Reklama

Celý náš život je tvořen vztahy

Veškeré vaše vztahy - k věcem a stravě, k počasí, k dopravě i k lidem - jsou odrazem vztahu, který máte sami k sobě a který je zase silně ovlivněn vztahem, jaký jste měli v dětství k dospělým. Tehdejší reakce dospělých jsou často totožné s vaší dnešní reakcí vůči vám samým, v negativním i pozitivním smyslu.

Zamyslete se na okamžik nad slovy, kterými se káráte a obviňujete. Nejsou to stejná slova, kterými vás kárali rodiče? A jakými slovy vás chválili? Jsem si jista, že je používáte i vy.

Možná vás nechválili vůbec. V tom případě to neumíte ani vy a jste zřejmě přesvědčeni, že se nemáte za co chválit. Nedávám vinu vašim rodičům; všichni jsme oběti obětí. Rodiče vás nemohli naučit nic jiného, než co sami znali.

Podle Sondry Ray, která úspěšně pracovala v oblasti mezilidských vztahů, je každý náš významný vztah odrazem našeho vztahu k jednomu z rodičů. Dokud nevyřešíme tento prvotní vztah, ty další nikdy nebudou podle našich představ.

Naše vztahy k okolí jsou projevem naší osobnosti. To, co přitahujeme, vždy zrcadlí naše určité vlastnosti nebo naše určité přesvědčení o mezilidských vztazích - ať už se jedná o nadřízené, spolupracovníky, zaměstnance, přátele, partnery nebo děti. Nelíbí se vám na nich přesně to, co vy sami děláte nebo byste dělat chtěli nebo čemu věříte.

Reklama

Nepřitahovali byste je ani by vám nezkřížili cestu, kdyby nějak nezapadali do vašeho života.

Zdroj: Louise L. Hay - Miluj svůj život, nakladatelství Pragma

Reklama

Komentáře

Reklama