Reklama

Nová naděje v onkologii

Jeden z nejvýznamnějších pokroků v léčbě rakoviny za posledních dvacet let! Tak se mnohým odborníkům jeví nová terapie. Je založena na principu utlumení angiogeneze (růstu nových cév). Dynamická kanadská biofarmaceutická společnost Aeterna Laboratories je jednou z prvních na světě, která nabízí účinný antiangiogenní přípravek.
Následuje rozhovor s předním světovým onkologem MUDr. Dilipem Patelem. Doktor Dilip Patel je v současné době ředitelem programu Hematologického a onkologického centra v New Yorku.

Má 16 let univerzitní a klinické praxe jako onkolog. Prováděl klinické testy anti-angiogenního přípravku společnosti Aeterna. Testy byly prováděny u pacientů s rakovinou plic.

Proč jste se rozhodl zúčastnit testů?

Když mě před dvěma lety navštívil prezident společnosti Aeterna s otázkou, zda mám zájem testovat jejich přípravek blokující angiogenezi, nemohl jsem odmítnout. Anti-angiogeneze je jeví jako velmi nadějný způsob léčení. Přípravek společnosti Aeterna je zajímavý tím, že u něj neexistují omezení jako při dosavadní léčbě. Všichni vědí, co je to chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Pacienti často takovou léčbu odmítají. V některých případech je chemoterapie příliš toxickou, někdy je už příliš pozdě, aby standardní metody léčby účinně zabraly. Důsledkem je zkrácení života mnohých pacientů.

Jaké jsou dle vašeho názoru základní přednosti přípravku společnosti Aeterna?

Správně účinkující přípravek by měl mít následující vlastnosti. Za prvé - musí pacientovi pomoci. Testovaný přípravek vykazuje v současné době dobré výsledky. Jsme přesvědčeni, že další informace získáme po ukončení závěrečné fáze testů. Spolu s pozitivními účinky na pacienta je důležité, aby léčivo nebylo toxické a nemělo vedlejší účinky. Máme k dispozici velmi dobré chemoterapie, ale mohou být bohužel natolik toxické, že pacienta ohrozí na životě právě tato toxicita.

Po použití klasických léků dochází k nevolnosti, zvracení, ke ztrátě vlasů a ke změně složení krve. U uvedeného přípravku jsme se s ničím takovým nesetkali. Další výhodou je to, že přípravek se užívá orálně. Mnoho klasických přípravků se pacientům předepisuje v nitrožilní formě, což všichni dobře nesnášejí. Orální užívání je pro pacienta mnohem pohodlnější. Tyto výhody společně s tím, že testovaný přípravek není toxický, vedou ke zlepšení kvality jejich života.

Reklama

A konečně, ideální léčivo musí být možné kombinovat s jinými přípravky, posilujícími jeho účinky. Kombinovaná léčba je způsob, který velmi často v onkologii uplatňujeme. Anti-angiogenní léčba může ještě více posílit efektivnost chemoterapie. Obvykle jedno plus dává hned i druhé. Ale v tomto případě jedno plus dává hned čtyři další, čili získáváme mnoho výhod při velmi malé toxicitě.

Jaké příznivé účinky jste pozoroval u pacientů při aplikaci anti-angioterapie?

Základním cílem prováděných testů bylo za prvé: vyhodnocení bezpečnosti užívání a za druhé: vyhodnocení předběžné efektivity. U mnohých pacientů se potíže projevily již ve velmi pokročilém stádiu nemoci a prakticky se nacházeli na konci života. Někteří z těchto pacientů už nemohli využít všech pozitivních předností přípravku, ale u celé řady z nich bylo užívání přípravku velmi úspěšné.

Např. mladá pacientka s diagnózou rakoviny plic a četnými metastázemi prodělávala chemoterapii bez jakéhokoli úspěchu. I když chemoterapie zde nezaznamenala pozitivní účinky, byla jedinou možností léčby. Chemoterapie neléčí, ale v nejlepším případě může prodloužit život o několik měsíců. Tato žena užívala přípravek společnosti Aeterna během celého cyklu testů. Jsou to již dva roky a pacientka nemá žádné příznaky svého původního onemocnění. A co je nejdůležitější, raduje se ze života a denně chodí do práce.

Bližší informace a odbornou podporu vám poskytne distributor tohoto přípravku:

Oddner, spol. s r.o., Perlová 1, 110 00 Praha 1

http://www.oddner.cz

e-mail: [email protected]

telefon: 221 667 514

Reklama

Komentáře

Máňa (Út, 19. 11. 2002 - 15:11)
Tak se konečně zase někomu podařilo oblafnout přírodu. Snad to nadšení pár týdnů vydrží, než se najde něco dalšího. Každopádně Brainway Inc., už jste zase druhý...
Reklama