Reklama

Špenát může sehrát významnou roli při léčbě slepoty

Špenát zaujme možná významnou roli při léčení některých forem slepoty. Američtí vědci nyní vyvíjejí techniku, která by umožnila extrahovat z této plodiny pigmenty citlivé na světlo a přidat je do nervových buněk oční sítnice. Podle jejich dosavadních výzkumů by tyto pigmenty měly povzbudit činnost nervových buněk, když na ně dopadne světlo.

Vědci upozorňují, že tato technika by mohla obnovit vidění pouze částečně, lidé by například zůstali nadále barvoslepí. Nicméně by to mohla být účinnější alternativa elektronických implantátů sítnice, které se také vyvíjejí.

Nejběžnější formou slepoty v rozvinutých zemích je degenerativní onemocnění sítnice, jako například retinitis pigmentosa. Při této nemoci jsou postiženy fotoreceptory (světločivné buňky tyčinky a čípky) na sítnici, ale nervové buňky zůstávají obvykle nedotčeny.

Předchozí výzkumy ukázaly, že stimulací nervových buněk elektrickými implantáty je možné vidění částečně obnovit. Tato nová technika se ale snaží využít schopnosti rostlin vyrábět v kontaktu se světlem elektrické impulzy, což je součást fotosyntézy.

Vědci izolovali ze špenátu příslušné proteiny a vložili je to membrány lipozomů - tukových mikročástic, které dopravují účinné látky k buňkám. Zjistili, že napětí, které vzniklo, když byly lipozomy vystaveny světlu, bylo dost vysoké, aby mohlo povzbudit nervovou buňku. Modifikované lipozomy pak přidaly k membráně nemocných očních buněk a buňky reagovaly na světlo.

Reklama

Je však třeba provést další výzkumy, než se zjistí, zda tato technika bude fungovat u pacientů. A kdyby fungovala, není jasné, jak dlouho budou fungovat implantáty, jestli nepoškodí nervové buňky a zda nenastane problém s imunitní reakcí.

Vědci si také nejsou jisti kvalitou vidění, která bude obnovena po stimulaci nervových buněk, protože za normálních podmínek probíhá mezi fotoreceptory a nervovými buňkami velké množství vizuálních procesů.

"V normálním receptoru je k zesílení světelného signálu nutná celá řada reakcí," řekl časopisu New Scientist profesor Alan Bird z oční kliniky z Londýně. Nicméně nová metoda skýtá značné naděje pro léčení očních chorob. Ve Velké Británii například ztrácí denně zrak stovka lidí a mnoha z nich by podobné metody pomohly.

Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

Reklama