Reklama

Musí se platiti sponzorský dar gynekologovi?

OTÁZKA: Můj gynekolog vybírá registrační poplatky a účtuje jednorázové platby za různé úkony a služby (mj. za použití jednorázových zrcadel při vyšetření), případně se platí sponzorské dary. Ceny má v čekárně vyvěšené, takže předpokládám, že je to legální. Je tomu tak?

ODPOVĚĎ:

Registrační poplatky lékař nemá právo vybírat, stejně jako by neměl vymáhat na pacientovi tzv. „sponzorský dar“. Když však pacient „sponzorský dar“ uhradí, není v možnostech pojišťovny lékaře za to postihnout, protože situace se jeví jako souhlasný krok pacienta. Jestliže si pacientka chce připlatit za nadstandardní péči, pak je to věcí dohody mezi ní a ošetřujícím lékařem; ten však nikdy nesmí odmítnout poskytnout péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

V gynekologické péči je z veřejného zdravotního pojištění hrazená veškerá pravidelná péče, zejména preventivní prohlídky, péče o těhotné, i všechny operační výkony související s gynekologickými obtížemi.

Pokud by lékař vybíral finanční částky za léčebnou péči, která je zdravotní pojišťovnou hrazená, porušoval by tím zákon i ustanovení smlouvy o poskytování zdravotní péče a její následné úhradě, kterou s pojišťovnou uzavřel. Zajímá-li vás úhrada za poskytnutý konkrétní zdravotní výkon, máte na naší infolince 952 222 222 možnost ověřit si, zda jde o výkon hrazený z prostředků všeobecného zdravotního pojištění, či nikoliv. V případě pochybností se můžete obrátit se žádostí o přešetření i na  HYPERLINK “http://www.vzp.cz/pobocky“ pracoviště VZP v okrese, ve kterém máte bydliště nebo lékař pracoviště.

Reklama

V současné době jsou jednotlivé výkony pojišťovnou hrazeny, anebo hrazeny nejsou a pacienti si je uhradí sami. V rámci gynekologických vyšetření je zakalkulováno v přímo spotřebovaném materiálu v jednotlivých vyšetřovacích výkonech (kódech) použití kovových sterilizovatelných zrcadel. Gynekolog by proto měl ženě nabídnout vyšetření s pomocí kovových zrcadel zdarma. Pokud jí však nabídne vyšetření jednorázovými plastovými zrcadly a žena s tím souhlasí, pak si jejich použití hradí.

Mgr. Oldřich Tichý?vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Reklama

Komentáře

Reklama