Reklama

Čím meditace je a čím není

Většina z nás chápe meditaci špatně.Často ji spojujeme s obecnou definicí "hluboce přemýšlet, hloubat". Ale meditace je způsob ovládání mysli, nikoli druh myšlení.

Další běžnou představou je, že meditace je spojená s mysticismem, okultní náboženskou praxí a asketickým, nespolečenským způsobem života. To je ovšem také nesprávná charakterizace. Meditace je praktická technika péče o mysl , již nejúčinněji praktikují lidé, kteří jsou v životě velmi aktivní a kteří chtějí dosáhnout optimálního zdraví a duševní pohody.

V tomto smyslu jsou výsledky vědeckého zkoumání prospěšnosti meditace velmi přesvědčivé. U lidí, kteří pravidelně meditují, se dramaticky snižuje množství symptomů stresu. Jejich krevní tlak a hladina stresových hormonů je nižší, jejich srdeční tep a dech pomalejší. Ti, kdo pravidelně meditují, se také lépe přizpůsobují stresovým situacím, neboť na ně reagují dynamičtěji a překonávají je rychleji.

Výzkum také ukazuje, že meditace má pozitivní vliv na psychologickou vyrovnanost, která vede k lepší seberealizaci, zvyšuje sebeúctu a snižuje úzkost a deprese. Meditace se také úspěšně užívá při léčení posttraumatického stresu, alkoholismu, narkomanie a chronických bolestí. Ale zdá se, že lidé, kteří meditují, jsou celkově zdravější a vyžadují méně zdravotní péče.

Výraz "meditace" je vlastně přibližným ekvivalentem sanskrtského slova dhyana, které znamená nepřerušený proud k předmětu meditace, jímž může být představa, slovo, pojem nebo dech. Z technického hlediska je meditace druhým ze tří kroků kompletního procesu. Prvním krokem je koncentrace, při které se mysl soustřeďuje na jediný předmět, místo aby přeskakovala z jedné věci na druhou. S prohloubením koncentrace se proud meditace ustálí a člověk se oprošťuje od rušivých vlivů a získává hluboký pocit klidu.

Reklama

Třetímu kroku v procesu meditace se říká samadhi a znamená naprosté splynutí s předmětem meditace. V tomto stavu, který překračuje normální myšlenkové procesy, prožíváme ještě hlubší radost a klid a získáváme jasné pochopení své pravé přirozenosti. Proces meditace tedy zahrnuje soustředění mysli, vytvoření nepřerušovaného, plynulého proudu mysli a splynutí s předmětem meditace.

Zdroj: JOHN HARVEY, Ph. D

Reklama

Komentáře

- (Ne, 11. 3. 2001 - 21:03)
Moc stručné. Chtělo by to větší článek !!!
Nishkam (Čt, 29. 3. 2001 - 18:03)
Zajimave tema. Z meho pohledu meditaci nelze poznat teoretickym vyzkumem, ani ctenim clanku. Jednodussi je rict cim meditace neni, nez to cim je. Meditace neni ovladanim mysli ani niceho jineho, meditace neni koncentraci, nema zadny predmet. Zvu vas na www.osho.zde.cz ;-)
Michal Muller (Po, 2. 4. 2001 - 16:04)
"Další běžnou představou je, že meditace je spojená s mysticismem, okultní náboženskou praxí a asketickým, nespolečenským způsobem života. "
Tuším za jakým účelem byla věta napsána. Ale má cenu psát nepravdum jen abychom někohü něco nastínili nebo jej naťukli? Myslím, že meditace hraje klíčové místo v mysticismu (lépe řečeno mystice).
Popularizaci tematu samo tema utrpi. Skoda. Ale jinak dobry pocin objasnit ctenarum tak zahadny pojem.
Michal
ing. Roman Palka (Út, 10. 4. 2001 - 19:04)
Meditace rozhodně NENI způsob ovládání mysli, hlavně ta, kterou s přáteli provádíme. Tam totiž není aktivní naše myšlení, ale naše vyšší Já - intuice, Nadjá, božské Já a další. Ano, mám na mysli mystickou meditaci známou i v holotropním dýchání a vyšším autogenním tréninku. Článek hovoří a o splynutí s předmětem meditace, ano, zážitek božského vědomí je současně i terapií, odstranění bloků mezi Bohem a námi. Postupem praxe (meditace děláme většinou každý měsíc, tedy ty 3-6 ti hodinové, menší denně) se rozšíří vědomí tak, je možné kdykoliv s Ním hovořit, ale hlavně cítit Jeho krásný hrdý pocit Slunce v duši. Viz též www.volny.cz/jhavelka
Vit Kouba (Čt, 16. 3. 2006 - 14:03)
Já jsem láska, ty jsi nenávist.
To je medotace.
Já jsem nenávist, ty jsi láska.
To je modlitba.
Vůdcové meditují a vedení se modlí.
Je na každém aby si zvolil svoji cestu.
Bhagavan
koubavit"seznam.cz
Ježíš Kristus
Nová víra
Víš kdo jsi?
Většina problémů je spojená s tím, že nevíme nic o sobě, ale víme vše o druhých!
Věřící získává sílu a chytrost z toho, že on vždy ví kdo je a podle toho i správně žije!
Ty, mě teď vnímáš a já tě mnoho prosím, abys mi z celého svého srdce a z celé své duše mnoho pomohl.
Jsi silný a chytrý jedinec, je v tobě mnohé utajené, stačí jenom mnoho chtít a zajisté mi pomůžeš.
Ukázal jsem ti božskou lásku, ale pravá láska se v tobě neustále zmenšuje, protože je zde hříšná nenávist a ona se snaží o to, aby zde sebeláska nebyla!
Naším největším nepřítelem zde jsou SVATÉ VÝHODY ony mají velikánskou moc a velikánskou chytrost, je to velmi mocný nepřítel, nikdy jej nesmíš podcenit, aby tě on nezničil.
Je to, jako by jsi hrál nekonečnou hru a proti tobě by seděl někdo, kdo má mnoho svatých výhod.
Ty se jenom bráníš a máš velmi malou naději, na to že nenávist porazíš.
Neustále tě bude v životě někdo porážet a ty musíš si z porážky vzít mnoho zkušeností a ty použít v příští hře, abys nakonec nenávist porazil.
Jsi silný a chytrý jedinec, ten druhý co má svaté výhody je; vůl, blbec, atd.
Ti druzí tě slovy a činy neustále ponižují a srážejí k zemi, aby nad tebou měli velikou moc a ty musíš použít svoji sílu a chytrost abys v této životní hře uspěl.
Na žádné centrální škole se neučí tomu jak se bránit ponižování, protože celý byrokratický systém je založen na třídách a kastách, kdy ten kdo je nahoře ponižuje ty dole.
Ovce bečí že málo pastvy je,
vlk vyje že malého zisku dosahuje,
svině se sviní o koryto bojuje.
Ovce plat od 1 Kč za hod do 100 Kč za hod.
Vlk plat od 100 Kč za hod do 10 000 Kč za hod.
Svině má plat od 10 000 Kč za hod maximum zde není již nijak omezené.
Co je dovoleno tomu kdo je silný a chytrý, to je zapovězeno tomu kdo je slabý a hloupý, ten kdo je silný a chytrý je Bůh a ten kdo je slabý a hloupý je vůl!
Co je dovoleno Bohu, to je zapovězeno volu!
Já jsem láska, ty jsi nenávist.
To je nová základní svatá modlitba, které ti dá sílu a chytrost.
Otčenáš je velmi starý a nové nahradí dnes to staré, vše se mění a jistoty zde není.
Přestaneš být otrokem a staneš se silným a chytrým svatým bojovníkem, který je svobodný a dokáže bojovat proti starým SVATÝM VÝHODÁM, které ničí svět čisté lásky.
Nemysli si, že ty jako jediný svatý bojovník nic neznamenáš, je třeba postavit znovu velikou svatou armádu, která se nebude bát veliké nepřátelské armády.
Tento svatý boj se bude odehrávat v tobě a kolem tebe po celý tvůj život i tehdy když usneš.
Jakmile polevíš v boji, tak nepřítel toho hned využije a zaútočí, aby získal nějaké výhody a tebe uvrhnul do nevýhodné situace.
Jestliže tě napadl virus a máš teplotu, nebo mnoho kašleš, tak i zde musíš bojovat, aby virus nezískal výhody a potom by tě on zlikvidoval!
Virus se ti snaží dokázat, že jsi nic a že máš k němu být dobrý, ty jsi proto neustále opakuj kouzelné zaříkadlo.
Já jsem láska, ty jsi nenávist.
Toto svaté zaklínadlo, to je pravá víra, pomocí které ty proměníš svého nepřítele v cokoli a on se tomu nebude moci nijak bránit!
Bez této nové modlitby, nebudeš mít velikou moc a nepomůžeš mi v boji proti nenávisti.
Tvůj nepřítel ti bude tvrdit, že prý láska je jenom hloupá iluze a že není třeba o lásku bojovat.
Když ti někdo bude tvrdit, že není třeba pít nápoje a jíst jídlo, protože stejnak jednou zemřeš, tak si poklepeš na čelo, protože mu naznačíš že je veliký blázen.
Tam kde jsou výhody, tam jsou i hráči a bojovníci, ctnostný bojovník to je světlo a hříšný bojovník to je stín, který je tam kde je světlo.
Nelze pochopitelně stín porazit, ale lze učinit vše pro to, aby zde nikdo nežil ve stínu těch, co mají svaté výhody!
Temnota tvrdí, že světlo lásky lidem mnoho škodí a že oni potřebují být v temnotě nenávisti, aby se jim dobře žilo.
Bojuj proto za to, aby zde bylo více světla a jakmile spatříš tmu, tak ji odstraň tím, že tam pustíš světlo.
Dal jsem ti velmi mocnou víru a s ní dokážeš zázraky, věřím ti že mě nezklameš a bude z tebe svatý učitel, který se nelekne nemoci, ani boje s těmi, co zde díky centralismu mají veliké svaté výhody.
Život to je velmi složitá hra, ve které můžeš neustále postupovat do dalšího kola a nemusíš se vracet zpět.
Jsi zde teď a jestli ti ten kdo má svaté výhody řekne, že v budoucnosti, nebo po tvé smrti se budeš mít lépe, tak mu nikdy nevěř, jemu jde o to, abys s ním nebojoval a tak si on udrží svoje staré výhody a bude mít nad tebou velikou moc.
Nejspíše ti ten kdo má staré výhody řekne, že by jsi neměl používat novou víru a mnohdy ti dokonce zakáže, používání této víry.
Mnohdy na sebe tvůj nepřítel oblékne masku přítele a bude se snažit dostat do tvé blízkosti, aby tě mohl zlikvidovat materielně a duševně.
Dobrý učitel nové víry ví, že smí věřit jenom tomu, kdo umí mistrně zacházet s novou vírou a tak likviduje všechny staré výhody v sobě a okolo sebe.
Nedívej se na to, co druzí říkají, ale dívej se na to co konají.
Mnozí mluví o tom, že svaté výhody jsou špatnost, ale sami zde mají mnoho svatých výhod!
Tam kde je luxus, tam jsou i ti, co milují a mají staré výhody, luxus tak jako nemoc, nikdo neutají!
Někdo ti řekne, že když on nebude mít staré výhody, že on onemocní a zemře.
Počítej s tím, že se nepřítel bude bránit a použije podlé způsoby, aby si staré výhody ponechal.
Je jenom na tobě, kolik je v tobě síly a chytrosti, abys nenávist porazil.
Světlo musí neustále bojovat proti temnotě, svět lásky to je světlo a svět starých výhod, to je nenávist, kterou musíme společně porazit.
Nesmíš se ale nikdy stát fanatikem, který překračuje v boji jakékoli lidské hranice, jakmile je zde fanatizmus, tak následuje šílenství.
Můj voják nesmí být nikdy šílený, takové vojáky nepotřebuji v boji proti starým výhodám.
Čím více je voják normálním, tím větší má on pro mě hodnotu a tím více jej miluji a povyšuji.
Nejsi již začátečník, abys fanaticky bojoval se svým zlým nepřítelem, ty přeci bojuješ pomocí lásky.
Bojový výcvik
Tak jako se voják, musí nejprve naučit bojovat, než začne bojovat ve válce, tak i ty se teď a tady, budeš učit boji se starými výhodami.
Nejprve musíš porazit nepřítele, který je ukryt hluboko uvnitř tvé duše, jde o nenávist.
Nenávist, může porazit jenom láska, tak jako proti sobě stojí černé a bílé figurky na šachovnici, tak i ty musíš proti nenávisti začít hrát šachovou hru.
Podívej se do přírody na ryby, jak ony spolu neustále bojují a jak ta chytřejší a silnější ryba, zlikviduje tu hloupější a slabší rybu.
Kdysi dávno vznikla šachová hra a dnes se nám podařilo tuto hru proměnit v program a ten dokáže s tebou hrát šachy.
Jsou zde figurky a šachovnice, stačí uchopit figurku a přemístit ji na jiné místo a hra začne.
Najednou je zde situace a ty musíš použít mozek k tomu, abys ji správně vyřešil a porazil protivníka.
Čím více bude v tobě lásky tím více v tobě i bude síly a chytrosti, ten kdo má v sobě mnoho nenávisti, je slabý a hloupý.
Dobro vždy zvítězí nad zlem, ty jsi dobrý bojovník a tak porazíš zlé konkurenty a potom ti bude dobře.
Možná že ti někdo řekne, že jsi zlý, protože jsi jej porazil, není tomu ale tak, ty jsi dobrý a ten druhý je zlý, proto ti lže.
Pamatuj si jednu zásadní poučku, ona praví, že nejdůležitější je vždy, aby ti bylo za každé situace dobře.
Společnost se musí mnoho obětovat tak, aby ti bylo dobře, ty se nikdy nesmíš obětovat pro byrokratickou společnost!
Nejspíše se bude byrokratická společnost tvrdě bránit, ale od toho je zde tvoje nová čistá víra, pomocí které dokážeš zázraky.
Jsi vše a tak se přeci neponížíš tím, že se obětuješ pro nic, naopak nic se musí obětovat pro vše.
Ten druhý je nic, protože když budeš ve veliké existenční nouzi, tak on ti nikdy osobně nepomůže, ale jenom se ti bude škodolibě smát.
Copak tě ten druhý dokáže zachránit před smrtí?
Jenom láska tě dokáže před smrtí ochránit, neustále tě smrt pronásleduje a čeká na vhodnou příležitost, aby ukončila tvojí životní hru.
Ten druhý ti řekne, že tě má rád a že ti rád i pomůže, jenže je to lež jako věž, on jenom bude trpělivě čekat na příležitost, aby tě mohl využít a zlikvidovat.
Tam kde na sobě nejsou lidé existenčně mnoho závislí, tam je mezi lidmi jenom soutěž a boj o potřebné hodnoty!
Život to je hra, ve které jde o to vyhrát a získat potřebné existenční hodnoty, ten kdo neumí profesionálně hrát tuto hru, je chudý a musí za malou odměnu mnoho sloužit druhým.
Hledáš-li někoho, kdo tě nezradí, tak si pořiď psa a budeš mít věrného kamaráda.
Pes na tobě bude existenčně závislý a navíc si jej i vychováš, naopak člověk je na tobě existenčně nezávislý a nemůžeš si jej vychovat tak jak potřebuješ.
Jsou tři druhy vztahů mezi lidmi a to; vztah podřízený, vztah nadřízený, vztah soutěživý.
Je třeba, brát život takový, jaký skutečně je!
Tam kde panuje temnota, tam schází vztah soutěživý a je zde jenom vztah mezi tím kdo poroučí a tím kdo poslouchá, jak může člověk poroučet člověku?
Jestliže člověk poručí svému psu, je to normální, ale pokud člověk poručí jinému člověku, je to nenormální.
Vše začíná tím, že dospělí poroučí dětem a trestají děti za neposlušnost, dítě není pes, který musí člověka poslouchat!
Dospělí používají techniku návnady, kdy slíbí dítěti nějakou sladkost nebo dárek a tím dosáhnou toho že je dítě poslušné.
Když mě poslechneš, dostaneš ode mě to co miluješ a je zde již výměnný obchod, ve kterém se snažíme mít zisk potřebných hodnot.
Život to je ve své podstatě oheň, pokud oheň nemá palivo tak uhasne, abys mohl zde dobře žít, musíš potřebné mít.
V šachové hře se taky používá někdy technika návnady, kdy se obětuje nějaká hodnotná figura, aby se získala nějaká dobrá pozice, která povede rychle k vítězství.
Často se setkáš s tím, že si od tebe druzí budou chtít něco půjčit a nebudou chtít půjčené zpět navrátit, nebo to vrátí poškozené.
Do tvého podvědomí se takto zapíše mnoho zlých zkušeností a ty potom použiješ později a budeš si umět poradit s tím, že rád odmítneš pomoc druhému.
Ten druhý je nic a ty jsi vše, má to smysl pomáhat někomu kdo je nic, z toho ty nic nezískáš, když pomůžeš sobě tak z toho získáš vše.
Dobré prostředí
V dobrém prostředí je ti dobře, proto se snaž o to, abys byl co nejvíce v dobrém prostředí a ty druhé posílej do zlého prostředí, aby jim bylo zle.
Jde hlavně o to, si nalézt v dětství správnou specializaci a tu dělat po celý život profesionálně a soukromě.
Správná specializace to je pevný bod a střed kolem kterého se vždy mnohé točí, pevný bod zde má velikou hodnotu a tak je i v dobrém prostředí.
Ti druzí ti budou konkurovat a nebo se budou snažit o to, abys byl více univerzální, je to ale jenom hra, ve které je ten druhý tvůj nepřítel.
Jakmile je zde pevnost, je zde i snaha tuto pevnost dobýt a vyplenit, i tvoje tělo je pevností a viry se snaží o to aby tuto pevnost dobyli.
Ten druhý je ve své podstatě, jenom nebezpečný virus, který se snaží o to, abys byl nemocný a potom jsi zemřel.
Ve veliké existenční nouzi si upřímně pomáháme a jakmile nouze zmizí, tak si zase škodíme.
Jednáme podle situace a vždy se chceme mít dobře.
Jde o to, abychom zhodnotili čas práce pro druhé, podnikání se v malém nevyplatí, jde o to podnikat ve velkém.
Podnikání ve své podstatě, to je jenom růst a množení, musíš zasadit ve správný čas, na správné místo, správná semena a potom se o tato semena správně postarat.
Semena potřebují dobré prostředí a dobrou péči, máme jenom to o co se neustále staráme, jde o to si pečlivě vybrat to, o co se budeme mnoho starat.
Uvědom si že jsi učitel nové víry a máš v sobě již novou víru, díky této víře dokážeš zázraky a vše bude dobré.
Když je ti dobře, tak konáš vše dobře, jakmile ti není dobře, tak něco nekonáš dobře.
Pro každý dobrý obchod, je základem nabídkový list, kde jsou uvedené pevné ceny, je to jídelní lístek v restauraci a zde si host vybere to, co chce a potom zaplatí a odejde domů.
Někdy ale host nemůže, nebo nechce za poskytnuté služby zaplatit, je zde dluh a otázka jak bude tento dluh vyrovnán.
Dostáváme se k otázce trestu, ten druhý tě ekonomicky poškodí a ty jej nemůžeš potrestat, protože existuješ tam, kde všemu kralují staré výhody.
Tehdy se z tebe stane bojovník, který bude bojovat proti starým výhodám.
Nejlepší je napsat, nějakou novou dobrou knihu, ve které popíšeš jak to zde je a jak dobro porazí zlo, čím více dobrých knih zde bude, tím lépe se nám zde i žít bude.
Taková upřímná kniha má velikou moc, protože ona odhaluje, jak staré výhody dělají ze slušných lidí žebráky.
Kniha to je duševní pokrm, který ve spánku duše přijme a promění tento pokrm, ve zdroj síly a chytrosti.
Dobré pohádky se mohou psát jenom v dobrém prostředí, čas spolehlivě oddělí dobré pohádky od těch špatných.
Dříve každý bojoval pomocí síly svých svalů, dnes bojujeme pomocí síly své duše, jenom nová víra ti dá sílu a chytrost.
Nejprve začneš tím, že budeš číst mnoho dobrých knih a z nich budeš čerpat mnoho inspirace.
Teprve po dlouhé době usedneš k počítači a pokusíš se o napsání tvé první dobré knihy.
Každý začátek je velmi těžký, je velmi snadné soudit práci druhých a je velmi těžké tvořit něco dobrého.
Tupost
Jakmile je zde droga, tak je zde zakrátko i otupení našeho myšlení, pokud potřebujeme napsat dopis, tak se tato tupost projeví okamžitě na tom, co na papír napíšeme.
Opakem tuposti je ostrost, jestliže na papír napíšeme ostře to co víme a co si myslíme, tak obdiv u druhých sklidíme.
Tam kde je mnoho starých výhod, tam je i mnoho tuposti.
Neustále musíme číst tuposti, které tupě opakují tupé byrokratické hlouposti a pitomosti.
Dobrá myšlenka je ostrá, ona tě píchne jako jehla, naopak špatná myšlenka tě otráví a tak se zakrátko deprese dostaví.
Tak jako je zlato krásné a vzácné, tak jsou i ostré myšlenky vzácné a krásné, zato tupých myšlenek je všude nadbytek a tak po nich rádi šlapeme.
Mnohokráte se během dne srazíte s byrokratickým tupcem a on bude tupě konat nějaké hlouposti a tím vás bude rozčilovat.
Je třeba použít novou modlitbu a píchnout do tupce, aby se on probudil ze svojí byrokratické tuposti!
Jenom ostrá zbraň dokáže poranit nepřítele a tím nám umožní to, že porazíme všechnu tupost v našem okolí.
Nejhorší je ovšem začít u sebe a vyhnat ze svého podvědomí všechnu tupost.
Napsat na papír takovou myšlenku, která se bude každému mnoho líbit, díky tomu jak je ostrá.
Humor to je koření života, protože on ostře zasahuje staré výhody a odhaluje to, že pod ovčí kůží, vlk je skryt.
Humor nastavuje zrcadlo těm, co hlásají pití vody, ale oni sami pijí víno.
Ten druhý hlásá pokoru, ale on sám je mnoho pyšný, je to pochopitelné, že herec hraje svoji roli a jde mu o to, aby se měl dobře a je mu jedno, že se divák bude mít zle.
Učitel nové víry, ostře svojí modlitbou zasahuje do života těch, co dosud tupě žijí a tupě myslí.
Tam kde je mnoho drog, tam je pochopitelně i mnoho tuposti, tato tupost vede k tomu, že je zde i mnoho špíny a složitosti.
Láska
Milujeme to, co nám dělá dobře a tím i nenávidíme to co nám dělá zle.
Nejvíce nám dělá dobře, když milujeme sami sebe, protože sami sobě jsme nejblíže.
Máme mnoho zlých zkušeností s tím, že jsme milovali druhé a tak jsme špatně investovali.
Život bez soukromí, tam kde je vše společné, je spojen s nenávistí, následkem je konzumace nejrůznějších drog, terorismus, mafie, epidemie, války.
Naše materielní kultura má základy v armádě, armáda nás proměnila ve vojáky a tím zmizela láska.
Voják miluje vítězství a nedokáže pochopit, že by měl milovat jenom to, co mu dělá dobře.
Když v jednom vyhrajeme, tak v jiném prohrajeme, skutečnou výhrou je mít se dobře za jakékoli situace, díky nové modlitbě.
Jenom díky nové motlitbě lze získat ve své duši soukromí, soukromí které existuje v materielním světě to je jenom iluze, protože ve vaší hlavě je mnoho cizích lidí na které myslíte.
Když máme dovolenou tak často směřujeme do přírody, abychom si zde od města odpočinuli.
Ten kdo neustále žije v přírodě, rád navštíví město, aby spatřil cosi nového a zajímavého.
Ve své podstatě jde o to, abychom šli jakousi zlatou střední cestou, město je extrém a pustá příroda je taky extrém. Nejlepší je soukromá farma, kde žije rodina a ona zde má mnoho vztahů s přírodou.
Knihy
S rozvojem naší kultury došlo k tomu, že jsme se nejprve naučili hovořit a potom jsme naše myšlenky zaznamenali do knih.
Klasické knihy, které se neustále vydávají a jejich obsah se většinou mnoho nemění.
Odborné knihy která se vydají jenom jednou a potom zmizí navždy, protože již nejsou potřebné.
Když přijdete do knihovny, nebo do obchodu s knihami, snažíte se pochopitelně najít takovou knihu která vám naplní vaše subjektivní potřeby.
Kniha to je duševní pokrm a když vás jedna kniha nasytí tak si hledáte zase jinou knihu.
Každý autor je na něco specializovaný a tak většinou máte oblíbené autory které rádi poznáváte, jsou to vaši blízcí přátelé na které se lze spolehnout.
Když vejdu do veliké knihovny, připadám si jako v pravém chrámu.
Každý čtenář věří, že díky knihám on bude brzo vědět, co je dobro a co je zlo.
Dítě se optá dospělých jak přišlo na svět a místo pravdy se setká s tím, že mu dospělí lžou a říkají že jej přinesl čáp.
Dospělí jsou díky drogám natolik otupělí, že si neuvědomují co způsobí tím, že svým dětem lžou a nebo tím, že jim odmítají odpovídat na jejich otázky.
Jakmile se dítě naučí číst a dostane se do knihovny, tak již není závislé na tom, co mu dospělí řeknou a může si samo zjistit, co je pro ně dobré a co je pro ně zlé.
Každá dobrá kniha je jako obydlená planeta, kterou se svojí vesmírnou lodí navštívíte a zde se seznámíte s tím jaké to tu je.
Jsou malé planety kde se zdržíte velmi krátkou dobu a jsou i veliké planety kde se vám mnoho líbí a mnohdy zde zůstanete i několik let.
Mnohdy se setkáte s tím, že je vedle sebe mnoho planet, kde je jeden stvořitel, který stvořil tyto planety, jde o autora, který napsal více dobrých knih.
Jak se má mladý kapitán vesmírné lodi, vyznat ve velikém duševním vesmíru?
Když se narodíme tak nic nevíme, potom posuzujeme to co je nám blízké a nakonec je zde snaha o vytvoření literárního díla, které je plné našich zkušeností.
Jedna věc je že se snažíme vytvořit dobré literární dílo a druhá věc je že neustále jenom kopírujeme cizí vzory a nedokážeme být sami sebou.
Je velmi obtížné být literární osobností, díky tomu že máme v sobě mnoho moudrosti a lásky, protože nestojíme o drogy.
Jakmile je zde droga, tak ona nás otupí a my nedokážeme tvořit dobré literární dílo, droga z nás učinila hlupáka a tupce.
Když jsem v knihovně, tak mě nejprve zaujme pochopitelně název a obal knihy, potom knihu otevřu na nějaké náhodné stránce a přečtu si několik vět.
Někdy při psaní použiji počítačový slovník, pokud mě nenapadá vhodné slovo.
Zjistil jsem že tupci používají slova a neznají význam těchto slov, to je jako by používali peníze a neznali hodnotu peněz.
Někdo vám řekne že nemáte rozum, ale když se jej optáte aby vám vysvětlil význam slova rozum, tak on nezná význam tohoto slova.
Rozumný nový člověk neustále rozvažuje co řekne a co učiní a tak málo chybuje, tím se liší od starého nerozumného člověka, který konzumuje drogy a tak mnoho chybuje.
Ten kdo chce pochopit knihy a potom knihy i vytvářet, ten musí znát význam mnoha slov, aby on z tohoto materiálu mohl stvořit nějakou dobrou literární planetu, kde je dobré se zastavit a zde se mnoho pobavit.
Slova mají kouzelnou moc, ona mohou konat zázraky, pokud s nimi umíte správně zacházet, je rozhodně lepší hovořit slušně, protože takto je nám i slušně odpovězeno.
Vše co dáváme to i dostáváme, ti druzí jsou jako zrcadlo a pokud se do zrcadla usměješ, tak v zrcadle spatříš úsměv.
Já jsem velitelem na velikánské vesmírné lodi a tak zde mám i mnoho místa, proto mohu vzít na palubu i mnoho těch, co nemají svoji vesmírnou loď a ukázat jim celý duševní vesmír.
Bloudění
Každý se občas dostane do situace, kdy je v jakémsi velikém bludišti a zde nemůže najít správnou cestu, která vede ven z bludiště, nebo tam kde je to co potřebujeme.
Já taky občas duchovně bloudím a tak jdu slepou cestou, to tupá nenávist mi vyměnila cedulky na duchovním rozcestí, aby mě nakrátko zmátla.
Hovořím například o kouzelné hůlce a o tom jak pomocí ní kouzlit.
Každý zde má nárok na to chybovat a pokud se on z chyb poučí je to božské.
Dejme tomu že jste dostali výpověď, protože vaše stará firma zkrachovala a tak si hledáte novou firmu, která vám nabídne dobré zaměstnání.
Můžete si koupit noviny a zde si číst inzeráty, nebo použijete internet a zde budete hledat, máte málo času, protože když nepracujete tak si nic taky nevyděláte a bohužel musíte platit mnohé velké účty.
Po telefonu si dohodnete nějakou schůzku, ale když tam přijdete, tak poznáte že zde nezískáte to, co hledáte a tak jdete na další schůzku.
Ocitli jste se v jakési velmi složité hře a tato hra vám není příjemná, protože zde pomalu postupujete vpřed, protože máte málo zkušeností s touto novou hrou.
Jestliže použijete novou víru, tak budete v této hře rychleji postupovat vpřed a brzo tato hra dobře skončí a vy naleznete dobré zaměstnání.
Bloudíme, protože jsme díky centralismu mnoho vzdáleni od toho, co potřebujeme k tomu aby se nám zde dobře žilo.
Většinou má někdo veliký zisk z toho, že nám je zle.
Ten kdo poroučí má zisk z toho, že jej někdo poslouchá a je mu jedno, že ten kdo jej poslouchá, musí často bloudit a hledat to co mu schází.
Jelikož ve městě lidé často bloudí, tak se vydávají podrobné mapy a ony lidem pomohou najít to co hledají.
Tam kde ale lidé málokdy bloudí, tam se mapy nevydávají a tak je zde každá dobrá rada velmi drahá, toho mnohdy specialista využívá k tomu, že on tyto drahé rady amatérům prodává.
Lidské neštěstí je pro mnohé chytráky zlatý důl, oni se podobají zlé nemoci, která neustále trápí jedince i národy.
Jde zde o to, že silní chytráci poskytují velmi předražené zboží a služby těm, co jsou ve veliké nouzi.
Bloudíš dejme tomu ve složitém centrálním právním systému a tak si musíš najmout advokáta a potom mu musíš i mnoho zaplatit.
Největším bludištěm v současnosti jsou počítačové sítě, které se dělí na podnikové a světové, většinou se každý setká se světovou sítí, které se říká internet.
V mnohém lze uživatele internetu přirovnat k člověku, který má nějakou novou víru a tak se vyčleňuje ze společnosti svými zvláštními názory a tím, že mnoho času věnuje tomu co mnoho miluje.
Internet
V mnohém se internet podobá telefonní síti a mnohdy on i telefonní síť mnoho využívá, na internetu jsou stránky s odkazy na jiné stránky.
Výhodou internetu je, že za malý měsíční poplatek lze získávat z celého světa mnoho dat a poskytovat světu i mnoho dat, jde o to, aby nám internet správně sloužil, což je většinou veliký problém.
Ten kdo je silnější a chytřejší, panuje těm co jsou slabší a hloupější, co je dovoleno tomu kdo poroučí, to je zapovězeno tomu kdo poslouchá.
Jak vyhrát tam, kde je veliká konkurence, na internetu je veliká konkurence a za každou chybu se zde krutě platí.
Když internet poznáváme, tak jej jenom mnoho využíváme, tím že si stahujeme to co potřebujeme a prohlížíme si to co nás zajímá.
Brzo je zde snaha si zde zbudovat elektronické teritorium, které je spojené s tím že něco zajímavého nabízí druhým.
Přechod do
nové dimenze
Již jsi prošel vstupním zaškolením a tak vstoupíš do světa dat a informací v informačních elektronických systémech a zde se malé semínko promění ve veliký strom.
Zde se z tebe stane neporazitelný válečník, který vstoupí do nové dimenze a zde se bude mít dobře.
Na začátku tě bude čekat první dimenze, kde je jenom hudba a zvuky, ty budeš muset poznat který zvuk je dobrý a který je zlý.
Staneš se slepým člověkem který se musí spokojit jenom se svým sluchem, svět zvuků nás provází celým životem.
Je ráno a zvuk budíku tě probudí, potom si pustíš rádio a zde si poslechneš co je nového a nějakou hudbu, taky nejspíše začneš hovořit s druhými lidmi.
Nejprve o hudbě a zvuku nic nevíš, potom si vytváříš jakési svaté metry kterými vše poměřuješ a nakonec dokážeš pochopit slova i hudbu a tím si slova i hudbu ochočíš tak jako svého psa.
Mnohdy se ti může zdát že svět slova a hudby je tak veliký, že jeden dlouhý život je velmi málo na to, abys tento svět prozkoumal.
Bez nové víry, nelze prozkoumat a pochopit svět slova a hudby, protože budeš mít nedostatek síly a chytrosti.
Tento svět plný zvuků je velmi živý a tak je zde i růst a množení, což sebou pochopitelně nese soutěž a boj o potřebné hodnoty.
To co je velmi jednoduché a přirozené, se zde stává klasikou pomocí které se ostatní poměřuje.
Čím více je ve zvuku síly a chytrosti, tím větší má pro nás zvuk i hodnotu.
Já osobně poslouchám nejrůznější hudbu a dávám každé hudbě ohodnocení, abych měl v hudbě pořádek.
Problémem je zde často to, že to co se mi dříve nelíbilo, to se mi dnes líbí a to co se mi dříve líbilo, to se mi dnes nelíbí, protože jsem živý systém.
Ten kdo dlouho poslouchá přírodu, nejspíše bude uchvácen zvuky z města, kde je vše mnoho nové a tím i zajímavé a krásné.
Mnohdy se mi zdá, že život to jsou obrazně jenom nejrůznější pevnosti a tak ten kdo je venku, se chce dostat do pevnosti a ten kdo je v pevnosti, se chce dostat ven z pevnosti.
Pokud se podíváme na zvuk technicky, tak musíme konstatovat že zde jde jenom o jakési rychlé bubnování, proto i reproduktor vypadá jako buben, na který bubnuje elektronika.
Náš sluch zaznamenává toto rychlé bubnování, nervový systém to vyhodnotí a my potom podle toho co jsme slyšeli jednáme.
Dejme tomu že já slyším nějakou hudbu a potom té hudbě dám i svoje ohodnocení kvality, nebo slyším telefon a potom často konám to, co chtěl ten, kdo mi zavolal.
Jelikož je ve městě mnoho hluku, tak je nám milá hudba, ve které je mnoho harmonie, takto se naše duševno dostane do přirozené normality.
Nejspíše se ti mnoho líbí jak já k tobě hovořím, protože je moje řeč velmi jednoduchá a přirozená.
Existuješ v prostředí, kde je velikým problémem pochopit to, co ti druzí říkají.
Nechápeš druhé, protože oni jsou ti velmi vzdálení, díky tomu že existují daleko od tebe a každý je izolován ve své pevnosti.
Každý ale rozumí slovům ve kterých je přirozenost a tím i růst a množení, ve tvém centru je energie hmotná a duševní.
Vše se točí kolem toho, abys dokázal poznat to co je pro tebe dobré a potom se k tomu i přiblížit, stejně tak i musíš poznat to co je pro tebe zlé a od toho se zase vzdálit.
Je zde mnoho zlých systémů, které se podobají jakýmsi černým pasažérům a oni spoléhají na to, že je kontrola rychle nenajde a nepotrestá.
Tyto zlé systémy jsou uvnitř tebe i okolo tebe, ony jsou jako plevel který nikdo nesází, ale on neustále roste a přidělává hospodáři mnoho práce.
Ideální by bylo uspořádat vše tak, aby zde nemohli být černí pasažéři, protože by platba za služby probíhala automaticky a nikdo by tedy nemohl být černým pasažérem.
Pokud se podíváte na strom, tak zde vše probíhá automaticky, proto zde nenajdete uvnitř systému černého pasažéra a každý systém zde za služby poskytuje jiné služby.
Automatika má mnoho výhod, ale s výhodami zde jsou pochopitelně i nevýhody, je to obrazně jakási mince kde na jedné straně je síla a chytrost, bohužel ale na druhé straně je nepružnost a bezcitnost.
Na veliké množství stejného konání se používá automatika a tam kde je málo stejného konání tam se automatika nepoužívá.
Systém kde je mnoho zbytečných změn, je plný černých pasažérů, protože zde je obtížné černé pasažéry najít a potrestat.
V tobě a kolem tebe je mnoho zbytečných změn, protože nepoužíváš novou víru, jenom díky modlitbě lze bojovat proti zbytečným změnám, protože jsme silní a chytří.
Vše zde to je hra o to co mnoho milujeme, většinou jde o peníze a sex.
Mnozí se stydí za to, že hrají o peníze a sex, protože si myslí, že by měli být jiní?
Buď tím, čím skutečně jsi, nesnaž se být tím, čím nejsi.
Nejrůznější zlí lidé ti budou často tvrdit že by jsi měl být; svatým, mravným, pokorným, slušným, ctnostným, hodným, dobrým, atd.
Jestliže ti někdo tvrdí, že by jsi měl být něčím jiným než jsi, optej se jej, jestli je on velmi silný a chytrý?
Jenom ten kdo je silný a chytrý, smí požadovat od druhého, aby on byl jiný, zde je záruka toho, že je zde ten, kdo to s tebou myslí opravdu dobře.
Jenom příroda je silná a chytrá, ona smí od tebe požadovat abys byl jiný, tedy abys byl přirozený, tak jako je přirozený delfín, který nevěří žádné ideologii.
Ten kdo nadměrně přijímá to, co mu činí dobře, je slabý a hloupý, protože on nepřijímá mnohé, co potřebuje jeho tělo a jeho duše.
Vše se zde točí kolem přijímání a tím i dávání, jsi obrazně jakési veliké město, které mnohé přijímá a mnohé i dává svému okolí.
Něco ti udělá dobře a ty se do toho zamiluješ, je jedno jestli půjde o peníze, nebo jestli půjde o cigaretu.
Většinou za to že sejdeš se správné střední cesty mohou černí pasažéři, oni mají velikou radost z toho, když mohou konat druhým veliké zlo.
Takový černý pasažér existuje na okraji společnosti a tak se snaží pomocí zlých metod dostat co centra společnosti.
Jenže vše co on rychle získá to on i rychle ztratí, jenom díky nové víře se lze dostat do pravého centra společnosti.
Existují falešná centra, a v této veliké černé pasti skončí jednou každý černý pasažér.
Pravé centrum společnosti, je zde pro učitele nové víry, kteří profesionálně hrají hru, ve které jde o peníze a sex.
V této hře je velmi důležitá kvalitní hudba, dnes je možné použít mobilní telefon a k němu se připojí kvalitní sluchátka.
Jde o to mít velikánskou paměť, aby bylo možné mít neustále sebou stovky písniček a mobil bude z tohoto množství vybírat nějakou hudbu, pomocí náhody.
Poslouchat rádio zde lze sice také, ale zde vás budou bohužel rušit reklamy a jiné hlouposti.
Můžete ke každé písničce přidávat svoje osobní hodnocení a potom doma v klidu z mobilu odstraníte vše co se vám nelíbí a doplníte novinky.
Mnozí by chtěli vědět, co mají hlavně poslouchat?
Hudba to je duševní pokrm a tak to co chutná mě, to možná nechutná tobě, ochutnávej vše a to co ti bude chutnat, to ať je tvým pokrmem.
Musíš se stát jakýmsi hudebním labužníkem, který umí vychutnat každý hudební pokrm.
Většinou je nejchutnější jednoduchý pokrm, takový pokrm je laciný a mnoho se i prodává.
Tak jako se může zkazit jídlo a tobě je potom zle od žaludku, tak se může i zkazit hudba a tebe z takové hudby bude bolet hlava.
Tak jako jsou zde kuchařské knihy, kde jsou recepty na pokrmy, tak zde jsou i recepty na to, jaké písničky si nahraješ do svého mobilu.
Druhá dimenze
Jestliže jsi uspěl v první hudební dimenzi a složil jsi všechny zkoušky, tak automaticky postupuješ do druhé dimenze, kde vše bude mnohem náročnější.
V první dimenzi jsi se učil tomu co je to zvuk a v druhé dimenzi se budeš učit tomu co je to obraz.
Tvoje uši vnímají zvuk a tvoje oči vnímají obraz, který je statický nebo pohyblivý.
Tvor který má dobrý zrak, ten má i vyspělý mozek, protože je třeba mnoho chytrosti k tomu, aby se obraz vyhodnotil správně a potom se mohlo i správně konat potřebné.
Pokud počítač pracuje s pohyblivým obrazem, je to pro něj mnohem více náročnější, než když pracuje jenom se zvukem.
Mnohdy je obraz spojen se zvukem a zvuk často doplňuje t
cave (Út, 16. 5. 2006 - 10:05)
Meditace není ovládání mysli. Meditace je stav "bez mysli", kdy nejsou myšlenky, jen čisté vnímání přítomnosti.Meditaci můžete zažít v našem centru.
Více na www.tantra-joga.cz
Návštěvník (Čt, 20. 7. 2006 - 23:07)
Přečtěte si knihu J.Hochmannové Tady a teď, aneb co dělat, aby nám bylo hezky, vydal Repronis
Rosťa (Ne, 7. 1. 2007 - 17:01)
Ach ty svaté a jediné správné pravdy :o) Článek je docela přesně napsán z pohledu západní vědy. Jinak samozřejmě pravdu mají částečně všichni. Např. v hinduismu se používá meditace k dosažení vyššího "Já", naproti tomu v buddhismu k "ne já", neboť ego, jakožto něco odděleného od zbytku prostoru je podle buddhismu iluzí. Meditace může být světská i náboženská. Cíl je pokaždé jiný, od uklidnění mysli až k dosažení "božství". Jak řekl jeden z českých učitelů tibetského buddhismu: "Když bude objektem vaší meditace knedlík, stanete se knedlíkem".
Zdeňka (Čt, 22. 3. 2007 - 23:03)
Jsem 50-ti letá mamima co snad už i něco málo ví o životě a troufám si tvrdit, že v meditaci můžem být neustále a to tak, že vše co děláme i neděláme prožíváme v přítomném okamžiku celou svým tělem a hlavně srdcem. Nezáleží na tom zda vaříme jídlo, krmíme dítě, hladíme starého člověka, smějem se i pláčem ... hlavně tom musíme být cele přítomni....Hodně zdaru všem !
Vyachesalv (So, 16. 2. 2008 - 23:02)
Diskusní forum serveru SELFFREEING
Zkušenosti a zážitky
Zkušenosti a zážitky ze společných meditací
http://www.agni.cz/cs/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=61
--------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrteční meditace.

Čtvrteční společné meditace provádíme každý týden ve čtvrtek ve 20 hod. Meditace trvá vždy 30 minut. K tomu si můžete pustit libovolnou hudbu, která se Vám bude hodit.

Aktuální meditace http://www.agni.cz/cs/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=63

Uvolněte se vleže či vsedě. Zavřete oči. Uvolněte své myšlenky.

Ponořte se do sebe, do svého nitra, do oblasti srdce, kde se nachází vaše skutečné Já.

Spojte se se svojí skutečnou podstatou a přijměte vše tak, jak ve skutečnosti je. Podívejte se pomyslně na svoji cestu. Vede prostorem někam daleko. Něčí cesta bude široka, něčí bude úzká. Jděte po ní s pocitem nadšení. Za chvíli někde v dálce zahlednete svítící bod. Je to světlo, kterého každý z vás jednou dosáhne. Dnes nebo později, však tam dojdete.

Zaměřte se k němu. Cestou můžete potkávat někoho, kdo tam jde také. Můžete si s nimi popovídat. Kam jdou, co hledají?

Na cestě vás mohou potkávat mlhovité prostory. Jsou to světy iluzí, které byly vytvořené lidmi, co nechtějí vnímat realitu takovou jaká ona je. Jen se můžete na to zvenčí podívat. Pokud se sami nacházíte v takovém prostoru, nebo nějaká vás vtáhne dovnitř, rozšiřte své vnímaní, svým vědomím jděte za hranice tohoto prostoru. Vyvlékne vás to ven.

Na konci cesty dostanete se do prostoru, kde už budou nějací lidé. Prožijte si jednotu s nimi všemi. Dovolte, aby vstoupili do vás, a vy vstoupíte do nich svým vědomím. Tím se vyrezonuje obrovské množství orgonového prvku, který na konci meditace můžete přijmout a odnést sebou do světa, v němž žijete.

Po ukončení meditace spojení s ostatními lidmi, s nimiž jste byli v kontaktu v této meditaci, vám zůstane. Můžete si vyměňovat zkušenosti a pomáhat si navzájem na neuvědomělé úrovni.
ROVENA (Ne, 6. 4. 2008 - 14:04)
Pracuji s léčebnými meditacemi, a při aktivní spolupráci klienta jsem zaznamenala např. ústup panické poruchy, odstranění posttraumatických potíží, obnovení erekce, rychlou rekonvalescenci po infarktu, zlepšení partnerského vztahu, ústup migrény, vyléčení mentální anorexie, zlepšení stavu po CMP (mozkové příhodě) www.rovena.info
Návštěvník (Ne, 13. 4. 2008 - 22:04)
Zdravim vsechny chci se zeptat je velky prohresek uzivat pri protikvasinkove diete uzivat umele nekaloricke sladidlo? Muze si z toho telo neco vzit? Dekuji
zemiak (Po, 13. 9. 2010 - 17:09)
- su aj meditacie kde sa nesustredi na ziaden predmet, predmet je len pomocka pre zaciatocnikov
- je pravda ze meditovat sa da aj bez znalosti nabozenstiev, na druhej strane to co sa v hlbsej meditacii deje je priamo podstata mystiky, hoci to nijako niej
ananas (St, 9. 9. 2015 - 07:09)
dneska jsem četla že lidi píši na internet o nenávisti. to je cenzura. mě zase vadí že mi to dovolí psát sprosté slova.
Ivan (Út, 15. 3. 2016 - 19:03)
Meditace, ta skutečná, je systém, jak se duševně a duchovně posunout, dle nějakého systému ke zdokonalení na lidské, a duchovní úrovni. Systém musí být dobrý, aby člověka někam dostal a jen neuspal a neotupil... Meditace není relaxace, ikdyz je to vzájemně dosti propojeno. Pokud chcete meditovat, musíte vědět jak, pomocí jakých technik, ať už dechových či pohybových nejčastěji jejich spojením. Ať již jóga, taichi m
Karel (St, 16. 3. 2016 - 15:03)
Meditace, ta skutečná, je...Jj, mediatcí je mnoho druhů. Jinak páchají meditace mahajanoví buddhisti, jinak theravadoví, jinak zenoví, jinak třeba sufiové, jinak křesťanští mystici, jinak třeba bhaktijogini, jinak radžajogini..... a kdovíkolik směrů ještě je. Většinou má každý duuchovní msěr svůj osobitý přístup k meditaci často velice odlišný od ostatních.
Tak mě napadá... (St, 16. 3. 2016 - 18:03)
Jj, mediatcí je mnoho...nepokoušel se Ramakrišna náhodou přivést k viditelnému projevu bohyni Kálí?
Ivan (St, 16. 3. 2016 - 21:03)
Jj, mediatcí je mnoho...No jistě to máš pravdu ale musí to mít systém, a ne že si někdo tupě sedne, a jen tak bude "meditovat"
No super (St, 16. 3. 2016 - 21:03)
nepokoušel se Ramakrišna...A co o tom víš, a co ti to řeklo a dalo? Chápeš to? Hmm
Karel (Čt, 17. 3. 2016 - 07:03)
nepokoušel se Ramakrišna...Ano zkoušel. To je nedílnou součástí praxe napříkald mnoha Bhaktijoginů, aby se jim božtvo které uctívají viditelně projevilo. Je to samozřejmně i součástí praxe některých křesťanských mystiků, viz spisy Karla Weinfurtera.
Pavel (Čt, 17. 3. 2016 - 07:03)
Ano zkoušel. To je nedílnou...Weinfurter? To teda nedoporucujes nic moc dobrého.
Karel (Čt, 17. 3. 2016 - 07:03)
Weinfurter? To teda...Nepropaguji Weinfurtera a mnho jeho spisů je pro mne "o ničem".
Pouze v některých spisech uvedl mnoho citátů z jiných textů, které jsou pro nás jinak v češtině nedostupné. Viz zejména jeho duhý Mystický slabikář či trojdílný Ohnivý keř.
Weinfurter řikáš... (Čt, 17. 3. 2016 - 08:03)
Já tady pravidelně "studuju" Davida Weintragera a taky mi to přijde trochu o ničem...
jsem z toho jelen (So, 19. 3. 2016 - 09:03)
Mě by zajímalo jak dlouha psal ten Vít tak dlouhý příspěvek, ale ještě víc mne zajímá kdo to četl celé! ?? já jsem se dostal asi k pátému odstavci a už se mě kouřilo z makovice. Hned ve druhé větě mrsknul Víťa překlep. Nejsem opravář čeština ani gramatikos, ale napsat medotace mne přivedlo na myšlenku dotace a hned jsem byl myšlankami u Babiše, takže jsem pochopil že meditace se dá vysvětlit všelijak a také nijak. A to musím říct že se o toho čapíču hnízněného vůbec nezajímám, jen to nuceně slyším z bedny.
Medotátor (Ne, 20. 3. 2016 - 19:03)
Mě by zajímalo jak dlouha...Pochybuju, že by to někdo dal celý, leda masochista. Nesmíš automaticky předpokládat, že sem píšou psychicky zdraví lidé. Pokoušet se mermomocí pochopit něčí duševní pochody je kolikrát spíš škodlivý. Co sere mě, je, že musím pokaždý skrolovat půl hodiny, než si tu přečtu aktuální moudro.
Řehoř (Ne, 20. 3. 2016 - 19:03)
Pochybuju, že by to někdo...Co se dá dělat, nějaký Kouba tady z toho před deseti lety udělal one man show.
Shogun (Pá, 15. 4. 2016 - 19:04)
Tahle diskuse se objevila v seznamu nových, a přitom tu nikdo nic dlouho nepsal, to je divný... tak napíšu já.

Nechápu lidi, co pořád mluví o meditacích, kosmické energii, souznění s přírodou... a přitom do tý přírody nepáchnou, jak je rok dlouhej. Maximálně někam na zahradu nebo do parku, když je teplo a sucho. A přitom pobyt v lese, večerní sezení u ohně, probuzení pod korunami stromů při ranním zpěvu ptáků... to vydá za tucet meditací v tělocvičně, třebaže při tom máte oči doširoka otevřený a nesedíte v lotosovém sedu.
Karel (Pá, 15. 4. 2016 - 20:04)
Tahle diskuse se objevila v...Jsou jednotlivci i skupiny které páchají meditace i v přírodě když je na to počasí.
http://duchovno.doktorka.cz/energetizujici-meditace-v-prirode/

Samozřejmně když není dobré počasí tak je místnost potřeba.
http://www.leepreacher.mysteria.cz/images/Meditace%20%281%29.jpg
Reklama