Reklama

Samoléčba má pomoci s nedostatkem lékařů v Evropě

Rostoucí nedostatek lékařů a zdravotních sester v celé Evropě bude pokračovat, v důsledku čehož se zvýší tlak na poskytování péče. V současné době se v Evropě 1,2 miliardy případů nezávažných onemocnění řeší svépomocí. Jinak by bylo nutné najít dalších 120 000 lékařů. Samoléčba zůstává v našich zdravotnických systémech skrytou a nedostatečně propagovanou silou, která může mít mnoho zdravotně-ekonomických přínosů, pokud bude zavedena plošně. 

V rámci projektu, který na toto téma vznikl,  byl výzkum představen a oficiálně diskutovaný u kulatých stolů se zdravotnickými pracovníky (ZP), akademiky, zástupci průmyslu, politiky a sdruženími spotřebitelů a pacientů na evropské i národní úrovni. Tato setkání vytvořila společnou vizi, jak řešit výzvy, kterým evropské systémy zdravotní péče čelí. Jejím jádrem je prevence, podpora zdravého životního stylu a management zdraví. mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin">80 % Evropanů uznává, že je jejich mso-fareast-font-family:Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:
minor-latin"> zodpovědnost se
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:
minor-latin">starat o své zdraví, a jsou ochotni tak činit, a
mso-fareast-font-family:Verdana;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:
minor-latin">le
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:
minor-latin"> pouze 20 % z nich se cítí jistě v tom, že ví, jak to udělat1
mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Verdana;mso-hansi-theme-font:
minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin">. Změnit by to mohly tři věci...

  • Zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti veřejnosti tak, aby byla schopna rozhodovat o svém zdraví ve správný čas a se správnými informacemi.
  • Rozšířit úlohu lékárníků a navázat na jejich roli důvěryhodných zdravotnických poradců ve společnosti.
  • Podporovat inkluzivní přístup k samoléčbě prostřednictvím důvěryhodných odborníků, koordinovat práci různých zdravotnických pracovníků, zavádět nové technologie a rozvíjet finanční programy s cílem řešit finanční dostupnost pro osoby s nízkými příjmy a/nebo s chronickými onemocněními.

Definice samoléčby dle WHO

Samoléčba je schopnost jednotlivců, rodin a společnosti podporovat zdraví, předcházet nemocem, udržovat zdraví a vyrovnávat se s nemocí a postižením s podporou zdravotnického pracovníka nebo bez ní.

  

Reklama
Jaká je aktuální statistika?
  • V Evropě se ročně svépomocí léčí 1,2 miliardy nezávažných onemocnění. Bez samoléčby by Evropa potřebovala o 120 000 lékařů více.
  • 46 % evropské populace nemá dostatečnou zdravotní gramotnost.
  • 80 % nebo více všech srdečních onemocnění, mozkových mrtvic a cukrovky a 40 % nádorových onemocnění by se dalo předejít zavedením vhodných preventivních opatření.
  • 70 % evropských rozpočtů na zdravotní péči se vynakládá na léčbu a dlouhodobou péči o nemoci, kterým lze z velké části předcházet
  • 3 % evropských rozpočtů na zdravotní péči se v průměru vynakládají na prevenci

 

10 kroků ke společné vizi samoléčby

Z projektu vzešlo 10 doporučení pro evropské politiky. Jejich cílem je zjednodušit přístup k samoléčbě a jejímu praktikování v Evropě a učinit ji účinnější a dostupnější pro všechny.

1. Vytvářet příležitosti ke zdravotní výchově v raném věku

2. Zjednodušit příbalové informace pro uživatele volně prodejných léčivých přípravků a zvýšit jejich digitální dostupnost

3. Vytvořit projekt ověřování faktů na úrovni EU

4. Podporovat vytváření a přijímání skutečných vědeckých důkazů

5. Vytvořit inovativní finanční programy, kterými se koncepce samoléčby zpřístupní všem

6. Vytvořit finanční mechanismy na podporu lékárníků v jejich poradenské roli

7. Začlenit samoléčbu do učebních osnov pro lékaře poskytující zdravotní péči

8. Vytvořit mechanismy a nástroje na podporu výměny dat

9. Vytvořit platformy pro spolupráci mezi různými odborníky v oblasti zdravotnictví

10. Vypracovat podpůrné zásady pro samoléčbu

 

Ema Paulino z Portugalské národní asociace lékárníků, která se podílela na zprávě „Redefining the role of self-care in Europe“ - Vymezení role samoléčby v Evropě, k tomu uvedla: „Lékárníci jsou ve společnosti důležitými zdravotnickými pracovníky, na které se pacienti mohou snadno obrátit, když řeší své zdraví nebo zdraví svých blízkých. Pokud bychom veřejnost účinně vzdělávali v oblasti zdravotní gramotnosti, lékárníci ji mohou pomoci se samoléčbou při zvládání nezávažných onemocnění, která by jinak mohla vést k dodatečným nákladům na léčbu ve zdravotnických systémech. V současné době se na prevenci vynakládají pouze 3 % evropských rozpočtů na veřejné zdravotnictví, a právě zde je třeba prosadit změnu. Podpora samoléčby přináší výhody pro všechny strany, včetně posílení kompetencí veřejnosti v oblasti péče o své zdraví a kvalitní život a lepšího rozdělování zdrojů na zdravotní péči."

 

Celou zpávu „Redefining the role of self-care in Europe“ -Vymezení role samoléčby v Evropě – si můžete přečíst zde.

 

---

Reklama

Komentáře

Hanka (Pá, 12. 5. 2023 - 13:05)
vypadá to, že lidi si zas budou muset delat vse sami - sami vzdelávat deti, sami se lécit - nu coz navrat ke korenum :D
Návštěvník (Pá, 12. 5. 2023 - 14:05)
Příležitost pro šamany, zaříkávače, babky kořenářky a "lidové" léčitele.
Linda (Pá, 12. 5. 2023 - 16:05)
A bude stále povinné zdravotní pojištění?
Návštěvník (Pá, 12. 5. 2023 - 16:05)
Samozřejmě. Ministerstvo genocidy a jeho chapadla z něčeho přežít musí.
Bláža (So, 13. 5. 2023 - 11:05)
10 kroků ke společné vizi samoléčby vypadá, že je potřeba zas pro některé vytvořit nové úřady a dobře placená místa.
Reklama