Jarní čtyřlístek veletrhů pro tělo i duši - veletrhy Biostyl, Evolution, Ecoworld a Esoterika

Společnost Felicus Media ve spolupráci s Inchebou Praha pořádá ve dnech 8. až 10. dubna 2011 čtyři souběžně probíhající veletrhy, zaměřené na aktivní a zdravý životní styl.

 

Biostyl přinese novinky z oblasti zdravých potravin a přírodních produktů, Evolution představí nové trendy v oborech firemního a osobního vzdělávání, Ecoworld prezentuje ekologicky šetrné výrobky a služby a Esoterika se zaměří na sféru duchovní.

Již posedmé se na výstavišti v Praze Holešovicích uskuteční setkání lidí, chtějí žit aktivně a zdravě, záleží jim na prostředí, ve kterém žijí, a zajímají se o věci, které dávají našemu životu hlubší rozměr. Téměř 300 vystavovatelů představí své produkty, výrobky či služby ve škále od zdravé výživy, přes pohodlné textilie, čajovny, kosmetické a jiné produkty, léčebné pobyty, vzdělávací kurzy, až po spotřebiče a ekologické produkty. V nabídce je řada tradičních i nových produktů, jejichž spektrum sahá od levnějších obchodních značek až po luxusní produkty, a které jsou určené pro domácnosti i velké společnosti.

Stěžejní část všech veletrhů tvoří program, bez kterého by obdobná akce neměla význam - připraveny jsou přednášky, workshopy, interaktivní programy. Během druhého dubnového víkendu se můžete těšit se můžete na předváděcí akce, praktické ukázky i ochutnávky, či na poradenství a konzultace. Pro návštěvníky jsou připraveny ukázky cvičení, zábavné vaření s dětmi, ukázky vaření z bioproduktů, besedy s osobnostmi, výstavy obrazů a fotografií, hudební a taneční vystoupení, atd. Součástí doprovodných akcí bude také dětský koutek, kavárny, čajovny, odpočinkové zóny.

Veletrh BIOSTYL, nesoucí slogan „Vše pro Zemi... vše o Zemi“, představí známé i nejnovější biovýrobky, produkty ekologického zemědělství a služby či informace z této oblasti. Výrobci a dodavatelé biopotravin a makrobiotiky budou prezentovat své produkty, zastoupeny budou bio- a ekofarmy, zvláštní sekci tvoří potravinové doplňky a speciální výživa, bylinné preparáty, přírodní léčiva, hojně zastoupena bude kosmetika, drogistické zboží či textilní výroba. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci biopotravin, čajů, přírodních a léčivých kosmetických produktů, doplňků zdravé výživy a dalších podobných komodit , Na své si přijdou příznivci četných druhů masáží, aromaterapie a dalších  relaxačních metod, které je tu možno dopodrobna shlédnout a seznámit se s jejich účinky nebo vyzkoušet na vlastní kůži.

Odborným garantem veletrhu je  PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců ČR, generálním partnerem veletrhu BIOSTYL je společnost SPAR Česká republika, která představí novinky prémiové řady bio výrobků - NATUR*PUR. Tyto produkty budou surovinami pro sobotní cooking show Zdeňka Pohlreicha, známého gastronoma a šéfkuchaře.

ECOWORLD - 3. ročník veletrhu ekologie a trvale udržitelného rozvoje bude prezentovat ekologicky šetrné produkty, výrobky a služby, které nám pomáhají chovat se ekologicky. Spotřebitelé  začínají stále více poptávat běžné zboží,  které by bylo ohleduplné ke zdraví i k přírodě. Nejčastěji hledají čistící, prací a mycí prostředky, textil, stavební materiály, elektrospotřebiče, atd., ale zároveň vyhledávají „zelené služby“ a sledují ekologické chování výrobců. Odborným partnerem veletrhu je CENIA - česká informační agentura životního prostředí, která uděluje firmám ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačka EU.

1. ročník veletrhu vzdělávání a osobního rozvoje EVOLUTION pojímá vzdělávání jako proces objevování potenciálu a možností člověka. Poprvé se v České Republice setká na jednom místě tolik vzdělávacích a rozvojových stylů, které prezentují koktejl nástrojů, určených k rozvoji jednotlivců, firem i společnosti jako takové.

Tematicky je program veletrhu rozdělen do čtyř sekcí - sekce Inner Winner prezentuje nejnovější trendy ve firemním vzdělávání, sekce zaměřená na celostní rozvoj představí například psychosomatická cvičení, jakými jsou pohyb, tanec, práce s hlasem, dechová cvičení nebo výtvarné techniky. Další oblastí je jazykové vzdělávání, a poslední sekcí je vzdělávání pro školy a neziskové organizace. Generálním partnerem veletrhu je společnost Inner Winner, partnery jsou společnosti EduCity, Top Vision, ČSRLZ, HR Forum.

ESOTERIKA

7. ročník veletrhu alternativního životního stylu reprezentuje přímé propojení mezi zdravým životním stylem a hledáním věcí skrytých (neboli esoterických). Veletrh představí celou řadu cest k poznání sebe sama, k osobnímu a duchovnímu růstu, mnoho (staro)nových technik a směrů, které se v této oblasti nabízejí. Prezentovat se zde budou například relaxační a léčebná centra, meditační techniky, alternativní medicína, bude zde široká nabídka literatury, audio a videonosičů, součástí veletrhu je také tzv. poradenská zóna, která je zaměřena na praktické ukázky - ať už z oblasti alternativní medicíny nebo z oblasti esoterické.

Ředitel společnosti Felicius Media s.r.o., která veletrhy pořádá, o projektu říká: „Naše vize a cesta je jednoduchá: celý rok připravujeme veletrhy jako místo setkání pro nás všechny, kteří máme zájem sami o sebe, i o  prostředí, ve kterém žijeme. Místo, kde můžeme navázat osobní kontakty, potkat zajímavé lidi, koupit hezké věci, navštívit zajímavé přednášky a semináře. Zkrátka místo, kde proudí energie života a každý si odnese domů něco pro sebe nebo pro své blízké. Veletrhy se letos budou konat již po sedmé a věřte, že nás tato práce pořád naplňuje uspokojením.“

Vše, co by Vás mohlo zajímat o veletrzích, najdete na webových stránkách www.feliciusmedia.cz .

Veletrhy Biostyl, Esoterika, Evolution a Ecoworld 2011

BIOSTYL      - 6. veletrh zdravé výživy a zdravého životního stylu

...to nejlepší z přírody...

EVOLUTION - 1. veletrh vzdělávání a osobního rozvoje

...překonat vlastní hranice...

ECOWORLD - 3. veletrh ekologie a trvale udržitelného rozvoje

...vše o Zemi - vše pro Zemi...

ESOTERIKA - 7. veletrh alternativního životního stylu

... a skryté se stává zjevným ...

Výstaviště Praha - Holešovice

Průmyslový palác, Venkovní plocha

170 90  Praha 7 - Holešovice

otevřeno:

pátek

08.4.2011

10:00-18:00

 

sobota

09.4.2011

10:00-18:00

 

neděle

10.4.2011

10:00-17:00

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama