Reklama

Zelený zákal oka má čtvrt milionu Čechů

Čtvrt milionu Čechů trpí zeleným zákalem. Nemoc zvaná plíživý zloděj zraku, je druhou nejčastější příčinou slepoty. Problém je v tom, že zpočátku nemá žádné příznaky. Mnoho lidí se o ní dozví, až když je jejich zrak nevratně poškozen. Proti zelenému zákalu se však dá bránit. Má na to upozornit Světový den glaukomu, který se koná letos poprvé a připadá na 6. března.

Česká glaukomová společnost doporučuje, aby si lidé po dosažení 45 let nechali u očního lékaře alespoň jednou za dva roky vyšetřit zrak. Včasná léčba může postup nemoci zpomalit a člověku zrak zachovat.

Glaukom, tedy zelený oční zákal, souvisí se zvýšeným nitroočním tlakem. Riziko roste i s věkem. Vliv má dědičnost. Vědci již našli několik genů, které k nemoci přispívají. Riziko je větší, pokud má zelený zákal někdo z příbuzných. Více jsou ohroženi lidé silně krátkozrací, a ti, kteří mají výrazně nízký krevní tlak. Častěji onemocní ti, kteří utrpěli zranění oka. U černochů se zelený zákal vyskytuje 4,5 krát častěji než u bělochů.

Na téma zeleného zákalu byly nedávno spuštěny internetové stránky www.zeleny-zakal.cz. Kladou si za cíl přinášet základní informace o rizicích, projevech a možnostech léčby glaukomu, ale také novinky o této nemoci. Jejich návštěvník si navíc může prohlédnout videozáznamy některých očních vyšetření nebo simulace postupné ztráty zraku.

Česká glaukomová společnost vydá ke Světovému dni glaukomu, který bude 6. března, informační brožuru pro širokou veřejnost. Oční klinika první lékařské fakulty a Ústřední vojenská nemocnice společně vydají knihu určenou pro laickou i odbornou veřejnost s názvem Glaukom - vybrané kapitoly.

Reklama

Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

Joseph de Sax (Út, 11. 8. 2009 - 09:08)
Můj případ je na základě dřívějšího nedostatečného technického vybavení očních vyšetřoven. Dnes již vím, že moje rohovka má 40% tloušťku normální rohovky a proto i dřívější měření očního tlaku bylo sice v normě, ale o 10 torrů vyšší, než se ve skutečnosti naměřilo. Celý problém vyšel napovrch až při skokovém zhoršení zraku, kdy na nějakou záchranu už je vždy pozdě. Fakt se ztenčenou rohovkou se prokázal až na experimentálním přístroji u Dr. Kuběny ve Zlíně, když mě to mohlo dávno napodnout i samotného, když jsem se narodil předčasně s nedostatečně vyvinutou rohovkou. Proto akademickou veřejnost upozorňuji na možnost plíživých příznaků z důvodu předčasného narození, kde rohovka může být nevyvinuta a ukoušky měření očního tlaku bývají pak mimo dimenzi. Tímto se následně postižení za delegace odborníka jenom prohlubuje....
jana (St, 31. 8. 2011 - 20:08)
Jde operovat zelený zákal?
Irena Ch (Pá, 7. 10. 2011 - 13:10)
Jde operovat zelený zákal?Glaukom mám tz. normotensní. To znamená, že tlak mám v normě. Přesto jsem "otravovala" oční lékaře, protože mi do zpráv psali, že pacientka má subjektivní obtíže. Až po více než pěti letech mi byla nabídnuta víkendová hospitalizace, kde mimo jiného, po zaplacení 600 Kč bylo provedeno vyš. HRT což je fotka oka a zjištěno, že na jednom oku mi odumírá zrakový nerv. Je mi 66 let, léčí se to kapáním kapek a opakovanými měřeními tlaku, kerý by v mém případě měl mít hodnotu 15, rovněž jde o vyšetření na perimetru, a opakovaný snímek očí HRT, který pojišťovna nehradí. Takže já jsem si zelený zákal "vystežovala". Chci tím říci, že akce měření tlaku je málo. Já jsem měla opakované příhody jako když vidím přes rozbité sklo. Záblesky na oku když jsem vešla to temné místnosti, pavučinu, která mí lítá před okem / to vše mám doposud/ díky kapání XALATANU se mi tlak snížil.
Reklama