Reklama

Nerozumím tomu, co mi lékař říká

OTÁZKA: Nerozumím odborné terminologii, kterou lékař používá. Mohu požadovat, aby mi vše vysvětlil? Nemůže mě v takovém případě odmítnout vyšetřit?

ODPOVĚĎ:

Pacient má právo ptát se lékaře či zdravotnického personálu, když nerozumí způsobu léčby a potřebuje vysvětlit léčebný postup či odbornou terminologii. Práva pacienta a povinnosti poskytovatele týkající se informací o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách upravuje zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu. Musí tedy pacientovi srozumitelně popsat způsob léčby, vysvětlit, jak léčba bude probíhat a v čem spočívá, včetně rizik, možných následků, případných alternativních postupů a následné rekonvalescence.

Poskytovatel zdravotních služeb musí pacientovi (nebo osobě určené pacientem) umožnit klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a k navrhovaným zdravotním službám, které by pacientovi měly být poskytovány. Odpovědi mají být pacientovi zodpovězeny, tak aby jim porozuměl.

Reklama

Poskytovatel nemůže odmítnout vyšetření pacienta, který trvá na podání srozumitelných informací o svém zdravotním stavu nebo o zdravotních službách, které jsou navrženy k léčbě jeho zdravotních obtíží.

Viktorie Plívová - tisková mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Reklama