Reklama

Jaké zákroky se mohou provádět formou jednodenní péče?

V rámci tzv. jednodenní péče jsou poskytovány takové zdravotní služby, kdy provedení výkonu a zdravotní stav pacienta umožňuje propuštění ze zdravotnického zařízení nejpozději do 24 hodin od jeho přijetí. Význam jednodenní péče narůstá v souvislosti s novými léčebnými a operačními metodami za využití anestetik s krátkou dobou účinnosti. Podstatným přínosem pro pacienta je rovněž možnost doléčení v jeho vlastním sociálním prostředí.

V současné době lze provádět jednodenní péči v odbornostech: chirurgie (včetně dětské a cévní chirurgie), plastické chirurgie, gynekologie, urologie, ortopedie, ORL a kardiologie. Úhradová vyhláška č. 315/2022 Sb. stanovila od 1. 1. 2023 výši úhrady za vybrané spektrum jednodenní péče v oboru chirurgie.

Péče je poskytována vždy plánovaně, v žádném případě se nejedná o akutní péči. Při výběru výkonů vhodných k jednodenní péči na lůžku je kladen důraz na minimálně invazivní výkony, s kratší operační dobou (méně než 2 hodiny) a s nízkým rizikem ztráty krve. Zásadní je také možnost zmírnit např. pooperační bolest po propuštění pouze perorálními analgetiky.

O možnosti provedení výkonu formou jednodenní péče u pacienta definitivně rozhoduje lékař zdravotnického zařízení poskytujícího tuto péči. Na základě předoperačního vyšetření je zhodnocen zdravotní stav pacienta a posouzena míra rizika plánovaného zákroku. V praxi to znamená, že celkový zdravotní stav pacienta musí umožnit provedení výkonu s vysokou mírou úspěšnosti při minimální míře nebezpečí výskytu možných komplikací.

Podmínkou jednodenní péče je zajištění nepřetržité dostupnosti akutní lůžkové péče, která je pacientovi poskytována v případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních funkcí. V případě komplikací je pracoviště jednodenní péče povinno zajistit přeložení pacienta na vyšší specializované pracoviště, a to včetně zajištění transportu a všeho potřebného ke zvládnutí komplikace. Není-li jednodenní péče poskytována v rámci zdravotnického zařízení s akutními lůžky příslušné odbornosti, musí mít pracoviště jednodenní péče smluvně doloženou návaznost na konkrétní lůžkové zařízení a organizační a smluvní zabezpečení transportu pacienta na akutní lůžko. Zároveň také musí splňovat požadavky na nutné personální, technické a přístrojové vybavení i všechny další nároky na provoz zdravotnických zařízení.

Reklama

Viktorie Plívová - tisková mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Reklama