Reklama

Evropané mají v zubech tuny rtuti; po smrti se dostane do vzduchu

V posledních letech vzrůstá v Evropě
znečištění ovzduší rtutí z krematorií. Ostatní zdroje vypouštějí
tohoto těžkého kovu díky různým opatřením čím dál méně.
"Příspěvek emisí z krematorií je rok od roku výraznější. Je to
způsobeno postupně se zvyšujícím relativním podílem kremací proti
klasickým pohřbům do země a vyšším průměrným věkem dožití
Evropanů, což s sebou nese víc zubního amalgamu a srdečních
stimulátorů," konstatuje zpráva ministerstva životního prostředí.

Podle odhadů citovaných autorkou zprávy Martou Černou mají
Evropané v zubních výplních asi 2000 tun rtuti, které představují
potenciální zdroj znečištění pro příští léta. Pro srovnání - při
zavírání zastaralých evropských provozů elektrolýzy chloridu
sodného, které jsou považovány za největší zásobárny rizikové
rtuti, bude třeba zlikvidovat 10.000 až 20.000 tun tohoto kovu.


Obecně emise rtuti v ovzduší v Evropě na rozdíl od ostatních
kontinentů klesají. Podle údajů OSN z loňského roku se v poslední
dekádě 20. století snížila koncentrace rtuti v ovzduší na starém
kontinentu o 60 procent, a to hlavně díky zlepšení technologií
tepelných elektráren, spaloven, hutí a cementáren. Na rozdíl od
velkých zdrojů znečištění, jakými jsou elektrárny, emise z
krematorií nebyly podrobně sledovány. Mezi státy s nejvyšší mírou
emisí rtuti v Evropě patřily podle údajů Evropské hospodářské
komise OSN Polsko, Španělsko, Německo, Itálie a Rumunsko.


Rtuť se ukládá v živých organismech, její koncentrace v
potravinách má proto stále ještě vzrůstající tendenci. Statistiky
Evropské environmentální agentury zaznamenávají podle Černé
nebezpečné trendy ve zvyšujícím se obsahu rtuti v evropských
potravinářských produktech: rybách, zelenině a ovoci. Následně
roste průměrný roční příjem rtuti obyvateli Evropy, uvádí zpráva.


Rtuť a všechny její sloučeniny jsou vysoce toxické, zvlášť
negativně působí na nervový systém. Nejvýraznější riziko pro
člověka představuje methylrtuť, která může způsobit nevratné
změny v mozku nebo kardiovaskulárním systému. Zvlášť nebezpečná
je pro těhotné ženy, novorozence a malé děti. Největší riziko
nesou národy, v jejichž jídelníčku převažují mořské ryby. Akutní
otrava rtutí vyvolává poruchy vidění a vědomí, stavy
dezorientace, nadměrné zapomínání a nervozitu.


Kvůli novým zjištěním o riziku rtuti zpřísnily mezinárodní
organizace loni přípustnou hodnotu týdenního příjmu rtuti na
polovinu starého limitu. Mezi obecná doporučení, kterými se mají
lidé řídit, aby se vyvarovali nadbytečnému příjmu rizikové látky,
patří nejíst predátory ryb a měnit druhy ryb v jídelníčku.

Zdroj: ČTK

Reklama
Reklama

Komentáře

Marie (Po, 1. 9. 2008 - 15:09)
ze rtuti vzniká nemoc Minemata. Víte??
M. (Po, 1. 9. 2008 - 15:09)
Ve vzduchu už je tolik škodlivin.....jaká nemoc je Minemata ? Děkuji
vizitýr (Po, 1. 9. 2008 - 17:09)
tak to mě bolí ze všeho nejméně
Reklama