Reklama

Jaké jsou požadavky dospělosti?

Úplný výčet asi udělat nelze. Zkusme si udělat alespoň částečný seznam:

-         dokázat se přiměřeně přijímat a mít základní sebevědomí, umět si cenit svých předností a dovedností a používat je,

-         mít v životě pocit smyslu i sám bez partnera,

-         dokázat žít podle určitého řádu,

-         mít dostatek odvahy a samostatnosti v mezilidských vztazích,

Reklama

-         mít odvahu k opravdovosti,

-         neopomíjet své pocity, postoje a nadání, stejně tak si cenit pocitů, myšlenek a postojů partnera,

-         respektovat odlišnost druhého,

-         umět se vcítit do potřeb druhého,

-         umět říci ne,

-         nebát se zodpovědnosti a dotahovat věci do konce, cítit a chovat se morálně,

-         být dostatečně svobodný a nezávislý na vůli druhých a těšit se ze svobody a nezávislosti druhých,  

-         dokázat otevřeně sdělovat své pocity a potřeby,

-         být aktivní, iniciativní a dokázat se samostatně rozhodovat,

-         umět navazovat citový vztah s druhým člověkem,

-         umět odpouštět sobě i druhým, být tolerantní a laskavý k nedostatkům i projevům nedokonalosti,

-         umět se vzdát toho, co není dosažitelné, t

-         mít dostatek pozitivních snů,

-         prožívat sexualitu a umět jí najít prostor i hranice.

Potenciál rozvinout tyto vlastnosti či schopnosti má pravděpodobně každý člověk. Samozřejmě to má v životě lehčí ten, kdo to tak viděl u svých rodičů a má dobrý vzor. Nicméně i když u většiny lidí rodiče nebyli ani zdaleka dokonalí, dokonce i když byli značně „nedospělí", můžeme si tyto schopnosti vypěstovat z velké míry i sami. Záleží na tom, zdali to chceme a jsme ochotni tomu věnovat nějakou práci. Když za tyto schopnosti převezmeme zodpovědnost, nemusíme pak vinu přesouvat na nikoho druhého.

Prvním požadavkem je však to, co jsme jmenovali na prvním místě. Dokázat se přiměřeně přijímat a mít základní sebevědomí, umět si cenit svých předností a dovedností a používat je. Bez ujasnění si toho, čeho si na sobě cením a v čem si sám sebe vážím, má člověk strach přijmout jak svobodu, tak zodpovědnost za svůj život. Má potřebu hledat někoho, kdo ho ochrání, podpoří nebo doplní. A pokud se necítí dobře, obviňovat partnera za to, že se cítí nespokojený nebo nešťastný.

Zdroj: Asertivita v partnerství, nakladatelství Grada

Reklama

Komentáře

Blanka (Pá, 26. 11. 2010 - 08:11)
Hm, tak to není dospělý nikdo z nás.
Honza (Pá, 26. 11. 2010 - 12:11)
Hm, tak to není dospělý...proto jsou v politice časté hádky, jak mezi malými parchanty
enrey (Út, 28. 12. 2010 - 17:12)
ou to je blbost.. mozna tak jediny k cemu ten clanek je dobrej je srazit sebevedomi kazdymu kdo ho veme vazne...
Reklama