Reklama

Bolesti hlavy, migrény, hučení v uších - tinnitus, závratě.

V následujícím článku budou popsány jednak přírodní metody léčby bez vedlejších účinků a jednak neinvazivní metody, na něž standardní medicína občas zapomíná.

Pojednání cílí svým obsahem na zmírnění hladiny potíží na únosnou míru. Následuje popis léčebných možností společných všem bolestivým stavům v oblasti hlavy. Terapie specifické pro jednotlivé bolestivé stavy jsou uvedeny v samostatných odstavcích. Některá terapeutická doporuční se mohou překrývat s léčebnými pokyny pro jiné chronické chorobné stavy.

Předpokladem pro platnost těchto doporučení je předchozí vyčerpání diagnostických a léčebných metod standardní medicíny. Tato podmínka bývá pacienty s bolestmi většinou splněna. Oni sami (a dosti detailně) hlásí "bez vyzvání", co se s nimi dělo nebo nedělo.

Masáže s léčebným cílem
V ideálním případě by se záda měla masírovat asi tak obden, pokud to akutní bolesti dovolí, případně nemasírovat v akutním stadiu vůbec. Při zhoršení po masáži je třeba ji ihned vysadit. Později by se mělo masírovat dvakrát a posléze jednou týdně dlouhodobě, už z preventivních důvodů. Masér by měl po krátkém nahřátí zad vyhmatat nejen na tlak citlivější místa, ale i "zatuhliny", které pacient spontánně neudá. Ty by měl navíc rozlišit od přechodných svalových křečí. Tato místa je nutno tlakově prsty skoro bodově masírovat do začervenání kůže na hranici toho co pacient snese. Vyvolaná případná opravdová bolest jinak zmaří obranným stažením okolních svalů všechno úsilí. Typicky se zatvrdliny (myogelozy) nalézají kolem lopatek, zezadu nad pánví a nad křížovou oblastí a v trapezových svalech . Zůstaneme u nich. Další myogelozy se nacházejí po stranách krční páteře, většinou na úrovni obratlů C2-C3. Bolestivá místa jsou dále těsně pod hmatnými "hrboly na zátylku", v jejichž oblasti na povrch pod kůží vystupují větve týlních nervů a kde se v hloubce nalézají klouby, jimiž spočívá lebka na páteři. Hranice vlasových kořínků pak zhruba označuje linii, kde se na "hlavu" upínají šlachy svalů, udržující její polohu. Tyto šlachy jsou velmi často chronicky přetížené a podrážděné, pokud ne přímo zanícené. Přechody jsou plynulé. Rozhodující je jejich momentální pohmatová citlivost na tlak. Ta vypovídá o jejich přetížení a spoluúčasti na bolestech.. Prsty maséra by měly přejíždět a prohřát tuto kosmeticky spornou oblast i za cenu "zaolejování" vlasů, což je třeba zvláště ženám zdůvodnit. Zatvrdliny se tedy nacházejí zhruba na třech rovinách - na úrovni trapezových svalů, na krční páteři na úrovni druhého a třetího krčního obratle a na úrovni asi tak vlasové linie až k uším, kde je třeba po nich pátrat. Intenzita tlaku masírujících prstů se řídí údaji pacienta o snesitelnosti, která by neměla být "ani mučením ani lochtáním".

Masáž krční páteře
Je dobré masírovat vsedě se skloněnou hlavou a "otevřenou páteří ", nahřát prsty nalezené bolestivé body a zatuhliny, případně nad ně posadit pupínky lokálního anestetika a znova masírovat tyto body prstem ve smyslu akupresury, což může způsobit bezprostřední úlevu od migrény nejen "umrtvením" samotným, ale hlavně přesným "utrefením" kritických bodů. Pupence posadit i nad hmatné trnové výběžky většiny krčních obratlů, každopádně nad ty tlakově citlivé. Samotná masáž této oblasti u akutní migrény bez "umrtvení" může věc i zhoršit. Onomu znecitlivění kritických bodů se také říká neurální terapie.

Reklama

Baňkování zad, tzv. vakuoterapie
Baňky (nezaměňovat s pijavicemi) jsou koule ze skla, v nichž se pomocí hořícího smotku nebo zapalovačem vytvoří podtlak, vakuum. Baňky lze nechat stát baňky nad kritickými místy (viz výše) nebo jimi po přisátí přejíždět dobře namazaná záda, čímž se masírované plochy výrazně prokrví. Zůstanou modřiny, které se beze zbytku odhojí a zmizí. Málokterá metoda docílí tak intenzivního prokrvení masírované tkáně. Již po tomto zákroku se někdy dostaví neočekávaná úleva.

Pupence 
V některých případech lze nad bolestivými body lokálním anestetikem udělat větší pupenec, znecitlivělou kůži pak několikráte propíchnout sterilní silnější jednorázovou injekční jehlou a nechat do baňky posazené na tento pupenec vytékat krev. Právě u vysokého tlaku, u migrén, tinnitu a bolestí hlavy se jedná o doslova zázračnou a nenahraditelnou metodu, která (pokud pomůže), bez vedlejších účinků zbaví dotyčného i silných akutních a později při rozumném opakování i chronických bolestí. Právě u bolestí hlavy je třeba myogelozy "napíchnout" a nějakou jehlou (injekční nebo akupunkturní) je zasáhnout, po umrtvení i několikrát v jednom sezení. Nemá to nic společného s pověstnými obstřiky, jimiž se po generace ortopedi a neurologové snažili "dostatečně tlustou" jehlou vpravit do postižené tkáně krystalky kortikoidů. Na to pacient většinou dlouho vzpomínal. Tenounká zubařská jehla pronikne kůží často tak hladce, že dotyčný ani neví, že byl "píchnut" a že má pod kůží i několik mililitrů roztoku. Nitrokožní pupence zpočátku trochu pálí, ale pokud roztok obsahuje i malou příměs lokálního anestetika, po chvíli je cítit jenom jakési "ztupění" okrsku, zrovna jako u zubaře po injekci. Kritické, prsty vyhmatané citlivé body je třeba umrtvit i v hloubce tkáně, což tenkost injekční jehly také dovolí.

Léčba vlastní krví
Zpočátku nejlépe čistou vlastní žilní krví - 1-5 ml žilní krve ve stoupajících dávkách aplikovat do svalu 1 - 3x měsíčně, příp. následnou horečku považovat za příznak účinnosti, vyležet, vidět tuto reakci pozitivně, netlumit acylpyrinem prvních 24 hodin, takto možno postupovat i dlouhodobě. Později lze vlastní žilní krev aplikovat v té samé stříkačce smíchanou například Traumeelem střídavě s Arthropascem a podobného inj. homeopathika (SRN). Léčba vlastní krví bývá v takových případech jedna z posledních nadějí se chron. potíží zbavit, i když je v tuzemsku tato (dříve běžná) a tradiční léčba skoro neznámá.

Akupunktura
Je zde klasickou metodou volby. Budiž připomenuto, že by se nemělo užít více než 14 jehel v jednom sezení a nejehlovat body pouze jednoho meridiánu. Ohledně ušní akupunktury jsem udělal výborné zkušenosti u akutních záchvatů, kdy posazením několika málo jehel do těch citlivých bodů na boltci, které jsem prostě našel, se docílilo skoro okamžitého přerušení záchvatu. Dotyční pak byli jeden až tři roky bez "migrén". Toto se povede jenom zřídka. Málokdy se setká akutně trpící jedinec s ušním akupunkturistou, jenž má u sebe i jehly. Ale stane se.

"Vyčištění střev" 
Je velmi důležitou složkou alternativní léčby bolestí hlavy a migrén, zvláště při průvodní dlouhodobé nebo i občasné zácpě.
Ve "střevech" se v naprosté většině případů nacházejí bakterie, které tam nepatří, jako kvasinky a jiné. Příčina jejich vzniku je někdy jasná - jako např. dlouhodobá léčba antibiotiky, někdy však ne. Následky jsou však stejné nebo podobné. Snížená imunita, zažívací potíže všeho druhu, záchvatovitá chuť na sladké, chronická zácpa ale i průjem, nadýmání na základě kvasných procesů ve střevech, ale i projevy téměř nečekané jako migrény, subdepresivní ladění, únavnost, akné, nežity, vyrážky atd. Marně se pak pátrá po příčině těchto potíží, postižení se nebere dost vážně. Proti očekávání lze zlepšením bakteríelního osazení trávicího traktu nebo jeho málokdy uskutečnitelnou normalizací podstatně zlepšit celkový stav. Dostupným léčebným prostředkem je tzv. řízená symbioza . Pomocí této soupravy léků je možno pokusit se vyčistit střevní obsah od dysbiotických bakterií a a nahradit je masivním přívodem v tuzemsku dostupných tzv. eubiotik jako např. Bactisubtil, Hylak, Colinfant - ale nekombinovat, vyzkoušet jen po druhém. Bez předchozího očistného účinku kyslík uvolňujícího magnesiového prášku Ozovit (SRN), který je nenahraditelným základem celého "nápadu", nemá přívod "zdravých bakterií" šanci na úspěch. Preparáty Symbioflor a Mutaflor ze SRN, přicházejí taktéž v úvahu, prvně jmenovaný zasluhuje vysvětlení, neboť se jedná o systém několika na sebe navazujících kroků. Nasazení Ozovitu (i samotného) má svůj smysl a stojí za pokus, možno opakovat i 2-3x do roka.

Vlhké teplo na záda.
Nikdy ne suché teplo, už vůbec ne v akutním stadiu. Použít ručníky namáčené v horké vodě apod., do nich lze vložit léčivky.

SPECIÁLNÍ LÉČBA JEDNOTLIVÝCH BOLESTIVÝCH STAVŮ - poznámky, impulsy, zvláštnosti:

Migréna vyžaduje vůbec u obeznějších jedinců s červenými tvářemi baňkování s odsátím krve z kritických bodů, někdy fantasticky pomůže kombinace s puštěním žilou a odnětím dodatečných asi 250 ml žilní krve, jejíž množství by s baňkami dohromady nemělo přesáhnout 350 ml v jednom sezení.

Baňkovat zónu žlučníku - mezi pravou lopatkou a páteří, alespoň namasírovat do zčervenání.

Masáž trapézových krajin do jejich zčervenání je zde namístě. Na čelo občas posadit řadu nitrokožních pupenců zvaných jako "trnová koruna", zrovna jako nad oblast výstupů týlních nervů.

Každopádně pátrat i po malých jizvách na hlavě po zapomenutých zraněních, "podstříknout" je lokálním anestetikem. Dříve se i na ně sázely s velkým úspěchem pravé pijavice.

Vynechat totálně černou kávu, kokakolu a alkohol, omezit čokoládu a solené aromatické sýry. Dle možnosti se vzdát hormonální antikoncepce. Mezi záchvaty zkusit vynechat všechny léky proti bolesti.

Při zácpě bezpodmínečně provést několikastupňové čištění střev popsané shora.

Vyšetřit kompletní parametry zásob železa a subtilně nahradit případný nedostatek. Zkusmo podat vitamin B1 - dle mého soudu nejlépe několikráte po sobě injekčně. Zjistit hladinu a dodat Magnesium! Zorganizovat pobyt ve středohořích, vysokohorský pobyt někdy symptomatiku zhorší zrovna jako cílené opalování na slunci. Dbát na "teplé nohy".

Nechat zkontrolovat žlučník, například ultrazvukem. Tento orgán má zvláštní význam, někdy se dokonce hovoří o určitém druhu tzv. "žlučníkových migrén". Modifikovaná léčba vlastní krví bez příměsí nebo formou "HOT" - viz níže, může přinést zvrat ve vývoji. Nekombinovat s podáním acylpyrinu, HOT je nejnadějnější u klimakterické a hlavně menstruační migrény.

Zkusit potírat spánky a čelo případně i šíji mentolovým olejem (10 gr. mentol. oleje, 5 gr. eukalyptového, doplnit 90%ním lihem do 100 ml) . Pacient si určí způsob užití sám.

Tinnitus, zvonění v uších je jedna z nejzávažnějších poruch snižujících kvalitu života, ačkoli se tak na první pohled nezdá. O příčinách se pouze spekuluje, nejčastěji se obviňuje náhlá změna prokrvení vnitřního ucha. Každopádně zlepšení prokrvení oblastí kolem postiženého ucha vede někdy ke zlepšení, které je třeba považovat za malý zázrak, ať ho docílí standardní nebo alternativní medicina.

Puštění žilou spolu vypuštěním krve do baněk na zádech se má bezpodmínečně zkusit. Aplikovat přibližně jednou týdně spolu s nitrokožními pupenci německého výtažku ze jmelí obch. jménem Plenosolu.

Určitě vyšetřit čelistní kloub, nejdříve jenom pohmatem nechat otvírat ústa, vnímat a naslouchat, zda "nekřupe" nebo nepřeskakuje. Jestli ano, nechat ho RTG-vyšetřit a vyloučit jeho artrozu. Při podezření na jeho i jenom hraniční postižení neváhat a posadit nad něj pupence z lokálního anestetika nejlépe procainu, zpočátku i dvakrát týdně. Pupencce sázet nad výstupy týlních nervů a nad první tři trnové výběžky obratlů krční páteře a pak šíji se zátylkem a hranicí vlasů jemně masírovat.

Z homeopatik zkusit Chenopodium D6+D12, Glonoinum D4+D6, Phosphor nebo Tabacum D6+D12, Secale D3+D4+D6. Lze zkusit podávat krátkodobě vitamin A v dávkách 30 000 až 100 000 jednotek. Absolutním cílem je zlepšit jakýmkoli přijatelným způsobem prokrvení vnitřního ucha a jeho okolí.

Závratě, vertigo jsou také jednou z nepříjemných funkčních těžko ovlivnitelných poruch. Při léčbě platí vše uvedené u tinnitu s tím, že se mají bodově masírovat malé okrsky nad konci příčných výběžků horních krčních obratlů.

U problémů na cestách (tzv. kinetózy) lze kromě běžných tabletek typu kinedrylu užívat (i preventivně) výtažku z rostliny Zingiber officinalis neboli zázvorovníku lékařského (něm.Ingwer) třeba formou něm. preparátů Zintona Kapseln nebo Gastricard či Foewysatum Trpf. Tato rostlina produkuje éterické oleje, sequiterpeny a aromáty jako gingerol , shogaol a zingeron. Má účinek proti zvracení, na podporu pohybu obleněného střeva a je to prostředek pro lepší trávení i u chronických žlučníkových potíží. Příznivci rostlinné léčby nechť jej při dobré snášenlivosti užívají jako tradiční koření.

V úvahu přicházející homeopatika jsou například Aurum nebo Conium v potencích D4+D6+D12, Barium jodatum nebo Tabacum v potencích D3+D4+D6. Konzultovat homeopata.

V CIZINĚ JSOU TÉŽ APLIKOVÁNY TYTO METODY: Velká ozonová léčba vlastní krví, spočívající v nitrožilní zpětné infuzi asi 300 ml vlastní ozonizované krve ze specielního ozonového generátoru přivodí po několika úvodních sezení ch úlevu, pacient k ní evtl. zaujme kladný postoj a přeje si ji. Pokud dotyčný "nic necítí" a účinkem si není jist nebo má pocit zhoršení, je lépe metodu opustit. Tento ozon nemá se škodlivým ozonem v ovzduší nic společného. Jako každý jed je v malých dávkách lékem, a ne zrovna ledajakým.

Tzv. hematogenní oxidativní terapie (HOT) spočívá v odběru 50 ml krve, smíšení s citrátem, probublání kyslíkem s ozářením ultrafialovými paprsky a následným návratem do žíly. Výsledkem je často měřitelné zlepšení jaterních testů s příp. snížením enzymů transamináz. Touto metodou lze silně snížit nebezbečí přenosu virů HIV a žloutenky normální krevní transfusí, pokud by se tato metoda použila v nemocnici, například na přání pacienta za předpokladu existence patřičného zařízení, což je v ČR aktuelně iluze. Jinými slovy - krev určená k normální nemocniční transfusi se může nechat probublat kyslíkem a ozářit UV světlem a viry jsou pak do velké míry zničené nebo neinfekční. Pacient navíc silně profituje z přívodu okysličené krve, účinek takto preparované krve často vnímá.

Měření a léčba ústních mikroproudů - měřitelné mikroproudy by se v ústech vůbec neměly vyskytovat, pokud ano, jsou vždy podezřelé jako možná příčina únavových stavů. Nalézáme často u jedinců s mnoha kovovými plombami a pálením jazyka. Jejich výskyt ještě stoprocentně neřeší.

Autor: MUDr. Rudolf Zemek -

Reklama

Komentáře

Jana Vopatová (Čt, 24. 3. 2005 - 11:03)
Vážený pane doktore,
trpím všemi Vámi popsanými problémy.Hučení v pravém uchu,problém s krční páteří,křupající pravý čelistní kloub(včetně bulky na tomto kloubu,která je ůdajně rolujícím se vazivem), problémy rovnováhy,zhoršení sluchu na pravém uchu,zhoršení vidění na pravém oku.Tyto problémy mají různou intenzitu a různě se mění.Bohužel jsem nezjistila příčinu na čem závisí.
Návštěvu na ORL jsem již několikrát absolvovala, antibiotika atd. nepomohla. Mám dojem, že hlavní problém bude s krční páteří a klouby.Kdo by mě léčil Vámi popsaným způsobem? Bohužel v našem okolí není nikdo, kdo by takto postupoval.Přijedu kamkoliv.
Děkuji.Jana V.
Marie Zednářová (Čt, 27. 10. 2005 - 21:10)
Vážený doktore,
Trpím chronickým kašlem a bylo mně doporučeno zahajít léčení probiotickými preparáty Symbioflor a Symbiolact.
Existuje možnost tyto léky sehnat v ČR, nebo nahradit je jinými?
pacient (Čt, 3. 11. 2005 - 21:11)
nechat si vyšetřit žlučník ultrazvukem je málo bezpečné!!! když se k tomu přidá mladý, "chytrý" doktor tak jde o život...
Barbora (So, 24. 8. 2002 - 15:08)
Dobrý den
Ráda bych vzykoušela očistu střev za pomoci přípravku Ozovit ,můžete mi prosím poradit zda je tento přípravek volně prodejný a kde ho mohu zakoupit?
Marketa (Po, 9. 2. 2004 - 15:02)
Ozovit muzete volne koupit na adrese Husitska 36, Praha 3, tel. 222 540 596.
Wals (Út, 3. 1. 2006 - 19:01)
Pane doktore R.Zemku /nebo Zemeku?/
S tinnitem jsem se musela na radu několika lékařů -ač velmi nerada- smířit. Po přečtení Vašeho článku jsem opět neodolala ...co když tentokrát? Mohl byste mi prosím poradit? Jistě máte důležitější práci, pacienty s vážnými chorobami...zdá se mi však,jakobyste věděl, co tenhle zdravotní handicap s sebou přináší.(Vězte, že se "smiřuji" už 18 let - asi se málo snažím?)"A jestli nic - tak nic..." Zdravím a přeju PF 06 - Sl.Walterová
Nicole (St, 1. 3. 2006 - 13:03)
Vážený pane doktore, Váš článek mne velmi zaujal, protože poprvé po roce nabízí možnost nějak mou situaci řešit. Je mi 29 let a mám artrózu krční páteře. Trpím hučením (kolísavý zvuk) v levém uchu a bolestmi hlavy (někdy bolest střílí do levého oka).. Na ušním ale žádný nález nezjistili.. Kvůli zvukům v uchu velice špatně spím, a s tím jsou i spojené úzkostné stavy. Tyto problémy se u mne objevily zhruba před rokem a po této době se cítím silně vyčerpaná.. Mohl byste mi prosím konkrétněji poradit na koho se obrátit? Moc děkuji, NT
dineli (Ne, 19. 3. 2006 - 22:03)
Myslela jsem,že zde v diskuzi bude odpovídat odborník,proto čekám,ale dnes bych chtěla doporučit,abyste se obrátili na doc.MUDr.Hahna na ORL FNKV Královské Vinohrady.Prošla jsem několika ORL lékaři,ale každý na tinitus / mám ho 10 let/tvrdí,že se s tím nedá nic dělat.Není pravdou,dá.Jsem z Karviné a jezdím do Prahy.Už jsem psala před měsícem příspěvek,ale nebyl otištěn.Zkuste a uvidíte.Přejí hodně zdravíčka.
Zdena (Čt, 1. 6. 2006 - 21:06)
Je mi 29 let a trpím podlé své lékařky tinnitem,neustále mi hučí v hlavě, někdy je to silnější někdy slabší. Může to ovlivnit i těhotenství? Je zajímavé, že hučet v hlavě mě začalo, když jsme byla asi tři týdny těhotná.
ketlin (Po, 24. 7. 2006 - 09:07)
Ahoj dineli, mám tinitus asi 5 let a taky mě doktoři tvrdí že stím nic nedá dělat a že ještě nepřišli na to co je tomu pravou příčinou, já jsem až od Brna ta si nemůžu dovolit jezdit k lákaři co doporučuješ, tak úpokud budeš mít nějakou radu nebo vlastní zkušenost tak ti budu moc vděčná.
Lenka (Po, 24. 7. 2006 - 10:07)
Taky mám tenhle problém už 9 let ale léčím se s depresemi a úzkostí a je to od toho, jiná příčina nebyla nalezena. Intenzita záleží u mě na velikosti stresu, nicméně hučí mi v halvě pořád a nic proti tomu nepomáhá. L.
ketlin (St, 26. 7. 2006 - 09:07)
Ahoj Lenko, nemáme to jednoduchý je to moc nepříjemné a měkdy dost stresující musíme jen doufat že na to něco brzo vymyslí a pomůže nám to. Přeji pevné nervy.
ila (Pá, 18. 8. 2006 - 18:08)
je mi 35 let dvě děti 17,13 a už 5 let mi huči v ušich ,neslyšim na jedno ucho a mám zavratě posledni měsíc je to strašny toči se mi hlava na jednu stranu a chcete dát oči na přimo a to vám nejde toči se cely svět na jednu stranu,a ktomu je mi špatně.lezu do postele po čtyřech ,jinak nejsem schopna se tam dostat.chodila jsem k lekaři před 3 lety a pak se to uklidnilo a je to tady zase zhoršil se mi dost sluch.nemate nějakou pomoc mam strach jit k lekaři.
ila (Pá, 18. 8. 2006 - 18:08)
je mi 35 let dvě děti 17,13 a už 5 let mi huči v ušich ,neslyšim na jedno ucho a mám zavratě posledni měsíc je to strašny toči se mi hlava na jednu stranu a chcete dát oči na přimo a to vám nejde toči se cely svět na jednu stranu,a ktomu je mi špatně.lezu do postele po čtyřech ,jinak nejsem schopna se tam dostat.chodila jsem k lekaři před 3 lety a pak se to uklidnilo a je to tady zase zhoršil se mi dost sluch.nemate nějakou pomoc mam strach jit k lekaři.
Ewrcprc (Po, 18. 9. 2006 - 18:09)
Dobrý den,
už 3 roky mi hučí v uších a pokaždé mě při tom bolí hlava a špatně se mi dýchá.Poslední měsíc se to zhoršilo a přidaly se závratě.Poraďte mi prosím,můžu dostat infarkt nebo mrtvici?Napište mi prosím-stydím se jít k lékaři.Děkuji moc....
Lenka (Po, 18. 9. 2006 - 19:09)
K lékaři bych určitě zašla léčba existuje...mě ale hučí v hlavě + jiné obtíže asi 8 let a je to od psychiky...
katka (Pá, 22. 9. 2006 - 08:09)
Můj názor je, že je to od psychiky jak píše Lenka, ale krční páteř taky hodně dělá svoje. Znám paní, která měka příznaky mrtvice a ukázalo se že to bylo od krční páteře. Já jsem ji měla nedávno jenom nachlazenou a tak se mě točila hlava, že jsem musela lézt po čtyřech když jsem chtěla na záchod.
Emma (Pá, 22. 9. 2006 - 09:09)
Tak s tímhle problémem jsem se potýkala asi před rokem.Pískalo mi v uších, bolela hlava atd. Nakonec to opravdu bylo od krční páteře. Chodila jsem asi 2měsíce na rehabilitaci, kde mne sestra pořádně promasírovala krk. Doporučila mi abych si změnila i polštář. Mám ráda při spaní vysoko pod hlavou - což je chyba. Nejlepší je mít pod hlavou při spaní malý tvrdý polštář. Já jsem tedy změnila polštář a hned druhý den mě přestala bolet šíje. Ale taky souhlasím z tím že je to od nějaké psychické zátěže.
ali (Pá, 22. 9. 2006 - 15:09)
.. moje potize (huceni, piskani, zavrate a mnoho jinych problemu) svadel muj doktor celych cca 10 let stridave na "psychiku" a na "krcni pater" - potize nemaji pry zadny jiny "realny zaklad" - takze pry neni nutne se jimi zabyvat - jinymi slovy "jsem pry zdrava" .. tech 10 let jsem se snazila svemu neurologovi vysvetlit, ze si sve potize nevymyslim (na orl nikdy nic nenasli, a poslali me pokazde zpet na neurologii) - az ted v lete - konecne - novy neurolog me rovnou poslal primo do nemocnice pro komplexni vysetreni - a vysledek: mam nalez v mozkomisnim moku (lumbalka): tj. nejaky (zatim neupresneny) problem v centralni nervove soustave - nebo problem primo na bunecne urovni (onemocneni krve ?? leukemie, myelom ??), ktery presel z krve do centralni nervove soustavy, to jeste nevime .. osobne ale znam dalsi dva lidi, kteri maji huceni z duvodu nedokrveni stredniho ucha - a docela uspesne pry u nich zabiraji leky Betaserc a vytazky z g. biloby apod. .. a.
. (So, 23. 9. 2006 - 01:09)
Klasika ..ted prodelala moje babicka celkove vysetreni a je pry jako rybicka.Ale ona si stale stezuje na celodenni motani hlavy a zavrate a spatne se ji dycha.Rikala ze jedine tedy krcni pater vidim ze to asi bude tim v diskuzi se to tu objevuje casto.Mame lekare v rodine tak az na neco prijde dam vedet :_)
fila (Po, 30. 10. 2006 - 14:10)
Mě bolí hlava asi půl roku.Bolí mě vždy jen levá strana u spánku.Doktor řekl,že je to od tlaku.Beru léky na tlak(140/99) a nic.Nedávno jsem si koupil výtažek z řimbaby a ta mi uleví od bolesti,ale nevyléčí.Taky mám strach z nádoru.
Lucie (Po, 6. 11. 2006 - 09:11)
Dobrý den,potřebovala bych poradit. V létě,když byly horka (40 stupňů),omdlela jsem v autobusu. Odvezli mě sanitkou a po vyšetření mě poslali domů bez nálezu s tím,že málo piju. Od té doby dodržuji pitný režim (3 litry denně),ale stále pociťuji slabost a motání hlavy. Snažím se hned rozhýbat,abych neomdlela. Je to velice nepříjemné. Doktorka mi řekla,že to je mojí psychykou,ale já si to nevymýšlím.. Jsem také hodně vysoká (185cm) a trpím stále studenýma nohama a rukama (i v létě) a ruce se mi klepou. Má to s tím nějakou souvislost? Na neurologii mi řekli,že jsem zdravá,dělali mi i lumbálku,protože mě bolela stále hlava(bez nálezu)- teď delší dobu bez bolestí. Prosím poraďte kam se obrátit. Je možné,že se málo pohybuji? Nadváhu ale nemám,vážím 67kg.
Libi (Út, 7. 11. 2006 - 14:11)
Zdravím, poslední dobou se mi motá hlava. Dobrala jsem antibiotika na hnisavou angínu a nyní přeléčuji ještě bakterie v krku. Mám odstraněnou štítnou žlázu a v ledvinách kameny.
Mouhou potíže s hlavou být následkem léčby. Bojím se že omdlím někde venku a nebudu vědět z čeho. Děkuji za radu. Libi
andrea (Út, 7. 11. 2006 - 15:11)
Lucko, to že jsi napsala že máš studený ruky a nohy je docela důležitý, protože tvoje problémi můžou být způsobeny právě tím, že máš málo prokrvený mozek.Kup si tabletky GINKGO GALMED. (je to na přírodní bázi). Takže to jde koupit bez receptu. Uvidíš, že ti to pomůže. Ahoj
Lucie (St, 8. 11. 2006 - 09:11)
Andreo,moc děkuji. Už jsem z toho fakt nešťastná.
David (Čt, 9. 11. 2006 - 13:11)
Dobrý den,
mám na Vás velkou prosbu.Již týden mám závratě, pocity na omdlení a na zvracení.Chvílema se mi rozsostřuje zrak, Mám pocity jako bych byl opilý. Jsem malátný a unavený. Je mi 25 let, jsem štíhlý a sportuji. Prodělal jsem zánět průdušek a nyní trpím takovými stavy. Prosím poraďte mi.
Návštěvník (Čt, 9. 11. 2006 - 14:11)
Davide, pravděpodobně je to reakce na prodělanou nemoc. Tělo je vyčerpané a potřebuje dodat sílu. Zkus se v lékárně zeptat, jestli nemají něco pro rekonvalescenci.
Monika (Čt, 9. 11. 2006 - 19:11)
Libi musis jit k lekari a nechat se vysetrit - at te posle na usni, ocni, neurologii a vysetreni krcni patere.
vera (Čt, 9. 11. 2006 - 20:11)
Chci se zeptat všech, které trpí bolestí hlavy kde přesně je hlava bolí. Na kterém místě cítí bolest a jak by ji popsaly. Mě například vždy, když mě to chytne, bolí hlavně čelo a je to taková pulzující bolest (buch, buch..) Ptám se, protože mě to zajímá, většinou se řekne jen bolí mě hlava, ale zjistila jsem, že je to opravdu velmi jiné u různých lidí.
daniela (Čt, 9. 11. 2006 - 21:11)
Dobry den. jiz 2,5roku trpim castymi bolestmi hlavy. Ocni lekarka mi rekla, ze mam vysoky ocni tlak, navic mi predepsala bryle. dioptrie mam pry ctvrtky, ale kvuli bolestem hlavy mi dala 0,5. jenze bolest stale neprestavala a pred pul rokem sem navstivila jineho lekare, rekl mi, ze oci mam naprosto v poradku, vysoky ocni tlak nemam a ze ma bolest neni na99% zpusobena od oci. od te doby sem na zadnem vysetreni nebyla. Casto me boli hlava v oblasti cela, za ocima a u korene nosu. beru po dlouhou dobu antikoncepci. docela casto se mi klepou ruce a je mi na omdleni. mam nizky krevni tlak, kolisa mezi 115/70 a 90/60. Stale mam chut na sladke a jim ho kazdy den, sem vsak hodne stihla. poradte mi prosim.
zuzana belohorcová (Pá, 10. 11. 2006 - 08:11)
Danielo to je těžké. Píšeš o mnoha věcech, které bolest hlavy mohou způsobit. Musíš si sama vypátrat co to způsobuje. Může to být i tou antikoncepcí. Zkus se s gynekologem domluvit na nějaké jiné.
eva (Pá, 10. 11. 2006 - 22:11)
mám závratě, bolí mne často hlava, zátylek jsem po operaci krční páteře ale ty závratě mne hodně omezujou má někdo obdobný problém
eva (Pá, 10. 11. 2006 - 22:11)
mám závratě, bolí mne často hlava, zátylek jsem po operaci krční páteře ale ty závratě mne hodně omezujou má někdo obdobný problém
eva (Pá, 10. 11. 2006 - 22:11)
mám závratě, bolí mne často hlava, zátylek jsem po operaci krční páteře ale ty závratě mne hodně omezujou má někdo obdobný problém
Šárka (Pá, 17. 11. 2006 - 18:11)
Taky mě často bolela hlava, motá se mi, cítím se unavená, slabá.... doporučuji nejdříve zajít na kompletní vyšetření krve. Mě zjistili špatnou činnost štítné žlázy + EB virozu. To je dost šmejd. Pak vymámit od obvoďáka doporučení na neurologii. Ta mě čeká teď a mám hrůzu z všelijakých nádorů. Doufám jen v něco lehkého s krční páteří, která mě dost pobolívá. Nic nepodceňujte, nemoci si nehádejte ať se nic nezanedbá.
andrea (So, 18. 11. 2006 - 17:11)
Mám problém. Někdy mě v uších silně zapíská, ale vše trvá jen cca 10 vtěřin. Je to hrozně nepříjemné. Nevíte co to znamená? Objevuje se to tak asi 1 x za týden.
Zuzka (St, 3. 1. 2007 - 20:01)
Mám častý problém s kašláním. Můžete mi nějak poradit, čím to asi může být.??? A co můžu proti tomu dělat? Někdy i antibiotika mě nepomáhají. A nechci zase často brát antibiotika, protože se mi, tak oslabuje imunita. Děkuji za odpověď ...
Dana (Čt, 22. 2. 2007 - 10:02)
Závratě jsou většinou od páteře.Dej si odkaz bolesti v kříži.Mohla by vám pomoci Dornova metoda.Mě pomohla i z jiných zdravotních problémů.
Nany (Pá, 23. 2. 2007 - 16:02)
Mám v krvi moc železa=4,1 Nevíte čím to je a jak to snížit? Děkuji
Věrka (Út, 27. 3. 2007 - 23:03)
Zkuste cvičit Tai Chi. Mě to pomáhá nejen na bolesti zad a hlavy, ale cítím se od té doby, co cvičím, naprosto úžasně.
Helena 34 (Pá, 13. 4. 2007 - 21:04)
Dobrý den, prosím poraďte mi někdo jestli je vůbec nějaká naděje na "zbavení hučení v uších"Mám to asi 3roky, těžko se mi usíná nemá nikdy klid.Moje potíže začaly po nedoléčení chřipky "kvůli práci" díky
Helena 34 (Pá, 13. 4. 2007 - 21:04)
Dobrý den, prosím poraďte mi někdo jestli je vůbec nějaká naděje na "zbavení hučení v uších"Mám to asi 3roky, těžko se mi usíná nemá nikdy klid.Moje potíže začaly po nedoléčení chřipky "kvůli práci" díky
Helena (Pá, 13. 4. 2007 - 21:04)
Dobrý den, prosím poraďte mi někdo jestli je vůbec nějaká naděje na "zbavení hučení v uších"Mám to asi 3roky, těžko se mi usíná nemá nikdy klid.Moje potíže začaly po nedoléčení chřipky "kvůli práci" díky
Helena (Pá, 13. 4. 2007 - 21:04)
Dobrý den, prosím poraďte mi někdo jestli je vůbec nějaká naděje na "zbavení hučení v uších"Mám to asi 3roky, těžko se mi usíná nemá nikdy klid.Moje potíže začaly po nedoléčení chřipky "kvůli práci" díky
Fanda (So, 14. 4. 2007 - 13:04)
Ahoj, hraju na bicí a používám poslední dobou chrániče sluchu. Pozoruji na sobě, že mi lehce hučí v hlavě, dá se tomu nějak předejít.dík
Zdena (Po, 23. 4. 2007 - 17:04)
Již 20let mi píská v uších, byla jsem několikrát léčena v nemocnici, bez efektu. Pomůže mi někdo?
Návštěvník (Út, 8. 5. 2007 - 11:05)
zkus www.patentnimedicina.cz snad ti to pomůže
Tomas (Ne, 27. 5. 2007 - 16:05)
Ahoj jiz od 13let mi huci v usich a nekdy mam i silne ,nevim jak to nazvat halucinace ci migreny spojujici s extremnim hucenim a mzitkami pred ocima se vzdalujicimi se predmety.Prosim poradte jak tomu vsemu zabranit dekuji.Muj email t.onderka"email.cz
Hanka (So, 24. 9. 2022 - 15:09)
Ahoj Tomáši,
je dobře,že mluvíš o svém problému a nenechá váš si jej pro sebe. Ale myslím si,že tady na diskuzi
se Tvůj problém nevyřeší.Nevím,jestli o tom mluvíš doma.
Potřebuješ vyšetření na neurologii.Může se jednat o velkou nepřiměřenou reakci na bolení hlavy,spojenou s ušima. Může to být migrena.Také si vzpomeň,jestli jsi se neuhodil někdy i v dět
ství do hlavy.Také to může být spojeno s pubertou a konečně by bylo dobré se spojit s proutkařem,který umí vyhledávat špatné zony v bytě. Někdy stačí postrčit postel o kus dál a problém odezní.
Každopádně nenechávej problém jen na diskuzi !! A přeji Ti,aby Ti bylo brzo dobře !
Helena 34 (Čt, 31. 5. 2007 - 19:05)
Mám 4 roky hučení v uších je to hrozné, ale žádné léky nepomohly a tak se s tím¨učím žít.Na toto podle mě nepomůže nic jedině umřít.
Reklama