Reklama

Extrakt z olivových listů a jeho výhody pro cévy, srdce, mozek, klouby a celý organismus

Extrakt z olivových listů obsahuje oleuropein, polyfenol, který může pomoci snížit špatný cholesterol a krevní tlak, při prevenci rakoviny, chrání před oxidačním poškozením, a pomáhá chránit mozek a centrální nervový systém.

Olivovník (Olea europaea) produkuje oleuropein hojně ve svých listech, jakož i v samotném olivách a speciální techniky zpracování nyní umožňují extrakci stabilní, standardizované formy oleuropeinu. To znamená, že spotřebitelé mohou mít přístup k jedné z nejvíce prospěšných složek olivového oleje bez nutnosti konzumace nadměrného množství olivového oleje.

Oleuropein je zodpovědný za většinu antioxidačních vlastností olivového oleje, je protizánětlivý a účinný v boji proti chorobám. Když byl oleuropein podáván zvířatům s nádory, nádory zcela vymizely během  9-12 dní!

Extrakt z olivových listů a jeho složka oleuropein jsou nejlépe známé pro účinek na snižování krevního tlaku, ale poslední studie ukazují, že jejich přínos pro zdraví se rozšířil i mimo to. Další protizánětlivé a antioxidační vlastnosti nabízejí příslib v boji proti ateroskleróze, cukrovce, rakovině, neurodegenerativním onemocněním, a dokonce i proti artritidě.

Krevní tlak

Reklama

Studie na zvířatech ukazují, že extrakt z olivového listí vede k významným poklesům zvýšeného krevního tlaku. Extrakty mají schopnost jak prevence, tak i  léčby vysokého krevního tlaku.

Pokles krevního tlaku je doprovázeno snížením tlaku v levé srdeční komoře. To má za následek zlepšení průtoku krve do vlastních koronárních cév srdce. Další studie na lidech prokázaly schopnost extraktů z olivových listů významně snížit krevní tlak.

Osvědčené účinky  extraku z olivových listů na snížení krevního tlaku jsou dostatečně silné, aby  byly důvodem k opatrnosti, pokud užíváte léky na přepis pro snížení krevního tlaku. Pokud užíváte léky na krevní tlak, je důležité si promluvit se svým lékařem před zahájením suplementace.

Zdraví cév a ateroskleróza
Endotelové buňky, které lemují arteriální stěny hrají klíčovou roli v udržování průtoku a tlaku krve; také regulují rozdělení hladkých svalových buněk a udržují rovnoměrné proudění krve přes cévy. Endoteliální dysfunkce je jednou z prvních etap kornatění tepen (aterosklerózy), k němuž dochází, když vytváří nánosy - plaky v arteriální stěny. Tyto nánosy nakonec blokují průtok krve, což může vyvolat srdeční záchvat nebo mrtvici.

Extrakt z olivových listů bojuje proti endoteliální dysfunkci na více úrovních. Zvyšuje produkci oxidu dusnatého, signální molekuly, která pomáhá relaxovat krevní cévy. Snižuje produkci a aktivitu molekul známých jako matrix metaloproteinázy, neboli MMP. Nadměrná aktivita MMP doslova rozpouští gelu podobnou substanci, která drží buňky pohromadě, což činí cévní stěnu stále více náchylnou k poškození plakem. Pomáhá také předcházet oxidaci LDL-cholesterolu, který v prvních stádiích přispívá k rozvoji aterosklerózy. Oxidované LDL spouští zánět a dále poškozuje tepny. Extrakt z olivových listů má cílené protizánětlivé účinky.

Sloučeniny polyfenolů nalezené v olivových listech prokazatelně  pomáhají dvěma způsoby přímo zabránit tvorbě arteriálních plátů (a tím snížit riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice). Za prvé, snížují produkci a aktivitu řady “adhezních molekul.“ Tyto látky způsobují, že se bílé krvinky a krevní destičky přichytávají arteriální stěny, což vede k tvorbě plaku. Za druhé snižují shlukování krevních destiček, což snižuje riziko, že  se budou tvořit v místech plaů drobné sraženiny způsobující mrtvici nebo srdeční infarkt.

Diabetes - cukrovka

Diabetický (a prediabetický) stav chronického zvýšení hladiny krevního cukru vyvolává značný oxidační stres po celém těle, což způsobuje zánět a poškození tkání, které rychle urychluje stárnutí.
Léčba diabetu má dva hlavní cíle: 1) snížením hladiny glukózy v krvi na normální úroveň a 2), omezení škod způsobených zvýšenou hladinou cukru.

Extrakt z olivových listů je slibný v obou těchto oblastech. Ve studiích na zvířatech a při základních laboratorních testech se prokázalo, že extrakt z olivových listů a oleuropein snížujíí hladiny cukru v krvi pomocí několika mechanismů: zpomalují trávení škrobu na jednoduché cukry, zpomalují absorpci těchto cukrů ze střeva a zvýšují vychytávání glukózy z krve do tkání. Chrání také tkáně před poškozením oxidačním stresem, kdy se glukóza váže na bílkoviny v procesu zvaném glykace.Též zvyšuje hladinu jiných přírodních antioxidačních systémů v těle.

Studie ukazují, že diabetické zvířata užívající extrakt z olivových listů měla významně snížené hladiny cukru v krvi a cholesterol.

Jedna zajímavá studie ukázala, že když byli laboratorní potkani krmeni stravou s vysokým obsahem tuku a vysokým obsahem sacharidů, vyvinuli všechny znaky metabolického syndromu (nadměrné břišní tuk, vysoký krevní tlak, abnormální lipidový profil a poruchu glukózové tolerance) Ale když byla zvířata krmena nezdravou stravou společně s extraktem z olivových listů, došlo prakticky ke  zlepšení ve všech metabolických abnormalitách, nebo v některých případech dokonce k normalizaci.

Lidské studie ukazují, že se užívání 500 mg extraktu z olivových listů jednou denně vedla k významnému snížení hladiny hemoglobinu HbA1c, standardního ukazatele dlouhodobého vystavení zvýšené hladině cukru v krvi u diabetiků.  Suplementace také snížila nalačno plazmatické hladiny inzulínu, důležitého ukazatele, protože chronické zvýšení inzulínu může přispět k vyššímu riziku rakoviny u diabetiků.

Rakovina

Středomořská strava je proslulá pro svou schopností snižovat riziko rakoviny. Zatímco četné aspekty stravy přispívají k tomuto snížení rizika,  je stále více zřejmé, že olivový olej, a to konkrétně jeho oleuropein jsou klíčové složky stravy pro boj proti rakovině.

Studie ukazují, že antioxidační účinky oleuropeinu pomáhají bojovat proti nejranějším stadiím rakoviny. Extrakt z olivových listů brání poškození DNA reaktivními formami kyslíku, což je první krok ve vývoji maligních buněk. Jakmile se buňky stávají rakovinné, spoléhají se na mnoho chemických signálních faktorů, které podporují jejich růst a organizaci do nádorů. O extraktu z olivových listů je známo, že inhibují růstové faktory a narušuje signalizační cestu. Oleuropein také potlačuje enzym, který pomáhá rakovinným buňkám získávat a uchovávat energii z potravou přijatých cukrů.

Oleuropein a extrakt z olivových listů mají řadu dalších mechanismů pro boj proti rakovině:

Pomáhají předcházet zánětu, dalšímu hlavnímu promotoru nádorového růstu.
V buňkách karcinomu prsu konkrétně oleuropein snižuje schopnost maligních buněk “reagovat na estrogen, ženský hormon, díky němuž rakovinné bunky přežívají.Oleuropein inhibuje produkci proteolytických enzymů, které rakovinné buňky potřebují, aby mohly napadnout zdravé tkáně a metastazovat do vzdálených částí těla.

Tyto mechanismy, které byly prokázány v laboratorních studiích na zvířatech, snižují míru výskytu, a následný vývoj širokého spektra nádorových onemocnění, včetně nádorů mozku, hlavy, krku, prsu, jater, močového měchýře, prostaty, kůže a leukemia.

Ochrana nervového systému

Extrakt z olivových listů pomáhá chránit mozek a centrální nervový systém od poškození způsobeným mrtvicí, úrazem a degenerativními chorobami souvisejícími se stárnutím obyvatelstva jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Je toho schopen dosáhnout tím, že potlačuje zánět a snižuje škody způsobené oxidačním stresem.

Artritida

Olivové listy a extraty z nich se již dlouho používají ve Středomoří jako lidoé prostředky proti artritidy. Nyní vědecké důkazy prokázaly, že extrakt z olivových listů může ve skutečnosti interferovat s vývojem několika různých druhů artritidy, včetně dnz, revmatoidní artritidy, osteoartritidy atd.

Dna je způsobeno akumulací krystalů kyseliny močové (vedlejších produktů recyklace poškození DNA a RNA v buňkách) v kloubech. Oleuropein mechanismem totožným s alopurinolem (zlatým standardem medikamentózní léčby dny) zabraňuje nahromadění kyseliny močové tím, že inhibuje xantinoxidázu, což je enzym zodpovědný za konverzi DNA a RNA na močovou kyselinu.

Oleuropein také pomáhá předcházet a léčit symptomy revmatoidní artritidy. Pokud byl podáván při prvních příznacích artritidy u zvířecích modelů, oleuropein zabránil rozvoji příznaků  a také způsobil výrazné zlepšení mikroskopickému vzhledu kloubních tkání u postižených zvířat. Pokud byl podáván poté co se artritida plně vyvinula, došlo k výraznému zlepšen zánětlivých změn kloubů v porovnání s kontrolní skupinou zvířat.

Oleuropein měl podobné výhody u osteoartrózy. U zvířecích extrakt z olovových listů zlepšil otoky kloubů, mikroskopický vzhled kloubu a zabránil produkci zánětlivých cytokinů.

Shrnutí

Středomořská strava snižuje riziko prakticky všech onemocnění spojených se stárnutím. Olivový olej je hlavní složkou této diety. Olivové listy obsahují vyšší množství oleuropeinu, polyfenolu s unikátními vlastnostmi zlepšujícími zdraví. Extrakty z olivových listů byly používány v tradiční medicíně po staletí ke zlepšení onemocnění souvisejících se stárnutím.

Nyní, vědecké důkazy ukazují, že tyto extrakty mají významný vliv na krevní tlak a srdeční choroby, a mohou pomoci chránit i před jinými s věkem jsouvisejícími chronickými onemocněními. Přesvědčivé důkazy ukazují že extrakt z olivových listů bohatý na oleuropein pomáhá předcházet mnoha základním faktorům, které vedou k cukrovce, rakovině, neurodegenerativním onemocněním, mrtvic  a artritidě.

Extra panenský olivový olej a extrakt z olivových listů by měly být považovány za důležitou součást programu pro udržení zdraví a dosažení dlouhověkosti.

BIO Tekutý Extrakt z olivových listů můžete zakoupit na 001shop.cz či v prodejně Krakovská 22, Praha 1, tel.777218816, Po- Pa 9-18 hod.

Reklama

Komentáře

Kristýna P. (St, 24. 5. 2017 - 09:05)
Nepíšou kolik ho tam je, dá se sehnat ješte jinde?
Gábina (Čt, 25. 5. 2017 - 08:05)
Nepíšou kolik ho tam je,...Píšou -musíš jít do specifikace výrobku - Standardizovaný extrakt z olivových listů ( poskytuje 14mg, tj. 6% oleuropeinu ) – 225mg
Prášek z olivových listů – 225mg - takže celkem 500mg - vždy je dobrá kombinace prášku a extraktu.
Ivo (Pá, 22. 3. 2019 - 00:03)
Extrakt (100% prirodni) jsme začali dovážet z Itálie. Více info na [email protected] nebo na Facebooku Olife CZ, OLIVO CZ.
Marcela (Po, 8. 6. 2020 - 21:06)
Během života jsem vyzkoušela mnoho přírodních doplňků a Extrakt z listů olivovníku je prostě TOP. Pokud ho sháníte nebo potřebujete další informace, kontaktujte nás. https://www.studiojaro.cz/
Jana noskova (So, 15. 5. 2021 - 19:05)
Dobry den,mam zajem o Extrakt z listu olivovniku dekuji
! (So, 15. 5. 2021 - 19:05)
Opět nějaký univerzální všelék, na kterém si nějaká firma namastí kapsy. Možná, že je i bez rizika poškození zdraví zákazníků.
Reklama