Reklama

Změna životního stylu může zastavit ischemickou chorobu srdeční

Pět let trvající klinická studie sledovala význam změny životního stylu pro zastavení, případně regresi aterosklerotických změn v koronárních arteriích (věnčitých tepnách).

Skupina 28 pacientů souhlasila s radikální změnou způsobu života. Přešla na dietu, obsahující pouze 10% tuku, pěstovala pravidelně aerobik, byla poučena o tom, jak se vyrovnat se stresem, přestala kouřit a zúčastnila se skupinové psychosociální léčby. Pacienti kontrolní skupiny pokračovali v dietě obsahující 25% tuku a pravidelně cvičili. Rozdíly mezi oběma skupinami byly značné.

V první skupině (vydrželo v ní 20 osob) se po prvním roce stenóza koronárních tepen (zúžení věnčitých tepen) zmenšila o 4,5%, po pěti letech o 7,9%. U kontrol se naopak zhoršila v prvním roce o 5,4%, během pěti let o 27,7%.

Výskyt anginy pectoris se u pacientů 1. skupiny během prvního roku snížil o 91%, celkově za pět let o 72%. V kontrolní skupině došlo v 1. roce k vzestupu o 186%, později se toto číslo snížilo na 36% (což ovlivnili hlavně tři pacienti, u nichž byla po prvním roce provedena koronární angioplastika).

Na malé, ale pečlivě sledované skupině se tak potvrdilo, že změnou způsobu života je možné bez jakékoli doplňující medikace zastavit aterosklerózu věnčitých tepen, dokonce vyvolat její ústup. Hlavním problémem je zřejmě účinná motivace lidí ke změně. Obava ze smrti se sice uplatňuje jako významný motivační faktor, ale jak se opakovaně ukazuje, působí pouze krátkodobě. Důležitější je, abychom pacientovi pomohli odhalit, proč kouří, pije nebo příliš mnoho jí.

Reklama

Zdroj: časopis JAMA (280:2001), 1998/Medicína 1/99

Reklama

Komentáře

Reklama