Reklama

Koloidní stříbro 200 PPM - ACS 200 Extra Strength

ACS 200 je předním světovým koloidním stříbrem. S 200ppm stříbra v ultra čisté vodě. Mnoho studií prokázalo, že ACS 200 je 1 000krát účinnější než jiné přední stříbrné preparáty.

4 000-1 000 000krát účinnější v ničení patogenů než jiná stříbra
Účinné proti bakteriím, virům a plísním

Studie doby ničení pro -
lymskou boreliózu,
MRSA,
kvasinky,
legionellu.

Pozn.: Na základě nařízení EU, která vstoupila v platnost v roce 2010, se již koloidní stříbro nesmí prodávat pro interní užívání. ACS 200 se prodává pro externí dezinfekci a k dezinfekci vody. Níže uvedené informace a výsledky pouze potvrzují účinnost ACS 200 pro tyto účely a v žádném případě nenaznačují, že je lze používat k odstraňování jakýchkoli v patogenů z lidského organismu.

Reklama

Existuje mnoho mýtů a argumentů ohledně toho, kdo vyrábí nejlepší koloidní stříbro na trhu. Dozvíte se o velikosti částic, rozptylu částic, iontovém a částicovém stříbru. Ve skutečnosti záleží jen na 1 faktoru, a to jak dobře stříbro ničí patogeny.
V mnoha nezávislých studiích se opakovaně prokázalo, že ACS200 je daleko před ostatními stříbrnými preparáty, ve skutečnosti je 4000-1 000000krát lepší. Toto je jediná informace, která je opravdu relevantní.

o ACS 200 Extra Strength je v současné době nejúčinnějším preparátem s více než 500 univerzitními a laboratorními studiemi dokumentujícími jeho účinnost.

 

Proč je ACS 200 Extra Strength tak účinný?

ACS 200 Extra Strength dosahuje mnohem větší účinnosti ničení než jiné značky stříbra z mnoha důvodů.

Mnohem vyšší koncentrace stříbrných iontů. Obrovský rozdíl mezi ACS 200 Extra Strength a jinými stříbry spočívá ve zvýšeném počtu obsažených stříbrných iontů. Právě stříbrné ionty váží patogeny, a tudíž je zabíjejí. Právě stříbrné ionty mají léčivý účinek na žijící buňky savců. Jednoduše řečeno, ACS 200 Extra Strength obsahuje více stříbrných iontů než konkurenční značky.

ACS 200 je jediným stříbrem s dlouhodobou produkcí stříbrných iontů. Jiné stříbrné produkty poskytují omezený počet stříbrných iontů, které jsou velmi nestabilní a mají velmi krátkou životnost.ACS 200 Extra Strength je jediným stříbrným preparátem, který nepřetržitě vytváří obrovské množství nových stříbrných iontů po dlouhá časová období. Protože stříbrné ionty se při přirozeném procesu ničení mikrobů spotřebovávají, vytváří se další stříbrné ionty umožňující rychlé, nepřetržité a kompletní ničení patogenů.

K nanášení všech rozstřikovacích preparátů Results RNA® se využívá vysoce absorbovatelný vodní prostředek. Pro získání tohoto důležitého vodního prostředku je voda destilována a měřena při devatenácti megaohmech. Poté je využit vlastní proces strukturování. Tento jedinečný proces neupravuje empirické chemické složení vody, ale změní některé její fyzické vlastnosti. Ve strukturované vodě lze zjistit zvýšenou absorpci ultrafialového záření, kterou lze přičíst zvýšenému počtu vodíkových vazeb. Teoreticky se valenční úhel vodíkových atomů mění od 104,5 stupňů do 109 stupňů. Také hydratační obal kolem každého iontu je zvětšený. Je sníženo povrchové napětí a úhel kontaktu. Voda je v podstatě mokřejší. Povrchové napětí u intraorálních sprejů Results RNA® je 53 dynů/cm, což zvyšuje mukózní absorpci a systematické šíření.

Závěr: ACS 200 Extra Strength je jediným stříbrem na světě s dlouhodobou produkcí stříbrných iontů, což umožňuje rychlé a úplné zničení všech patogenů.

ACS 200 je předním světovým stříbrným preparátem s více než 19 patenty a přísné nezávislé testování potvrzuje, že ACS200 je 1 000 - 1 000 000krát účinnější než ostatní 2 přední značky stříbra v USA. Patentovaný proces výroby vytváří stříbrné ionty, které zůstávají stabilní a jsou schopny se samy regenerovat.

Historie stříbra v medicíně
O stříbru je již dlouho známo, že má dezinfekční vlastnosti. V roce 69 př. n. l. byl v tehdejších lékopisech popisován dusičnan stříbrný. Ve starověkém Řecku, Římě, Fénicii a Makedonii se stříbro používalo při problémech s imunitou. Od doby, kdy se člověk poprvé naučil pracovat se stříbrem věděl , že oddaluje kažení potravin a redukuje symptomy chorob. Hippokrates, „otec medicíny“, používal stříbro a tvrdil, že podporuje regeneraci tkání a je důležité pro lokální pomoc.  V době bez možnosti mrazení vhazovali farmáři stříbrné mince do vědra s mlékem, aby ho uchovali. Chemici dávali stříbrné mince do Petriho misek, aby je sterilizovali. Po mnoho let bylo běžné dávat stříbrné drátky a vlákna kolem infikovaných ran, které se nehojily. Situace v EU je taková, že koloidní stříbro již nelze prodávat pro interní užívání a jako takové se prodává a označuje pouze k externímu používání a pro dezinfekci vody.

ACS 200 Extra Strength-otázky a odpovědi
Jaké jsou rozdíly mezi ACS 200 a jinými koloidními stříbry?

AdvancedCellular Silver 200 jako bakteriostatikum dalece převyšuje jiná koloidní stříbra. Nezávislé studie prokázaly, že ACS 200 Extra Strength je mnohokrát účinnější v ničení patogenů než Argentin, SilverMax nebo jiné značky koloidního stříbra. ACS 200 Extra Strength je antivirový, baktericidní, fungicidní a antiparazitický preparát ničící bakterie Staphylococcus aureus (MRSA) které jsou rezistentní  vůči methicillinu, kvasinky a rhinoviry s účinností 99,99999% invitro za méně než 3 minuty. Konkurenční koloidní stříbra mají ve srovnání s ACS 200 Extra Strength velmi nízkou antimikrobiální účinnost.

Jak zjišťujete účinnost ACS 200 Extra Strength?

Účinnost ničení jakéhokoli bakteriostatika lze zjistit pouze prostřednictvím studií prokazujících dobu zničení. Všechny studie prokazující dobu zničení za pomoci ACS 200 Extra Strength byly prováděny s využitím standardů AOAC (AssociationofAnalyticalCommunities- Sdružení analytických společností) v několika nejlepších nezávislých mikrobiologických laboratořích na světě.

Společnost Results RNA® financovala jen za posledních 10 let více než 500 studií prokazujících dobu zničení.

Jaký je obsah ACS 200?

200 částic na milion (PPM) 99,99% čistého koloidního stříbrného hydrosolu.

Jaké velikosti stříbrných částic se nacházejí v ACS 200 Extra Strength?

ACS 200 Extra Strength obsahuje velmi bezpečný rozsah velikostí částic stříbra likvidujících patogeny - od 0,4 mikronů až po nanometr. Tento rozsah velikostí působí při útoku na patogeny jako velký arzenál.

V jakých velikostech se ACS 200 Extra Strength v současné době nabízí?

ACS 200 Extra Strength se v současné době nabízí v objemu 2 unce (samostatná dávka) a v rozprašovači s objemem 60ml.

Je výrobek ACS 200 Extra Strength patentován?

Ano. Stříbrná technologie ACS 200 Extra Strength je v současné době zajištěna více než 14 patenty.

Může počasí (teplo nebo zima) ovlivnit výrobek, pokud si zákazník nemůže výrobek vyzvednout ihned?

Výrobek může být ovlivněn pouze v případě tak chladného počasí, že by mohlo dojít ke zmrznutí výrobku (prasknutí lahve), nebo tak horkého počasí, že by došlo k roztavení lahve.

Jaká je doba životnosti preparátů Results RNA®?

Mají neomezenou dobu životnosti.

Reagují vaše preparáty na plastové lahve?

Důvod, proč používáme vysoce kvalitní plast HDPE (HighDensityPolyethylene), jste již zaznamenali; oba výrobky ACS 200 Extra Strength PPM stříbro a ACZ nano Extra Strength zeolit jsou mírně řečeno velmi aktivní. Plast HDPE se používá jako obal v mnoha případech, protože má vynikající odolnost vůči vlhkosti a současně je lehký a flexibilní. Plast HDPE má dobrou odolnost vůči chemikáliím, a proto se běžně používá k balení mnoha čisticích produktů pro domácnosti a průmysl, včetně saponátů, bělidel a dokonce i kyselin. Plast HDPE je v tomto ohledu mimořádně odolný (mnohem více než PET nebo jiné typy plastů, včetně skla), a nepropouští tak kontaminující látky do produktu.

Nové, lepší složení
Nahrazením původního složení preparát ACS 200® Extra Strength výrazně zvýšil účinnost ničení, aniž by tím byla ovlivněna bezpečnost.

Širokospektré bakteriostatikum
ACS 200® Extra Strength dosahuje 99,9999% (kompletního) zničení bakterie Borrelia burgdorferi, Candida albicans a MRSA, jak bylo prokázáno nezávislými studiemi in vitro.

Prvotřídní stříbro
S využitím stejné patentované technologie jako STERIPLEX® Ultra je nyní potvrzeno EPA, že ničí spory antraxu.

Bezpečnost
Bylo prověřeno, že preparát ACS 200® Extra Strength je velmi bezpečný pro kůži.

AdvancedCellular Silver (ACS) 200® Extra Strength je fungicidní, antivirový a baktericidní preparát
Podle mnoha nezávislých studií preparát ACS 200® Extra Strength na bázi koloidního stříbra rychle ničí obrovské pole patogenních mikroorganismů; doslova oxiduje buněčnou stěnu grampozitivních a gramnegativních bakterií, ničí holý virus, plísně, a to vše bez poškození lidské tkáně. (V rámci EU pouze pro vnější použití a dezinfekci vody.)

Připravte se na úspěch.
S účinností dalece převyšující jiná „koloidní stříbra“ obsahuje ACS 200® Extra Strength 200 částic na milion jedinečně aktivovaných stříbrných molekul, které se nacházejí v „mokřejší vodě“ (wetterwater®), patentovaném mikronutrientním transportním médiu, které má o 43% nižší povrchové napětí.

INFORMACE O ACS 200
6 rozstřiků; 175 ?g koloidního stříbra na dávku
Destilovaná voda
Pokyny pro dávkování
Lze používat na jakémkoli v povrchu jako dezinfekční prostředek a k dezinfekci pitné vody.

Zaručená čistota a kvalita:
ACS 200 ® Extra Strength neobsahuje žádné konzervační látky o bez alkoholu o bez umělých barviv a aromat.

Obsah: 60ml

 

 

Reklama

Komentáře

Reklama