Reklama

Zvýšení šancí na transplantaci nového orgánu

Od podzimu letošního roku budou v České republice probíhat další školení specializovaných konzultantů, kteří se budou podílet na lepší identifikaci možných dárců orgánů. Dosud u nás absolvovalo vzdělávací kurzy 17 lékařů z jednotek intenzivní péče.

Cílem vzdělávání odborníků v této oblasti je zlepšit situaci týkající se dárcovství orgánů. Ty by pomohly stovkám lidí čekajících na transplantaci. Odborníci totiž poukazují na nepříznivý trend. Zatímco u nás počet dárců orgánů zůstává každoročně přibližně stejný, počet čekatelů na nový orgán se neustále zvyšuje.  U mnoha pacientů tak hrozí, že se i přes úsilí lékařů nemusejí život zachraňujícího zákroku dočkat. V loňském roce bylo v České republice provedeno 570 transplantací orgánů. Na čekací listině je v současné době zapsáno více než 900 pacientů. 

Koordinátoři se podílejí nejen na zvýšení dárcovského potenciálu, ale dbají i na dodržování veškerých zákonných pravidel souvisejících s dárcovstvím, komunikují s rodinou pacienta
a spádovým transplantačním centrem. V rámci vzdělávacích kurzů jsou detailně seznámeni s platnou legislativou a současnou i budoucí praxí. Pozornost je věnována metodám určení smrti mozku u pacientů, kteří jsou potenciálními dárci orgánů. Stejně tak lékaři získávají informace o podpůrné léčbě, která má do doby transplantace udržet transplantované orgány v plně funkčním stavu. 

Další cyklus seminářů pro transplantační koordinátory bude v České republice zahájen na podzim letošního roku. Projekt je financován z evropských fondů a organizován Koordinačním střediskem transplantací. „V Evropě existují s působením koordinátorů v nemocnicích velmi dobré zkušenosti. Portugalsko například po jejich proškolení zvýšilo počet transplantací o 30 %. Zavádění této funkce do praxe je hned prvním bodem Akčního plánu Evropské unie. Jde o dokument, který má snížit počet lidí čekajících na transplantace a k jehož dodržování se přihlásila i Česká republika,“ říká ředitel Koordinačního střediska transplantací MUDr. Pavel Březovský.  

Vzdělání v této oblasti je přitom důležité nejen pro odborný růst, ale i pro osobní život. „Na příkladu Francie je patrné, že je vhodné edukovat o možnostech dárcovství orgánů i sestry školené v anesteziologii a resuscitaci a s dlouhodobou praxí na jednotkách intenzivní péče,“ dodává MUDr. Březovský.

Reklama

V následujících měsících by mělo dojít i k důležitým změnám v rámci transplantačního zákona. Ten by měl nově umožnit odběr orgánů u cizinců za stejných podmínek jako
u občanů ČR. Zákon by měl také podpořit bezpečné dárcovství orgánů mezi příbuznými
a mezinárodní výměnu orgánů dle stanovených pravidel.  

Koordinační středisko transplantací se v současné době podílí na řadě mezinárodních aktivit. Jednou z nich je projekt MODE založený na přenosu nejlepších praxí v celém procesu od identifikace dárce po úspěšnou transplantaci. V tomto projektu ČR zaujala
27 států EU nejvíce svým systémem ověřování údajů o dárcích ze zdravotnických registrů, jež má za cíl zvýšit bezpečnost transplantací. Odborníci dokonce zvažují, že český systém by mohl být závazný i pro ostatní členské země. 

V rámci projektu COORENOR vede ČR skupinu organizující vznik internetového portálu pro výměnu orgánů mezi členskými zeměmi EU. Portál by měl být spuštěn nejpozději do konce roku 2013. 

Zástupci Koordinačního střediska transplantací se rovněž účastní projektu BSA (Black Sea Area), kde je posuzována transplantační legislativa a praktická realizace transplantací
v zemích oblasti Černého moře. V tomto projektu vystupujeme současně s Francií a Itálií jako supervisoři a „rádci“ ze země, která má zkušenosti s centrálně řízeným zdravotnictvím
a přechodem do tržních podmínek. 

Transplantace je léčebný zákrok, během něhož orgán dárce částečně nebo úplně nahradí nefunkční orgán pacienta-příjemce. Běžně se provádí transplantace ledvin, srdce, jater, plic a slinivky břišní; specifickým typem je transplantace tkání a kostní dřeně. V České republice se provádějí v sedmi transplantačních centrech: v pražském IKEMu a Motole, v Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Plzni.

 

Reklama

Komentáře

Reklama