Reklama

WHO: Hrozba tuberkulózy v Evropě je největší od 2. světové války

Tuberkulóza se vrátila v nové, mnohem smrtelnější podobě a v Evropě představuje největší ohrožení touto nemocí od druhé světové války. Upozorňují na to odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších zdravotnických agentur, podle nichž roste pravděpodobnost, že tato respirační nemoc může vést v západní Evropě k epidemiím srovnatelným se situací ve 40. letech. Nové kmeny zachytili lékaři i v Česku, podle českých odborníků však zatím není důvod k panice.

V evropském regionu, kam experti zahrnují východní Evropu i střední Asii, onemocní každý rok touto infekční chorobou 450.000 lidí a u 70.000 případů jde o nové kmeny odolné vůči hlavním lékům na tuberkulózu. Místa s nejvyšším výskytem tuberkulózy přitom leží u hranice Evropské unie.

V České republice počty nemocných v posledních letech klesají. Loni lékaři zaznamenali 697 případů, v roce 2001 to bylo 907. Nemocní, kteří bakterii vykašlávají a mohou nakazit i ostatní, tvoří podle Marty Havelkové ze Státního zdravotního ústavu jen část z nich. Vloni jich bylo 286, nejvíce z toho v Praze. Případů tuberkulózy, které vzdorují základním léků, evidují experti v Česku asi 20 ročně. Zhruba z poloviny jde o cizince. "Pokud se člověk vyléčit chce a dodržuje léčebný režim a doporučení lékaře, tak se vyléčí," vysvětlila Havelková. Extrémně odolných kmenů se za poslední tři roky objevilo šest.

"Odolnost nových kmenů choroby na léky vytváří nejnebezpečnější situaci na kontinentě od druhé světové války.
Vyzýváme proto vedoucí představitele Evropské unie: Probuďte se! Nečekejte už! Nedovolte, aby se tento problém vymkl z rukou," varoval generální tajemník Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) Markku Niskala.

Podle WHO zemřelo jen v roce 2004 na tuberkulózu 1,7 milionu lidí. Mezi 20 zeměmi na světě, kde je nejvyšší výskyt multirezistentních druhů tuberkulózy (tj. těch, které jsou odolné vůči více než dvěma základním lékům), je podle nedávného výzkumu WHO 14 v evropském regionu. V evropských zemích je také nejvyšší výskyt extrémně rezistentní a v podstatě nevyléčitelné formy tuberkulózy označované jako XDR-TB.

Studie, která sledovala výskyt této extrémní formy onemocnění, se účastnil i český Státní zdravotní ústav. "Mezi vedoucími těchto laboratoří je v současnosti vedena diskuse právě o významu všech údajů a jejich hodnověrnosti," poukázala Havelková.

Reklama

Výskyt tuberkulózy se od Západu na Východ liší. Třeba Švédsko registruje ročně čtyři nové případy na 100.000 obyvatel, zatímco v Tádžikistánu je 177. Výskyt TB v západní Evropě, kam odborníci zahrnují EU před jejím rozšířením v roce 2004, je 13 případů na 100.000 obyvatel ročně. V deseti nových členských zemích EU je toto číslo už dvojnásobné. Česká republika je na tom podle odborníků mnohem lépe, s 6,6 nemocnými na 100.000 obyvatel ročně je pod evropským průměrem. V Rumunsku a Bulharsku je to 53 případů a v zemích bývalého SSSR na Dálném východě 98 nemocných na 100.000 lidí.

Státy Evropské unie podle koordinátora IFRC pro tuberkulózu Michaela Luhana věnovaly v poslední letech této nemoci malou pozornost navzdory jejímu vysokému výskytu v sousedních zemích. Největší znepokojení vyvolávají pobaltské země (Lotyško, Litva a Estonsko), Rusko, Turecko, Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko, Kazachstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Gruzie, Ázerbájdžán a Arménie.

Podle Luhana přestala být tuberkulóza v této oblasti celá desetiletí problémem, ale v minulé dekádě začala narůstat v bývalém sovětském bloku, kde se zhroutily zdravotnické systémy. Je-li vůbec u pacientů tato nemoc diagnostikována, jsou léčeni pozdě a nesleduje se důkladně, zda dokončili léčbu. Odolnost některých kmenů tuberkulózy se tak zvyšuje.

Jiří Wallenfels z Národní jednotky dohledu na tuberkulózou se většího rozšíření v Česku zatím neobává. "Tuberkulóza je mnohem méně nakažlivá než chřipka," vysvětlil. K nákaze je podle něj potřeba být s nemocným v kontaktu více než osm hodin v jedné místnosti.

Luhan upozornil, že zvýšený výskyt tuberkulózy nese s sebou už samotné rozšiřování Evropské unie. Migrace z východní Evropy a střední Asie zvyšuje i riziko šíření kmenů odolných vůči lékům ve velkých městech jako Londýn, kde výskyt infekční tuberkulózy v posledním desetiletí roste. V některých čtvrtích Londýna s mnoha imigranty, je to až 100 případů na 100.000 lidí.

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Lékaři světa, zdravotnické agentury a nevládní organizace vyzývají evropské vlády, aby zintenzívnily boj proti tuberkulóze. WHO soudí, že dárci by měli v příštích deseti letech poskytnout na zastavení této globální hrozby 56 miliard dolarů (1,25 bilionu Kč). V posledních letech se už země EU na boji proti tuberkulóze podílely více, ale stále je to jen zlomek toho, co poskytují země mimo evropský region. Velký přispěvatelem jsou hlavně Spojené státy.
Zdroj: ČTK

Reklama

Komentáře

Iva (St, 25. 10. 2006 - 09:10)
Na co tedy očkujeme čtyřdenní miminka a sledujeme bujné reakce na jejich ramínku, když se nám tu TBC šíří výše popisovanou rychlostí? Najde se tu někdo, kdo má více informací?
Pepa (St, 25. 10. 2006 - 10:10)
Není divu, když se k nám stahuje sociálka z celého světa. Byl by div, kdyby nám sem něco nezavlekli.
Reklama