základě příznivých zkušeností uplynulých deseti let.

Musím platit za odběr pupečníkové krve?
Vzorek krve odebere lékař-porodník. Společnost ARCHIV BUNEK nabízí porodníkovi za tento úkon honorář. Jde o součást komerčního ujednání. Odběr pupečníkové krve není hrazen zdravotními pojišťovnami.

Co se stane po odběru vzorku?
Krevní vak se vzorkem krve je uložen do přepravní krabice a odvezen společností ARCHIV BUNEK , která zajistí jeho doručení do své centrální laboratoře v Bruselu. Zde ze vzorku separují kmenové buňky, stanoví jejich přesný počet, kvalitu a životaschopnost a speciální technologií je uskladní v tekutém dusíku.

Kde se zpracovává vzorek?
Vzorek se zpracovává v centrální bruselské laboratoři společnosti Cryo-Save (www.cryosave.com) , kde se i polovina vzorku úspěšně zpracovaního vzorku uskladní.

Jak se zkouší kvalita vzorku?
Před porodem se kontrolou krve matky vyloučí nákazy, jako hepatitis B, C, HIV, CMV a Syphilis. Kontrolu je nutno opakovat za 4 měsíce po porodu za účelem vyloučení latentních infekcí. Kontroly znamenají velkou jistotu především v takových případech, kdy nejsou kmenové buňky použity pro jejich dárce, nýbrž například pro některého rodinného příslušníka. Každý vzorek je kontrolován také z hlediska bakteriálního znečištění. V každém vzorku se zkoumá počet a životaschopnost kmenových buněk. Při kontrole se používá kromě signalizačních látek metoda "flow cytometrie".

Jak se skladují vzorky?
Laboratoř provádí výlučně skladování kmenových buněk. Skladovací trubky se ukládají do skladovací jednotky, jsou označeny čárovým kódem a mají několikanásobně jištěnou identifikaci. Pro uskladnění je zmrazení prováděno speciální metodou "kontrolovaného chlazení".

Kdo disponuje vzorkem?
Do dosažení plnoletosti dítěte disponují vzorkem péči vykonávající rodiče. Bez písemné dispozice ke vzorku nemá nikdo přístup. Po dosažení plnoletosti dispoziční právo přechází na původce kmenových buněk.

Kdo může vzorek použít?
Kmenové buňky z pupečníkové krve jsou dokonale kompatibilní s organismem dárce. V případě některých chorob poskytují tyto buňky dobré vyhlídky na uzdravení i rodinným příslušníkům. K použití vzorku je nutná dispozice od plnoletého dárce kmenových buněk či od péči vykonávajících rodičů.

Jaké jsou zkušenosti s transplantací kmenových buněk z pupečníkové krve?
Transplantaci pupečníkové krve aplikovali s úspěchem poprvé ve Francii v r. 1988 při léčení nemocného, trpícího "Fanconiho chudokrevností (anemií)". V následujících letech se tato metoda ve stále větším počtu uplatňovala při doplňování kostní dřeně a při léčení různých forem chudokrevnosti. Potěšitelných výsledků bylo dosaženo také při nahrazování srdečního svalu po infarktu (onemocnění kardiovaskulárního systému), při obnovování tkáně chrupavek (onemocnění kostí a kloubů), onemocnění nervového systému, jaterních onemocnění atd. Svaz amerických krevních bank zveřejnil seznam 88 chorob, při jejichž léčbě lze použít kmenových buněk.

Jaké změny lze v budoucnu očekávat pokud jde o možnosti aplikace?
Kmenové buňky z pupečníkové krve, které se ukázaly jako nejlepší prostředek v genové terapii, slibují nové možnosti při léčení nesčetných chorob. Při nahrazování různých tkání a orgánů je humánní terapie už ve fázi pokusů o nahrazení srdečního svalu, nervové tkáně a tkáně chrupavky. Možnosti jsou nedozírné. Zahrnují i léčení Alzheimerovy nemoci, cukrovky, srdečních onemocnění, onemocnění jater, svalové dystrofie, Parkinsonovy nemoci, poranění míchy či mozkových mrtvic. A to nevíme, jak pokročí výzkum a vývoj terapeutických postupů v medicíně za 10 let.

Pro další podobnosti prosím kontaktujte:

Jana Fučíková

 

 

Reklama

Komentáře

Andrea Nováková (Čt, 9. 12. 2004 - 15:12)
Dobrý den. Pracuji jako zdravotnická pracovnice a s problematikou pupečníkové krve js.dobře obeznámena. Laické veřejnosti lze snadno vytvořit mlhu nad pevnou zemí, kde se jen obtížně orientujeme, použít několik neadresných plurálů (
Andrea Nováková (Čt, 9. 12. 2004 - 16:12)
Na současném trhu existují a kompetují dvě společnosti. Jedna, která napsala - nechala si napsat - článek Co je pupečníková krev a druhá, jejíž webovou adresu www.cordbloodcenter.cz lze na této stránce také nalézt. Opět z pohledu zdravotníka mohu dodat pouze jedno. Cord Blood Center CZ u mě prostě vede! Jsou to pro mne kompetentní, spolehliví a poctiví partneři. Hrají fair play hru. Navíc jejich finanční politika je narozdíl od švýcarských výšin zcela v jiných dimenzích - dostupná i splátkovým systémem úplně "normálním" lidem.
Máte možnost se přesvědčit, prostě to zkuste sami.
Bezplatná linka 800-900 138 je dobrá příležitost. Hodně mě dostali i tím, že za nic neplatíte dopředu a v případě, že připravený transplantát prostě odmítnete (z jakéhokoli důvodu) prostě nic neplatíte. Mj.- neviděli jste na ČT2 z cyklu Zázračná planeta - dokumenty BBC - miniseriál Superčlověk, konkrétně díl Regenerace? Ukazovali budoucí využití embryonálních kmenových buněk při léčbě poškození míchy, Parkinsonovy choroby a jiných degenerativních onemocnění mozku. A pupečníková krev je vlastně také výborným zdrojem kmenových buněk. Co dodat, jen to shaekspearovské s mírnou úpravou: mít či nemít, to je otázka!
info (St, 15. 9. 2004 - 13:09)
bližší informace na www.cordbloodcenter.com
Karla Nová (St, 7. 6. 2006 - 09:06)
Dobrý den, ráda bych reagovala na příspěvek paní Novákové. Kmenové buňky jsem si nechala při porodu odebrat a uchovat prostřednictvím společnosti Archiv buněk. Byla jsem velmi spokojena se servisem, který mi poskytli a nerozumím tomu, co vy nazýváte "švýcarskými výšinami". Využila jsem splátkový systém, který tato společnost nabízí a také nic neplatila před odběrem...
Marie (Pá, 9. 6. 2006 - 10:06)
Do porodu mi zbývá zhruba měsíc a jsem rozhodnutá nechat si odebrat a uschovat pupečníkovou krev pro vlastní miminko. Je to jedinečná příležitost, která se už nikdy nemusí naskytnout. Jak by mi asi bylo, kdyby děťátko onemocnělo třeba leukémií a já bych věděla, že jsem ho mohla zachránit a neudělala jsem to, protože mi to připadalo drahé? Jsem jednoznačně pro.
Lucie (Po, 20. 9. 2010 - 10:09)
Dobrý den, odkaz na webu babycafe mne přivedl až sem. Jelikož právě nyní řešíme, zda pupečníkovou krev odebrat, či ne a jestli ano, tak u koho, musím jen konstatovat, že na našem trhu zůstává pouze společnost cordbloodcenter, která obstála v konkurenci a překonala všechny změny zákonů. Inu- to je tak, když někdo dělá svou práci poctivě...
Lenka (Po, 31. 1. 2011 - 10:01)
Ahoj, pupečníková krev je teď u cordbloodcentra dostupná jen za cenu 10 tisíc!
Vlaďka (Po, 2. 5. 2011 - 11:05)
Ahoj, pupečníková krev je...Je to jinak, bude se prý platit za první rok po osmi stovkách měsíčně a pak patnáct set ročně. Využití je zatím hlavně na transplantace, to už se v současné době běžně dělá. Další možnosti jsou ve výzkumu.
Petra (Po, 5. 9. 2011 - 12:09)
Zajímavý článek, ale asi nejaktuálnější informace a taky diskusi jsem našla tady:
http://www.facebook.com/cordbloodcenter.cz?sk=wall
Jana (Po, 5. 9. 2011 - 13:09)
Můžete někdo napsat, jak se pupečníková krev odebírá?
petra (Čt, 27. 10. 2011 - 16:10)
Můžete někdo napsat, jak...Pupečníková krev se odebírá z pahýlu pupečníku po narození miminka ještě před odloučením placenty. Je to zbytek krve dítěte, která zůstala v placentě po přerušení pupečníku. Odběr je jednoduchý, zcela bezbolestný a trvá jen chviličku - zato jeho význam je obrovský!
iva (Po, 30. 4. 2012 - 12:04)
bližší informace na...nedávno jsem zjistila, že Cord blood center se teď bude podílet i na dárcovství - převezme zodpovědnost za indikované odběry pupečníkové krve pro staršího nemocného sourozence: http://www.cordbloodcenter.cz/clanek/show/44/aktualne
Lucie (Út, 24. 7. 2012 - 09:07)
nedávno jsem zjistila, že...Přečtěte si tento článek, je to o využití vlastních buněk - http://www.naseinfo.cz/rodina/pouziti-vlastni-pupecnikove-krve-roste
Aniette (Út, 30. 4. 2013 - 19:04)
I tohle téma probíráme na stránkách komunity VZP - www.komunita111.cz nebo www.trijednicky.cz
Pojďte se dozvědět více nejen o tomto tématu.
Reklama