Reklama

Při operativní léčbě šedého zákalu existují tři možnosti

Katarakta čili šedý zákal, je celosvětově nejčastější příčinou slepoty u starších lidí. Ve věku nad 65 let se týká až 65 % obyvatel, ve skupině nad 75 let je to více než 71 %. Představuje poruchu průhlednosti oční čočky, které nemusí zprvu vidění výrazně ovlivňovat, ale postupně se vyvíjí v závažné onemocnění.

Pravdou je, že i když se šedý zákal může objevit v každém věku, například jako důsledek zevních vlivů v době těhotenství matky, následek úrazu, po užívání určitých léků nebo jako součást jiného onemocnění, většinou se vyskytuje u starších lidí. Důvodem je fakt, že je součástí přirozeného stárnutí oka. Tím, že se věk dožití zvyšuje, přibývá i lidí s tímto očním onemocněním.

Šedý zákal je jedna z nejčastějších očních chorob, která se projevuje poklesem zrakové ostrosti. Podstatou je degradace proteinů lidské čočky snižující její průhlednost. Záleží na pacientovi samotném, jak moc tento problém vnímá. Obecně se má za to, že pacient by měl podstoupit operaci šedého zákalu ve chvíli, kdy ho nemoc obtěžuje jak v běžném životě, tak v zaměstnání. Šedý zákal přichází zpravidla ve vyšším věku. Speciální kapitolou jsou vrozené formy katarakty u kojenců, poúrazové stavy a komplikace celkových onemocnění.“ Prim. MUDr. Martin Fučík, oční klinika Lexum Praha

Příznaky: nejen černá a bílá

První příznaky v podobě horšího vidění přichází při intenzivním osvětlení, nebo naopak při šeru, problém se může ale objevit i při čtení a dalších činnostech vyžadujících zaostření. Zkalení čočky se v průběhu měsíců či let od prvních projevů zvětšuje. Dochází k podstatnému zhoršení zraku, které provází zamlžené vidění a často také částečné zkreslení pozorovaného obrazu nebo vnímaných barev.

Reklama

Naopak pokud oko bolí nebo se objeví začervenání, pravděpodobně jde o jinou ze zdravotních komplikací.

Léčba

Jedinou možnou léčbou je operace spočívající v nahrazení čočky umělou. V nejrozvinutějších zemích potká operace šedého zákalu každého čtvrtého člověka. K operaci se přistupuje zpravidla v momentě, kdy se horší vidění stává pro člověka zdrojem významných každodenních obtíží. „Zatímco někdo požaduje operaci velmi brzy, jiný má pokročilý šedý zákal a na operaci nechce. Odkládat operaci ale není rozumné. S pokročilým šedým zákalem stoupá procento komplikací, a i pooperační rehabilitace bývá horší a delší. Nehledě na to, že s horším viděním bývá pacient ohrožen úrazem, nevnímá dobře barvy, neměl by řídit auto a celkově má horší kvalitu života. Operace pacienta nijak nezatíží, proto není důvod řešení šedého zákalu odkládat,“ říká primářka MUDr. Věra Kalandrové z brněnské oční kliniky Lexum.

  1. Základní typ

Odstranění šedého zákalu plně hradí pojišťovna. Úhrada se přitom vztahuje na základní typ nitrooční čočky, tzv. sférickou čočku. Tato čočka umožňuje dokonalé vidění jen na jednu vzdálenost. To znamená, že po operaci uvidíte dobře buď do dálky, nebo na blízko. Je přitom na vás, pro kterou z variant se rozhodnete.

  1. Lepší vidění za šera

Za příplatek v řádu tisíců (více například na www.ocividnejinapece.cz) je možné zvolit tzv. asférickou čočku, která zlepšuje kontrast a hloubku ostrosti. Varianta se žlutým filtrem navíc pomáhá chránit oko před modrým světlem (bez vlivu na barvy). „U našich pacientů se jedná o nejčastěji používanou variantu, protože čočky mají nejmenší optické fenomény jako jsou záře kolem světel nebo stíny.  Název asférická znamená, že optika této čočky je upravena tak, aby byly potlačeny běžné optické vady standardních čoček a pacient měl kvalitnější vidění. MUDr. František Maršák z oční kliniky Lexum v Českých Budějovicích

  1. 2v1

Při operaci je možné též zvolit čočky, které zároveň vyřeší astigmatismus, krátkozrakost nebo dalekozrakost. V případě astigmatismu se jedná o čočku toricou, v případě lepšího vidění na delší vzdálenosti je nutné zvolit víceohniskovou čočku.

Průběh operace

Před operací sestřička pacientovi aplikuje kapky rozšiřující zornici. Do oka mu také nakape lokální anestetika, aby pacient necítil bolest. Zakalená čočka je rozmělněna pomocí ultrazvuku a odsáta. Do pouzdra vlastní čočky lékař vloží vybranou umělou nitrooční čočku, která v oku zůstane natrvalo. Na konci operace lékař aplikuje antibiotické kapky a oko přelepí krycí náplastí. Operace trvá 15–20 minut. Celkově pacient na klinice stráví přibližně 2 hodiny. Vidění je většinou již druhý den, kde je doporučeno navštívit očního lékaře, pěkné.

Zákrok probíhá v místním umrtvení kapkami a pacient stráví na sále cca 15 minut. K zákroku patří ale i předoperační administrativa a převlékaní, vlastní operace a následné pooperační poučení. Proto je třeba počítat, že v zařízení, kde operaci podstupujete, strávíte cca 2 hodiny. Vlastní operace začíná dezinfekcí a zarouškováním pacientova oka. Odstranění zakalených proteinů z čočkového vaku se provádí pomocí mikrochirurgických nástrojů, očního chirurgického ultrazvuku a za použití operačního mikroskopu. Do vyčištěného čočkového vaku se vkládá náhradní čočka z umělé hmoty zvolená na základě předoperačního přístrojového vyšetření.  Více se dozvíte při vyšetření na klinickém pracovišti zabývajícím se operativou šedého zákalu, případně na www.ocividnejinapece.cz.“ Prim. MUDr. Martin Fučík, oční klinika Lexum Praha

MK

 

 

 

 

 

Reklama

Komentáře

Reklama