Reklama

Jak postupně degenerujeme

Tělo stále hledá svou harmonii, rovnovážný stav vzhledem k okolí a prostředí, v němž žije. A tak si normální průběh věcí vyžaduje, aby se naše fyzická kondice, naše v těle nahromaděné přebytky nějak zneutralizovaly, tj. aby se vyloučilo nebo někam usadilo to, co přichází navíc a co tělo není schopno normálními cestami vyloučit. Rakovina či různé degenerativní choroby nevznikají náhle, z ničeho nic. Jde o dlouhodobý stav. Podívejme se na jednotlivé vývojové etapy tohoto procesu, zvláště ve vztahu k eventuálnímu rozvoji rakoviny.

1. NORMÁLNÍ ELIMINACE (NORMÁLNÍ VYLUČOVÁNÍ)
Normální vylučování se děje močí, stolicí, dýcháním, pocením. Tělo se zbavuje škodlivin také prostřednictvím aktivity fyzické, duševní a emocionální. Emoce, jako např. zlost, jsou uvolňováním (vylučováním) velice silných nadbytků a výstřelků. Ženy mají proti mužům speciální výhodu. Vylučují své přebytky též menstruační krví a tím se udržují ve zdravějším stavu.
Všechny tyto procesy se dějí průběžně během celého života. Jestliže naše výstřelky ve stravování - a tudíž i naše přebytky jsou mírné co do množství, pak procházejí svou normální eliminační cestou bez otřesů. Jsou-li ovšem podstatné, nemohou být eliminovány normálními cestami. A pak se objeví různé formy eliminací nenormálních.

2. NENORMÁLNÍ ELIMINACE (NENORMÁLNÍ VYLUČOVÁNÍ)
Nenormální vylučování se objevuje čas od času a projevuje se přitom různými příznaky. Např.: Horečkou, kašlem, průjmem, častým močením, abnormálním pocením nebo mrazením, třesem nohou atd. Nenormální typ eliminace nebo zbavování se přebytků (škodlivin) se může dít také cestou nenormálních myšlenek a emocí. Takto se projevuje řada různých chorob, jimiž se tělo snaží očistit, nastolit rovnováhu. V mnoha ta případech se stane, že množství přijímaných škodlivin překročí kapacitu těchto eliminačních způsobů a tak nakonec dojde k vylučování přebytků pomocí kůže.

3. VÝVOJ KOŽNÍCH NEMOCÍ
Nejčastější příčinou kožních chorob, tj. eliminací přebytků za pomoci kůže, jsou živočišné produkty: maso, vejce a mléčné výrobky. Za nimi pak následuje cukr, koncentrované ovocné šťávy, olej, instantní výrobky a další potraviny s obsahem různých chemických látek. Když přistupujeme k léčení kožních nemocí, nesmíme se snažit potlačovat to, čím se projevují. Naopak měli bychom tento způsob vylučování, očišťování všemi způsoby podpořit, a tak odstranit pří činu tohoto problému.
Nemoci kůže nejsou většinou příliš vážné. To proto, že ve většině případů odplavování toxinů dovoluje vnitřním orgánům a tkáním dál bez problémů fungovat. Nicméně, jestliže v takovém případě pokračujeme dál s našimi stravovacími výstřednostmi, tělo je začne ukládat.

4. UKLÁDÁNÍ
V tomto stádiu přesahuje množství přebytků vylučovací kapacity našeho těla a začíná ukládání. Přebytky mají tendenci ukládat se na periférii našeho těla, obvykle v oblastech, které mají styk s vnějškem.
A . S i n u s y (vedlejší nosní dutiny)
V sinusech se škodlivé přebytky usazují nejčastěji. Často se tu usazuji hleny, protože pak mají možnost vylučovat se nosem nebo očima. V mnoha případech, když se do nosních dutin dostane prach nebo pyl, zahleněné sliznice reagují velice silně. To proto, aby vyloučily co nejvíce usazenin. Takovéto reakce jsou známé jako senná rýma nebo alergie. Nejsou ničím jiným než jedním z mechanismů eliminace.
B. Vnitřní ucho
Ve vnitřním uchu se při nesprávné výživě usazuje hlen a tuky. Obojí může vést k častým bolestem a sluchovým potížím.
C. Plíce
Různé škodlivé přebytky se často akumulují v plicích.
D. Prsa
Přebytky se hromadí v prsou ve formě hlenu a usazenin mastných kyselin. Usazeniny se proměňují v cysty.
E. Střeva
V mnoha případech se škodlivé přebytky začínají hromadit ve formě hlenů a mastných usazenin, které pokrývají střevní stěny. To často vede k dilataci (rozšíření) střev. Důsledkem je nadmuté břicho.
F. Ledviny
V oblasti ledvin se často usazuje hlen a mastné kyseliny, protože ledviny mají spojení s vnějškem prostřednictvím močového měchýře a močových cest. Problémy nastávají, když již tyto látky nemohou procházet jemnou sítí buněk uvnitř orgánů. V této fázi často ledviny hromadí tekutinu a chronickým způsobem dilatují. Proces vylučování je tím ztížen a tak se přebytečné tekutiny často hromadí v nohou a způsobují otoky a opakovanou slabost. Současně se pacient v tomto stadiu často nadměrně potí.
G. Pohlavní orgány
U mužů se přebytky nejčastěji usazuji v prostatě, která proto často zbytní, rozšíří se. Ve žláze nebo v jejím okolí se utvoří usazeniny tuků nebo cysty. Tento stav je jednou ze základních příčin impotence. Aby se znovu vrátila schopnost normální sexuálního styku, musí si muži dávat pozor, aby se nepřejídali.
Protože i sexuální orgány ženy komunikují s vnějškem, usazuji se tam přebytky velice často. To obvykle vede k tvorbě vaječníkových cyst a k uzávěru vejcovodů. Hlen a tukové usazeniny ve vaječnících a vejcovodech v mnoha případech znemožňují setkání vajíčka a spermie. Důsledkem toho bývá neplodnost.
Pokud se budeme léčit pouze symptomaticky (operace, léky) a nezměníme přitom způsob výživy, nezbytně se dostaneme do dalšího stadia.

Reklama

5. SKLADOVÁNÍ
V této fázi se přebytky nejrůznějším způsobem hromadí hlouběji uvnitř těla a okolo vnitřních orgánů. Ty pak nemohou normálně fungovat. Pokud je postižen systém oběhový, pak se přebytky často akumulují okolo srdce, uvnitř srdce a v samotné srdeční tkáni. Ukládání se může zároveň dít i v tepnách a okolo nich. Tyto tukové usazeniny snižují schopnost srdce normálně pracovat a ztěžují hladký průtok krve krevním řečištěm. Konečným důsledkem bývá často srdeční záchvat. Hlavní příčinou jsou potraviny bohaté na nasycené tuky (potraviny živočišného původu).
V organismu se konzumované bílkoviny, sacharidy (uhlovodany) a tuky často vzájemně proměňují podle množství té které konzumované skupiny a podle momentálních potřeb našeho těla. Sníme-li o něco více, než právě potřebujeme (více bílkovin, sacharidů nebo tuků), pak se přebytek normálně vyloučí. Nicméně, často je přebytek takový, že překročí eliminační kapacity těla. Pak je uložen ve formě glycidů v játrech, ve formě bílkovin ve svalech a ve formě tukových usazenin v celém těle.

6. CHRONICKÁ DEGENERACE KRVE A LYMFY, VEDOUCÍ K RAKOVINĚ
Je-li krev zatěžována tuky a hlenem, začnou se tyto přebytky hromadit v různých orgánech. Pokud je to v plicích a ledvinách, které bývají postiženy nejdříve, pak je jejich filtrační schopnost snížena a krev není dostatečně zbavována zplodin látkové výměny. Tato situace způsobuje, že se kvalita krve zhoršuje a že zhoršení zasáhne i lymfatický systém. Různé operace, hlavně odnětí mandlí, také přispívají ke zhoršeni kvality lymfatického systému, protože snižují jeho samočistící schopnost.
Špatná funkce střev také může přispívat k degeneraci a zhoršování kvality krve. Rakovina se vyvíjí jako důsledek celkové degenerace kvality krve a lymfy.

Reklama

Komentáře

Eva Dědinka (Út, 15. 7. 2003 - 13:07)
To co je v článku uvedeno, se zdá být docela logické, pokud se člověk nezamyslí. Jak je to třeba u dětí? I maličké děti trpí rakovinou. A tady se už nedá hovořit o tom, že by se jejich organismus léta zanášel zplodinami jídla. Není potom celý článek jenom zjednošením problému nebo výkřikem zapřisáhlého vegetariána? Podle dostupných informací není problém tak jednoduchý, jak zdánlivě vypadá a vlivy působící v této oblasti jsou velmi různorodé. Spíš bych řekla, že problém detoxikace organismu je pouze jedním z mnoha aspektů problému. Může mi to někdo vyvrátit nebo potvrdit? Dík
Eva
Monika (St, 16. 7. 2003 - 23:07)
Zanesení organismu je velmi poctatným faktorem, který vede k tzv. civilizačním onemocněním včetně rakoviny. I novorezené děti mohou mít zanesený organismus a to díky stravě matky v těhotenství, obsahu určitých škodlivin v mateřském mléce (na což má vliv opět strava matky, ale i životní prostředí, kvalita vody...). Na druhé straně na onemocnění člověka samozřejmě působí i další vlivy jako genetika, vlivy životního prostředí, psychika či podle některých autorů i vlivy karmické.
Vždy však platí, že pročištěný organismus dokáže lépe odolávat negativním vlivům zevního prostředí, genetické zatížení se nemusí projevit ve velkém rozsahu a i psychika bývá stabilnější.
XXY (Pá, 29. 7. 2005 - 23:07)
poctatným, Tady se jeden dočte věcí!
Otmar Vašátko (Po, 17. 7. 2006 - 11:07)
Nesprávnými stravovacími návyky trpí naprostá většina a z nás, bez ohledu na vzdělání a věk. Že již děti trpí na civilizační nemoci není divu, vždyť pochází z rodičů, kteří se nestravují správně. Záležitost má ovšem více aspektů. Abychom pochopili vliv potravy na náš organizmus, musíme mít rovněž informace o smyslu života. Pokud si chceme hlavně užívat a baštit chutná jídla tak se nakonec dostaneme do bolestné pasti nemocí, duševního a tělesného utrpení, což je odměna za naší nevědomost. Na tomto světě nejsme proto abychom jedli, ale pro určitý duševní vývoj. Co chybí v hlavě musí do těla a naopak. Prostě jde spíš o to naučit se odolávat lákavým věcem ve prospěch těch hodnotných, ale na to musí přijít každý sám, to se nedá vysvětlit, to se musí pochopit. Bohužel komplexní informace z této oblasti prakticky nejsou dostupné, náš svět je založen na intenzivní spotřebě a něco si odpírat není populární ani pro ty, kteří nabízejí všechno možné, ani pro ty kteří po tom touží. Tyto informace však přesto existují a v hojné míře v nejrůznější hodnotné literatuře. Dokud je člověku jakž takž dobře, na tyto věci kašle, zajímají ho hlavně konzumní hodnoty. A když začne být špatně, často již není ani čas provést nápravu. Bohužel ať se podíváme kamkoliv, vidíme téměř samé špatné příklady, podle koho bychom se tedy měli řídit? Není téměř dle koho. Nezbývá tedy než kopírovat chování většiny a dojít s ní spolehlivě do pekla, nebo si najít vlastní cestu. Ta je však bolavá trnitá a plná problémů. Navíc nás z ní ostatní budou neustále zrazovat a vyvíjet nátlak, abychom se zařadili pěkně zpět mezi ty poslušné. Ti však slouží zlému vládci, aniž si to uvědomují, protože jsou nevědomí. Neví, že tento svět je panství samotného Satana, které své ovečky je tak nedá. Nabízí a přemlouvá a je většinou úspěšný. Jeho nabídky jdou na dračku a utrpení nemá konce. Já ho však již prohlédl, u mě má smůlu. Ať si to všechno nechá, nestojím o nic z toho, co se tak pěkně třpytí. Já stojím o to, co ostatní nevidí a neviděl jsem to dlouho i já. Co to je, ať si každý objeví sám, má na to cely život a pokud to nebude stačit, dostane další a další. Jaké, no takové, co vidíme okolo sebe. Plné utrpení klamu, nemocí a marných tužeb. Na konci je vždy zklamání a ubohost. Prostě tento svět je dobrý na to se z něj vymanit a ne v něm ulpívat. Lpění rovná se utrpení a moře slz. Nejdříve však musíme přijít na to, že není zaplať Pán Bůh jediný a že jsou i jiné, mnohem lepší. Tak Vám přeji hodně vnitřní síly najít si tu správnou cestu a nalézt štěstíčko, které již neulítne. To pravé totiž lítat neumí, protože to není štěstí, ale moudrost a ta zůstane již na tom pravém místě. Kdo hledá štěstí, ten se ještě moc natrápí, než zjistí, že hledá hloupost. A té je všude dost, hledejme tedy radši moudrost a zlepšíme se sebou samým i celý svět. Ne moc, ale vše je relativní, takže to může být i pěkný ranec
alim (So, 26. 8. 2006 - 18:08)
je to úplně jednoduché jako uklidit si ve svém pokoji.Co se stane když se nepořádek stává bordelem vyhodí se co se už nedá zachránit a pak nastane pocit prostoru a volnosti.Aco děláme s tělem házíme do něj potravu jako do popelnice kdosi chce popelnici uchovat odpadky třídí a nenahází je tam jen tak.a hlavně mu popelnice nevydává pachy podobné prdnutí si.
a děti prostě opravdu trpí genetickými změnami v DNA a o to se postará kouření a chemie.Aaž se rozhodneme o potomstvu tak sklidíme co jsme zaseli.Podívejte se okolo sebe stačí jen na zahrádku ,naházíte tam semeno a jdete si lehnout a na podzim sklidíte to nejlepší, jo jo běžte se podívat.NEPTEJTE SE POŘÁD DOKOLA CO MÁME A JAK MÁME ,PROSTĚ SE JENOM KOUKEJTE KOLEM SEBE NEBO UŽ MÁTE DIOPTRIE.Az čeho no zanesly jste si jatýrka a ledvinky prostě už nestačí po vás nepořádek uklízet a služebná nikde co.ŽE by nastoupily byliny takové co rostou kolem nás a vypadají jako plevel tak si važme sebe ,protože doktoři zapomínají na slib,který dali a víc slyší na platy nemají chuť ačas nic vysvětlovat.to si říkám každý den sama sobě patřím taky mezi lidi s chybama ,ale popelnici mám na očích každý den .
lubica (Čt, 1. 2. 2007 - 11:02)
eva ma odpoved v predoslom clanku od moniky.
aj v pripade vegetarianov ako som ja a aj v tom pripade ze sa snazim racionalne stravovat viac ako desat rokov a tiez pouzivam jogove ocistne techniky, riesim v poradi uz asi treti zdravot. problem. podotykam nepochadza z veget. stravy. som presvedcena ze som na spravnej ceste hlavne co sa tyka vegetarianstva. vyzaduje si to neustale byt v strehu, neustale studovat nove poznatky, a uvedomit si vcas svoje chyby. nestacia iba teoreticke vedomosti, je nutne to skusat, zavadzat do praxe, nebat sa experimentovat a n e p o r o v n a v a t s a s nikym. kazdy z nas ma svoj vlastny organizmus svoju neopakovatelnu jedinecnu chemicku tovaren a musi si najst svoje postupy. to znamena pozorovat sa neprehanat to, ale potom to rozumne pouzit vo svoj prospech. tisic ludi reaguje tak ale jeden inac. menej dat na zauzivane frazy ako napr. jest rano, jest tolko ci tolko krat denne a pod. vyskusaj a po rokoch zistis kde si robil chybu a este stale mas cas to napravit. ako? - rozumom. aj ja sa stale ucim. citam si teraz o mojom zdravotnom probleme na internete a budem to hned zavadzat do praxe. chce to silnu volu a tiez nebat sa. konecne na tejto strane som nasla najprv ako si poradit pomocou stravovania a az v druhej rade idu lieky a ostatne. dakujem, lubica. e mail: sandorova.lubica"zoznam.sk
J.Petras (Út, 6. 2. 2007 - 08:02)
velice se mne libil prispevek p. Vasatka,
plne s nim souhlasim, bylo by vice takovych lidi.

Diky Vam p.Vasatko
Karel (Út, 27. 2. 2007 - 08:02)
Souhlasím plně s první větou jednoho z předchozích příspěvků: "Nesprávnými stravovacími návyky trpí naprostá většina a z nás, bez ohledu na vzdělání a věk." Jinak je ovšem článek p Vacátka snůška nesmyslů a pokud jim někdo uvěří a bude se podle nich chovat, mohl by si vážně poškodit zdraví.
Petra (Po, 24. 3. 2008 - 16:03)
¦patně se člověku může udělat hlavně z těch keců o satanovi a podobných blábolů, jimiž tady "obveseluje" pan Vašátko. Z jeho příspěvku je mi naprosto blivno a doufám, že rozumný člověk nepodléhající kecům různých sekt si na to taky udělá svůj názor, podobné příspěvky by v zájmu bezpečí druhých měly být okamžitě smazány!!!!
Pro Karla a Petru (Po, 24. 3. 2008 - 17:03)
Pro Karla,který jediný zná recept na zdravý život.Pana Vašátka posla do pr.Tak milý Karle,sem stím.Nebo jenom,když někdo řekne bílě,tak já černé?Cekám na tvůlj recept zdravého života.Petra se může přidat.
Z (Po, 4. 8. 2008 - 16:08)
Má cenu cokoli psát? :-) Chci jen říci, že příspěvek pana Vašátka se dá vyložit mnoha "způsoby" a záleží na každém z nás, na který jsme momentálně naladěni...
Rád bych k tomuto citoval úryvek jednoho článku ze stránek (http://www.jogin.cz) :'Mudrci často říkají, že "krása stejně jako ošklivost se nachází v očích toho, kdo se dívá".' (citace je konkrétně ze: http://www.jogin.cz/Hold-Joga-Svamimu/)
Cro Magnon (Po, 4. 8. 2008 - 18:08)
Spatne stravovani a degenerace jsou dve separatni veci. Diky nezdravemu stravovani mame u nas velmi vysoky vyskyt rakoviny tlusteho streva, infarktu a dalsich nemoci.
Pokud jde o degeneraci, ta byla nejhorsi v dobe nevolnictvi, kdy se lide nemohli stehovat a tak se porad brali obyvatele jedne vesnice, az zdegenerovali. Dodnes nekteri vesnicane vypadaji jako pracloveci, i kdyz po zruseni nevolnictvi doslo k osvezeni genu ceskeho obyvatelstva a k dalsimu osvezeni dochazi od otevreni komunisticke klece. To take vedlo k lepsi strave. V komunisticke isolaci jsme nebyli vystaveni vlivu zahranicnich gastronomii a tak jsme jedli bucek a dalsi zabijaky z ceske kuchyne. Rovnez byly chronicke nedostatky, takze jsme si cizi jidla nemohli uvarit ani kdybychom je znali, protoze bychom na to nesehnali ingredience.
KFC (Po, 4. 8. 2008 - 19:08)
Proklatě dobré kuřátko a od MEKA hamburgřík o tyto dietní lahůdky jsme byly ochuzeni a to se podepsalo na našem zdraví
..,Ale je tu záchrana,mám stále ve schránce lákavé propagační zájezdy,jsou asi dotované/za účelem likvidace důchodců/kde se pořádají žranice vepř.hlav,bůčků,ovarů,jitrnic.....a na cestu dostane štrycle salámů,tlačenek
aby si vylepšil cholesterol a pro zvláště odolné i něco vydatného v plechu....no neberte to za tu cenu....a i lahvinka je občas k mání,drštkovka a pivko je povinné...ZDAREC...
KFC (Po, 4. 8. 2008 - 19:08)
Proklatě dobré kuřátko a od MEKA hamburgřík o tyto dietní lahůdky jsme byly ochuzeni a to se podepsalo na našem zdraví
..,Ale je tu záchrana,mám stále ve schránce lákavé propagační zájezdy,jsou asi dotované/za účelem likvidace důchodců/kde se pořádají žranice vepř.hlav,bůčků,ovarů,jitrnic.....a na cestu dostane štrycle salámů,tlačenek
aby si vylepšil cholesterol a pro zvláště odolné i něco vydatného v plechu....no neberte to za tu cenu....a i lahvinka je občas k mání,drštkovka a pivko je povinné...ZDAREC...
KFC (Po, 4. 8. 2008 - 19:08)
Proklatě dobré kuřátko a od MEKA hamburgřík o tyto dietní lahůdky jsme byly ochuzeni a to se podepsalo na našem zdraví
..,Ale je tu záchrana,mám stále ve schránce lákavé propagační zájezdy,jsou asi dotované/za účelem likvidace důchodců/kde se pořádají žranice vepř.hlav,bůčků,ovarů,jitrnic.....a na cestu dostane štrycle salámů,tlačenek
aby si vylepšil cholesterol a pro zvláště odolné i něco vydatného v plechu....no neberte to za tu cenu....a i lahvinka je občas k mání,drštkovka a pivko je povinné...ZDAREC...
KFC (Po, 4. 8. 2008 - 19:08)
Proklatě dobré kuřátko a od MEKA hamburgřík o tyto dietní lahůdky jsme byly ochuzeni a to se podepsalo na našem zdraví
..,Ale je tu záchrana,mám stále ve schránce lákavé propagační zájezdy,jsou asi dotované/za účelem likvidace důchodců/kde se pořádají žranice vepř.hlav,bůčků,ovarů,jitrnic.....a na cestu dostane štrycle salámů,tlačenek
aby si vylepšil cholesterol a pro zvláště odolné i něco vydatného v plechu....no neberte to za tu cenu....a i lahvinka je občas k mání,drštkovka a pivko je povinné...ZDAREC...
KFC (Po, 4. 8. 2008 - 19:08)
Proklatě dobré kuřátko a od MEKA hamburgřík o tyto dietní lahůdky jsme byly ochuzeni a to se podepsalo na našem zdraví
..,Ale je tu záchrana,mám stále ve schránce lákavé propagační zájezdy,jsou asi dotované/za účelem likvidace důchodců/kde se pořádají žranice vepř.hlav,bůčků,ovarů,jitrnic.....a na cestu dostane štrycle salámů,tlačenek
aby si vylepšil cholesterol a pro zvláště odolné i něco vydatného v plechu....no neberte to za tu cenu....a i lahvinka je občas k mání,drštkovka a pivko je povinné...ZDAREC...
KFC (Po, 4. 8. 2008 - 19:08)
Proklatě dobré kuřátko a od MEKA hamburgřík o tyto dietní lahůdky jsme byly ochuzeni a to se podepsalo na našem zdraví
..,Ale je tu záchrana,mám stále ve schránce lákavé propagační zájezdy,jsou asi dotované/za účelem likvidace důchodců/kde se pořádají žranice vepř.hlav,bůčků,ovarů,jitrnic.....a na cestu dostane štrycle salámů,tlačenek
aby si vylepšil cholesterol a pro zvláště odolné i něco vydatného v plechu....no neberte to za tu cenu....a i lahvinka je občas k mání,drštkovka a pivko je povinné...ZDAREC...
KFC (Po, 4. 8. 2008 - 19:08)
Proklatě dobré kuřátko a od MEKA hamburgřík o tyto dietní lahůdky jsme byly ochuzeni a to se podepsalo na našem zdraví
..,Ale je tu záchrana,mám stále ve schránce lákavé propagační zájezdy,jsou asi dotované/za účelem likvidace důchodců/kde se pořádají žranice vepř.hlav,bůčků,ovarů,jitrnic.....a na cestu dostane štrycle salámů,tlačenek
aby si vylepšil cholesterol a pro zvláště odolné i něco vydatného v plechu....no neberte to za tu cenu....a i lahvinka je občas k mání,drštkovka a pivko je povinné...ZDAREC...
KFC (Po, 4. 8. 2008 - 19:08)
Proklatě dobré kuřátko a od MEKA hamburgřík o tyto dietní lahůdky jsme byly ochuzeni a to se podepsalo na našem zdraví
..,Ale je tu záchrana,mám stále ve schránce lákavé propagační zájezdy,jsou asi dotované/za účelem likvidace důchodců/kde se pořádají žranice vepř.hlav,bůčků,ovarů,jitrnic.....a na cestu dostane štrycle salámů,tlačenek
aby si vylepšil cholesterol a pro zvláště odolné i něco vydatného v plechu....no neberte to za tu cenu....a i lahvinka je občas k mání,drštkovka a pivko je povinné...ZDAREC...
Bubu (Út, 20. 1. 2009 - 23:01)
Třeba je to pocta. :-)
Návštěvník (Pá, 21. 8. 2009 - 01:08)
Trapáci
Reklama