Reklama

Telemedicína: nový fenomén

Odborné studie poslední dekády se shodují! Nejrychlejšího uzdravení i rekonvalescence dosáhne pacient v domácí péči. Právě to je cílem práce a úsilí nadačního fondu Domácí anděl - pomoci lidem se zdravotními obtížemi využít neustálý lékařský dohled na dálku, v příhodném prostředí vlastního domova.

Dlouhé hodiny strávené v čekárnách zdravotnických zařízení, vyčerpávající každodenní náběr důležitých hodnot určujících aktuální stav, stres. I to jsou faktory, které mohou negativně ovlivnit vyšetření, která u lékařů podstupujeme. A patří spíše do minulého století! Moderním, a v mnoha západních zemích již etablovaným způsobem poskytování odborné zdravotnické péče, je telemedicína určená pro všechny pacienty bez ohledu na věk.

Nejčastěji se telemedicína využívá například kardiologii pro monitoring včasného záchytu srdeční arytmie a diabetologii, kde se v rámci pilotních projektů prokázalo zlepšení kompenzace diabetu. Kardiolog MUDr. Jaroslav Januška telemedicínu dlouhodobě využívá při léčbě svých pacientů. „Sledování přes internet zrychluje diagnostiku některých poruch srdečního rytmu, umožňuje rychlejší úpravu léčby, snižuje počty hospitalizací a návštěv u lékaře. Podobné zkušenosti mají i kolegové z plicní ambulance či právě diabetologie,“ konstatuje MUDr. Januška.

V současné době se ověřují přínosy vzdáleného monitoringu žen s rizikovým těhotenstvím. Nedávný konkrétní případ popsalo Národní dohledové centrum: U nastávající maminky se v osmém měsíci těhotenství náhle objevila dušnost, která by za normálních okolností znamenala okamžitý operační porod císařským řezem. Avšak aplikací monitorovacích technologií se podařilo pacientku sledovat až k řádnému termínu porodu, který proběhl přirozenou cestou.

Telemedicína pomáhá lidem po celém světě již od roku 2008. Četné studie, které se zabývají jejím významem pro kvalitu života u mnoha tisíc pacientů v různých zemích, mimo jiné prokázaly snížení úmrtnosti pacientů o 45 %, snížení hospitalizace v důsledku mimořádných událostí o 20 %, snížení počtu návštěv na pohotovosti o 15 %, snížení plánované hospitalizace o 14 %, snížení počtu dnů strávených v nemocnici o 14 %, snížení tarifních nákladů o 8 %. Z těchto čísel vyplývá zcela nepopiratelný přínos nejen lidský, pacientský a medicínský, ale telemedicína prokazatelně a významným způsobem snižuje výdaje ve zdravotnictví.

Reklama

Reklama

Komentáře

Reklama