Reklama

Sedm posvátných pravd - pravda pátá

Přenechej osobní vůli boží vůli.

Pátá úroveň: Spojení čakry síly vůle (višudhi), svátosti zpovědi a sefír Chesed a Gebura.

Síla tvořená těmito čtyřmi archetypálními kvalitami vysílá do našeho systému posvátnou pravdu Přenechej osobní vůli boží vůli. Tato odevzdanost je největším činem, který můžeme vykonat, abychom do svého života přinesli duchovní rovnováhu. Všichni si do jisté míry uvědomujeme, že jsme se narodili s určitým záměrem, že život obsahuje nějaký boží plán. Pátá čakra je centrum tohoto vědomí a naší touhy tento boží plán poznat.

Zároveň s tím, jak zrajeme, všichni se snažíme vystavět svůj život podle vlastní vůle. Nejprve se oddělíme od rodičů, vybudujeme si vlastní nezávislost a najdeme si zaměstnání. Pak nevyhnutelně dojde k nějaké události nebo krizi: zvolené povolání se nevyvíjí podle plánu, manželství nefunguje nebo se objeví nemoc. Bez ohledu na konkrétní krizi se ocitáme v situaci, která nás nutí vypořádat se s omezením našich vlastních vnitřních zdrojů, které nám brání úspěšně dokončit naše plány. Jakmile se ocitneme v takové nevyhnutelné situaci, klademe si různé otázky: "Co mám dělat se svým životem? Proč jsem se vůbec narodil?" Tyto otázky připravují podmínky k přizpůsobení naší vůle božímu plánu -- což je zásadní rozhodnutí.

Je-li takové rozhodnutí učiněno s vírou a důvěrou, umožňuje božské autoritě vstoupit do našeho života, a proměnit naše zápasy v úspěchy a zranění v sílu. Bez ohledu na to, zda vědomě toužíme postoupit svoji vůli božské autoritě, bezpochyby k tomu budeme mít spoustu příležitostí. Popud k takovému rozhodnutí leží v životních příbězích -- a zápasech -- lidí, kteří nezažili nic než bolest a neúspěch, dokud neřekli bohu: "Je to na tobě." V jejich životě se začaly vyskytovat pozoruhodné případy synchronicity a srdce jim zaplnily nové vztahy. Ještě jsem nepoznala člověka, který by litoval toho, že řekl Bohu: "Všechno je tvé."

Reklama

Svátost zpovědi předává symbolicky našemu systému informaci, že překrucovat pravdu se příčí naší přirozenosti. Lež je zneuctění těla i ducha, protože lidský energetický systém považuje lež za jed. Duch i tělo vyžadují poctivost a bezúhonnost, aby prospívaly. Proto se také přirozeně potřebujeme zbavit všech pokřivení, jaká jsme kdy způsobili. Zpověď symbolizuje očištění od všeho, co v nás není počestné. Napravuje škodu, kterou vytváříme nesprávným použitím naší síly vůle. Očištění ducha je předpokladem procesu léčení. V léčivých programech, jako je například dvanáctistupňový program, představují skutečný základ úspěchu zpověď a postoupení osobní vůle "přesahující síle". Také psychoterapie je současnou, světskou formou zpovědi. Zpověď přivolává ducha z vlivu fyzického světa a směruje jej do božského světa.

Ze sefíry Chesed, která znamená "velikost" a "lásku", přijímáme přirozený instinkt a duchovní instrukce hovořit tak, abychom neubližovali ostatním. Komunikace využívající takovou kvalitu energie je snadná; poškozujeme ji, nemluvíme-li pravdu. Nesmíme se svěřovat ostatním se svými poklesky, pokud by jim to mělo ublížit ještě víc. Máme učinit zpověď, abychom mohli vložit svoji energii do pozitivních činů a jednání a zbavit se břímě emocí, které jsou negativní, a vytvářejí pocit viny. Nemáme kritizovat ostatní ani sami sebe; o druhých smýšlíme špatně jenom ze strachu. Slova ubližující ostatním znečišťují druhé i nás samotné, a naše fyzické tělo nás činí zodpovědnými za takový způsob ničení. (V buddhismu se v tomto případě jedná o zásadu zvanou Pravá řeč.) Naše vrozená odpovědnost vyvolává pocit viny, který často cítíme z negativních činů, což je také důvod, proč máme potřebu hledat zpověď, abychom se vyléčili.

Sefíra Gebura, která znamená "soud" a "moc", vysílá do našeho energetického systému povědomí o tom, že bychom neměli nikdy záměrně negativně soudit jiného člověka nebo sami sebe. Negativní soudy vytvářejí negativní následky jak v těle, tak ve vnějším světě.

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčení, nakladatelství DharmaGaia

Reklama

Komentáře

Reklama