Jak získat příspěvek VZP na pomůcky pro trénování paměti?

Příspěvek až 500 Kč na pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby mohou dostat klienti VZP ve věku od 65 let, a to na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností.

Najdete je na webu http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/. Na výběr jsou pracovní sešity ve dvou různých stupních obtížnosti pro trénink krátkodobé paměti, pozornosti, řeči a slovní zásoby, zrakově prostorových dovedností, schopnosti plánovat a rozhodovat atd. Sešity, do nichž se dají cvičení přímo vyplňovat, lze zároveň využít jako zdroj tipů pro další možnosti tréninku. Částka od VZP klientovi plně pokryje nákup sedmi sešitů.

 

Doklad o zaplacení daných pomůcek (ne starší než 3 měsíce) je třeba předložit do 30. 11. 2019. Příspěvek je převáděn na bankovní účet klienta. Na pobočku není nutné chodit, stačí zaslat originál dokladu o úhradě spolu s vyplněnou a podepsanou Žádostí o příspěvek z fondu prevence poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1. Je také možno využít sběrného boxu kteréhokoli klientského pracoviště a do něj vložit vyplněnou a klientem podepsanou žádost i s doklady o zaplacení, nebo vyřídit tuto záležitost za klienta přímo na pobočce – stačí mít podepsanou plnou moc (nemusí být ověřená). Pro osobní návštěvu pobočky mluví to, že se na místě dají vyřešit případné problémy: někdy u žádostí chybí např. podpis, jindy jsou přiloženy nevyhovující platební doklady...

 

Doklad o úhradě musí obsahovat identifikaci prodejce (IČ, název a adresa firmy), rozsah a předmět plnění (název zboží), cenu, datum vystavení dokladu a označení osoby, pro kterou je plnění určeno.

 

E-shop České alzheimerovské společnosti umožňuje osobní převzetí objednaného zboží (v Praze, Brně nebo Příbrami) a platbu v hotovosti, nebo si zboží necháte poslat poštou a zaplatíte bezhotovostně; faktura bude přiložena do balíčku. Není ale možné zboží objednat hromadně. Faktura musí být vždy vystavená na jméno klienta, který bude žádat o příspěvek, a musí být doložena k žádosti. Stejně tak pokladní stvrzenka při platbě v hotovosti musí umožňovat identifikaci konkrétního klienta, tj. musí zde být jeho jméno a alespoň datum narození. Požadované údaje může na stvrzenku sám klient doplnit a doklad pak podepsat.

 

Jestliže bude zboží hrazeno bezhotovostním převodem na účet, musíte pro získání příspěvku doložit potvrzení o úhradě, např. výňatek výpisu z bankovního účtu, ve kterém je uvedena úhrada zboží jako mínusová položka, potvrzení o provedené transakci apod. (nestačí příkaz k úhradě, protože ten nedokládá skutečnost provedení platby). Potvrzení o provedené bezhotovostní platbě musí obsahovat výše uvedené náležitosti dokladu o úhradě a dále číslo účtu, na který byla platba poukázána.

 

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků z fondu prevence jsou zveřejněny na našem webu a rádi vám také poradí na naší infolince 952 222 222.

Vlastimil Sršeň - tiskový mluvčí VZP

 

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama