Reklama

Mentální zdraví: Laktoferin pro ochranu mozku a nervů

Celkové duševní zdraví závisí částečně na krevně-mozkové bariéře (hemato-encefalická bariéra), která reguluje přenos živin z krve do mozku a centrální nervové soustavy a zpět.

Laktoferin, přirozený protein transportující kovy, syntetizova9ný v substantia nigra, zejména v dopaminergních neuronech a aktivovaných mikrogliích, je zásadní pro fyziologii mozku

Laktoferin rychle překonává krevně-mozkovou bariéru prostřednictvím receptorově mediované transcytózy a hromadí se v endotelových buňkách mozkových kapilár. Receptory laktoferinu jsou navíc přítomny na gliomových buňkách, mozkových mikrovláknech a neuronech. Jako regulátor neuro-redoxu je mikrogliální laktoferrin klíčový pro ochranu opravy neuronů a zdravou funkci mozku. 

Nerovnováha železa a oxidační stres jsou běžné u pacientů s neurodegenerativními poruchami, jako jsou Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demence, deprese a roztroušená skleróza. Jako endogenní chelátor železa laktoferin předchází hromadění železa a vyčerpání dopaminu u pacientů s Parkinsonovou chorobou. 

Ústní doplnění laktoferinu by mohlo modulovat dráhu p-Akt/PTEN, snížit depozici Aβ a zlepšit kognitivní úpadek u Alzheimerovy choroby. 

Reklama

Nové nanoterapeutika založena na laktoferrinu vznikla jako účinné systémy pro dodávání léků klinickému řízení neurodegenerativních poruch. 

Nedávný vzestup pandemie onemocnění Coronavirus disease-2019 (COVID-19), původně považovaného za respirační onemocnění, ukázal širší virulenci s schopností překonat krevně-mozkovou bariéru a způsobit řadu neuropatologických projevů v mozku - Neuro-COVID-19. Infekce těžkým akutním respiračním syndromem coronavirus 2 (SARS-CoV-2) jsou široce hlášeny u pacientů s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, demencí a roztroušenou sklerózou s zhoršenými klinickými výsledky. 

Laktoferin, kterému je připisováno několik neuroprotektivních výhod v mozku, by mohl sloužit jako potenciální adjuvans při klinickém řízení Neuro-COVID-19.

Zdroj: Lactoferrin for Mental Health: Neuro-Redox Regulation and Neuroprotective Effects across the Blood-Brain Barrier with Special Reference to Neuro-COVID-19, Autoři: Sreus A G Naidu, T. Wallace, K. Davies, A. Naidu, Datum publikace: 28. dubna 2021

Reklama

Komentáře

Reklama