Reklama

Systém energií a vibračních polí člověka

Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za jedinou realitu, protože pouze tu mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Např. oku jasnovidce se ale ukazuje při pozorování člověka větší množství struktur, pohybů, forem a barev energie, které jsou viditelné jak vně tak uvnitř fyzického těla.

Jestli také patříte k lidem, kteří mohou akceptovat pouze hmotné předměty jako realitu, tak zkuste přemýšlet o tom, co se stane s energií, životní silou, která oživuje fyzické tělo a propůjčuje mu citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře. Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat.
Tento systém obsahuje tři základní složky:

1) vibrační pole energií (energetická těla),
2) čakry (centra energie),
3) nádí (rozvodné kanálky).

Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen (artérií) fyzického těla. Slovo nádí pochází ze sanskrtu a znamená roura, nádoba, žíla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energii v celém systému.
Sanskrtské slovo prána může být přeloženo jako "absolutní energie". V čínsko- japonské tradici se tato univerzální životní síla nazývá chi nebo ki. Představuje prazdroj všech forem energie a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. Jednou z jejích forem projevu je dech, jeden ze způsobů, jímž je nám umožněno pránu přijímat.

Úroveň vědomí každé životní formy závisí na frekvenci prány, kterou dokáže přijímat a udržovat. U zvířat jsou to nižší frekvence než u lidí a u vyvinutých lidí vyšší frekvence než u těch, kteří stojí na začátku svého vývoje. Čakrami jsou nádí jednoho vibračního pole propojena s nádí sousedního vibračního pole. Některé ze starých indických a tibetských textů se zmiňují o počtu 72 000 nádí, jiné historické texty dokonce o 350 000 nádí. Nejdůležitější kanály energie v lidském těle se nazývají Sušumna, Ida a Pingala. Číňané a Japonci znají podobný systém kanálů energie, které označují meridiány. (Ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura.)

Reklama

Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, buď přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí. Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.
Obvykle se rozlišují čtyři vibrační pole (energetická těla):

1) éterické vibrační pole,
2) emoční neboli astrální vibrační pole,
3) mentální vibrační pole,
4) duchovní neboli kauzální vibrační pole.

Z těchto vibračních polí má každé svoji základní frekvenci vibrací. Éterické pole, které je fyzickému tělu nejblíže, kmitá s nejnižší frekvencí. Astrální a mentální pole mají vyšší frekvence a duchovní pole kmitá na nejvyšších frekvencích.
Každé z těchto polí se podobá tanci energie uvnitř svého vlastního frekvenčního rozsahu, přičemž se frekvence během dalšího vývoje člověka adekvátně zvyšují. Vibrační pole představují nosiče vědomí na určitých frekvencích, a když se tato frekvence zvýší, zprostředkovávají člověku vyšší životní energii, cítění a poznání v oblasti své specifické funkce.
Jednotlivá vibrační pole od sebe však nejsou oddělena. Pronikají se navzájem, i když každé kmitá uvnitř svého frekvenčního rozsahu, a sám jasnovidec je může rozlišit jen tak, že zaostří svoji schopnost vidění do odpovídající sféry. Tak musí např. své jasnovidné zření zaměřit do astrální sféry, aby spatřil astrální pole. Jestliže chce vnímat mentální pole, musí se zaměřit na mentální sféru atd.

zdroj: Shalila Sharamon, Bodo J. Baginski - Základní kniha o čakrách

Reklama

Komentáře

Míša Fléča (Ne, 13. 5. 2007 - 22:05)
Moc pěkné a pěkná stránka:-) diky moc
Reklama