Zůstane možnost konzultovat svůj zdravotní stav po telefonu

Možnost konzultovat telefonicky svůj zdravotní stav s lékařem za úhradu z veřejného zdravotního pojištění měli pacienti i dříve a budou ji mít nadále.

K 30. 6. 2020 skončila pouze platnost organizačních opatření, která VZP vydala pro dobu, kdy lékaři v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 nemohli ordinovat v běžném režimu. S cílem zajistit v maximální možné míře chod jednotlivých ordinací a zabezpečit dostupnost hrazených služeb umožnila VZP všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost a ambulantním specialistům dočasně vykazovat vyšetření prováděné telefonicky, e-mailem, telekonferencí, videokonferencí a jinými prostředky vzdálené komunikace zástupně prostřednictvím jiných hrazených výkonů. Šlo o dočasné řešení, které mělo zabezpečit péči především o chronické dispenzarizované pacienty. Většinou se jednalo o zajištění předpisu léků a konzultace změn zdravotního stavu, doporučení dalšího léčebného postupu apod.

 

Ambulantní specialisté tuto vzdálenou konzultaci lékaře s pacientem vykazovali pojišťovně k úhradě prostřednictvím zdravotního výkonu klinického vyšetření v jednotlivých odbornostech (tzn. jako by bylo prováděno vyšetření přímo v ordinaci lékaře). Ten má samozřejmě stanovenou vyšší úhradu nežli univerzální hrazený výkon telefonické konzultace. Jednalo se o rychlé a jednotné řešení nastalé situace, které se dalo aplikovat na většinu ambulantních odborností. Lékaři díky tomu neměli výrazný propad úhrad za svoji činnost, kterou v době koronavirové krize vykonávali, a pacientům byla poskytnuta potřebná péče, která šla tímto způsobem řešit.

 

Podmínkou bylo vždy pořídit záznam ve zdravotnické dokumentaci, ve kterém mělo být jasně uvedeno, že se jednalo o vzdálenou konzultaci zdravotního stavu, která naplňuje charakter cíleného vyšetření (zhodnocení subjektivních potíží pacienta, diagnostická rozvaha, preskripce léků apod.). Nebylo ovšem možno zároveň vykázat výkon telefonické konzultace – buď jedno, nebo druhé. Po zrušení zmíněného dočasného organizačního opatření tedy ambulantní specialisté budou opět vykazovat jen výkon telefonické konzultace, jestliže se na ně pacienti tímto způsobem obrátí.

 

Praktičtí lékaři pro dospělé i praktičtí lékaři pro děti a dorost měli možnost po dobu platnosti příslušných organizačních opatření vykazovat u vzdálené konzultace pojišťovně k úhradě výkon, který jinak používají v souvislosti s klinickým vyšetřením pacienta v ordinaci. Vykazovali ho tedy jak při standardních fyzických návštěvách pojištěnce v ordinaci, tak i v rámci elektronické/telefonické konzultace. Šlo především o konzultace zdravotního stavu pacienta, o konzultace ohledně preskripce léčivých přípravků a dalších případů, se kterými se praktický lékař běžně v ordinaci potkává. Tato práce, jejíž rozsah byl v době koranavirové krize enormní, by jim bez zmíněného organizačního opatření VZP nemohla být uhrazena. Normálně totiž mají výkon telefonické konzultace ošetřujícího lékaře pacientem zahrnutý do kapitační platby (tj. paušální platby za registrovaného pojištěnce) a u svého registrovaného pacienta ho nemohou samostatně vykazovat.

 

Problematiku telemedicíny v klinické praxi chce VZP dále rozvíjet a chce navrhnout pravidla a úhradové mechanismy, které tento potenciál využijí pro zlepšení organizace, kvality a dostupnosti péče u různých skupin pacientů. VZP počítá s využitím a zapojením různých skupin poskytovatelů zdravotních služeb, všeobecných praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, ambulantních specialistů, nemocnic, gynekologů a dalších. Aktuálně VZP připravuje ve spolupráci s partnery spuštění programu VZP PLUS – TELEMEDICINA, jehož cílem je identifikovat a využít potenciál moderních technologií v léčebném procesu, organizaci i dostupnosti péče.

 

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí VZP

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Věrka
    Věrka (anonym)

    Chápu ordinaci po telefonu v době epidemie (prý) coronaviru. Bohužel mnozí dr.neordinovali ani po tom telefonu, docela sprostě se ulejvali a na lidi kašlali. Ovšem když šlo pak o příplatky, a ne malé, to byli najednou hyperaktivní páni údržbáři úplně všichni, do jednoho za příplatek BOJOVAT. A v dobách "rozvolněných" jsou tak zlenivělí, že by nejradši ordinovali z okna, a ještě, když se jim náhodou "chce". Což se jim chce doopravdy jen náhodou. S lítostí vzpomínám na své ranédětství, kdy jsem po očkování proti dětské obrně ji dostala, a byly mi 2x operovány nohy, abych mohla chodit. Pak rehabilitace, speciální obuv a důsledný dohed rodičů na držení těla a kladení nohou. Po pár letech jsem byla tak ZDRAVÁ, že mne rodiče přihlásili do baletu. Tam se mi nelíbilo, nejsem typ právě na toto, ale začala jsem dělat lehkou atletiku a kynologii, lyžovala, bruslila...BYLA JSEM NAPROSTO VYLÉČENÁ, ZDRAVÁ. Bohužel pak přišel těžký úraz (vlak), 2 operace, 2 roky učení se znovu hodit a ve sportu jsem mohla pokračovat. Nejen ve sportu, i ve studiu obsahujícím TV, vedla normální rodinný život, plně, bez jakýchkoliv úlev jsem pak pracovala, bez neschopenek! skoro až do star.dchodu. 4 roky před ním mne postihla 2x únavová zlomenina v kotníku zdravé nohy a díky moderní lékařské vědě jsem se ocitla po mnoha zpackaných operacích a stálých reoperacích najednou na inv.vozíku. Snad celé NEBE )nejsem věřící) při mně stálo, že jsem narazila na jednoho starého ortopeda, který "práci" po svých mladých kolezích napravi, co nejvíc to šlo. Chodím sice, o berlích,a ne moc, ale už nemusím být pořád jenom na vozíku. TAKŽE: Nevím, jak daleko se lenosti a neschopnosti mladších, moderních "lékařů" ještě bude ustupovat? Nebudou nakonec ordinovat z postele, aby radši rán vůbec nemuseli ani vstávat? Samozřejmě, nejsou všichni stejní, ale moje konstatování se týká aspoň 80% z nich. A proto mne jakákoliv zmínka o PLOŠNÉM ODMĚŃOVÁNÍ dovede rozčílit doběla. Zdravotní pojišťovny dělají potíže proplatit některé léky, léčení...i dětem, přičemž ZMRŠENÉ OPERACE A SPOUSTY REOPERACÍ PROPLÁCÍ VE STATISÍCÍCH B E Z M R K N U T Í O K A.

    Srp 11, 2020

Přidat komentář

Reklama

Reklama