Ošetřovné 2022: Máte na něj nárok a kolik dostanete?

Karanténa, zavřená škola, nemoc nebo úraz blízké osoby. Zjistěte, zda máte v těchto případech nárok na ošetřovné od státu a jak o něj zažádat. Máme pro vás odpovědi na otázky kolem dávek ošetřovného.

Co je ošetřovné?

Ošetřovné je jedna ze 6 dávek z českého systému nemocenského pojištění. Na tuto dávku mají nárok lidé v zaměstnaneckém poměru (nikoli OSVČ), kteří se musejí starat buď o dítě mladší 10 let, nebo o jinou osobu, která není schopna se kvůli úrazu nebo nemoci o sebe postarat sama.

V jaké situaci o něj požádat?

Nemoc nebo úraz blízké osoby

Pokud se musíte starat o fyzickou osobu z důvodu náhlé nemoci nebo úrazu, pak máte nárok na dávku ošetřovného. Pokud lékař ošetřované osoby rozhodne o tom, že tato osoba není schopna se o sebe postarat sama, pak vydá tzv. rozhodnutí o ošetřování. Tento dvoudílný formulář zahrnuje první část, kterou odevzdáte svému zaměstnavateli. Ten žádost předá OSSZ. Druhá část tiskopisu se pak týká ukončení potřeby ošetřování nemocné osoby, a jakmile vám ji lékař vyplní, opět ji musíte odevzdat zaměstnavateli.

Uzavření výchovného zařízení

V posledních 2 letech se školy uzavíraly kvůli pandemii častěji než kdykoli předtím. Spousta rodičů tak narážela na problém, že nemohou jít do práce a musejí zůstat s dítětem doma. Pokud se staráte o dítě do 10 let věku, pak máte nárok na ošetřovné i v tomto případě. Uplatňovat ho budete prostřednictvím formuláře „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)“. Vydá vám ho škola a na vás je odevzdat ho svému zaměstnavateli.

Jaké podmínky musíte splňovat?

Účast na nemocenském pojištění vzniká zpravidla dnem nástupu do zaměstnání a zaniká posledním dnem v pracovním poměru. Aby vznikl nárok na dávku, musíte s osobou, o kterou budete pečovat, žít ve společné domácnosti. Tato podmínka neplatí, jestliže se jedná o:

  • manžela, manželku, registrovaného partnera/partnerku
  • rodiče, rodiče partnera/partnerky, rodiče manžela/manželky nebo sourozence

V jakém případě na dávku nárok nemáte?

U ošetřovného při péči o děti si dávejte pozor jenom na to, že zaměstnanci nevzniká nárok na dávku v případě, že jiná osoba má nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Co to v praxi znamená? Na ošetřovné nemá nárok například tatínek nemocného dítěte, jehož maminka pobírá rodičovský příspěvek.

Kolik dostanete a na jak dlouho?

Ošetřovné můžete čerpat maximálně po dobu 9 dní. Jiné podmínky pak platí pro samoživitele.

Výše ošetřovného se odvíjí od denního vyměřovacího základu. Pro rychlý výpočet můžete použít kalkulačku ošetřovného pro rok 2022.

Komerční sdělení

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama