Reklama

Jak poslouchat doktora při onemocnění rakovinou prsu

Kvalifikace a zkušenosti jsou při výběru chirurga samozřejmě důležité. Ale stejně důležité je jeho chování k pacientce.

Jak tak chirurgy obcházíte, vy i vaše žena se musíte vážně zamyslet nad tím, co každý z nich říká, jakým způsobem k vaší ženě přistupuje. Vzhledem k tomu, že je vaše žena v poněkud větším šoku než vy, budete vy možná lepším posluchačem. Co ale přesně chcete slyšet?

Chirurg by vám měl umět rakovinu prsu vysvětlit tak, abyste jí porozuměli. Lékař nebo lékařka by vám měli umět říci, proč některý zákrok doporučují. Měli by ve vás svým vystupováním vzbuzovat důvěru a optimismus. (Věřte mi, velmi dobře poznáte, kdy to tak je a kdy není.) Vaše žena si zaslouží lékaře, který se bude jejím dotazům věnovat, aniž by jevil známky netrpělivosti nebo blahosklonnosti. A určitě by se měla vyhnout lékaři, který na ni vykonává nátlak zavádějícími nebo nemístnými výroky. Například? Například, když vás doktor odrazuje od záměru sehnat si nezávislý posudek, už to je dobrý důvod požádat o konzultaci i někoho dalšího. Tady uvádím pět dalších pochybných prohlášení, která čerpám ze zkušeností své ženy a zkušeností dalších žen z doby, kdy se snažily co nejlépe se rozhodnout o své operaci.

Č. 1. Po biopsii se rakovinné buňky začnou rychle šířit. Musíte se rozhodnout o operaci hned.
"To je nesmysl a víme to už celé roky," říká dr. Alleyová. "Ten chlap je idiot." Ale přesně to řekl Mary Anně Jacobsenové jeden floridský chirurg, který na ni naléhal, aby si nechala udělat mastektomii. Jak si vzpomíná, doktor jí řekl, že se rakovina šíří velice rychle "kvůli punkční biopsii" a že "je třeba provést co nejdříve radikální mastektomii." Zmínila se, že by si chtěla opatřit ještě jeden posudek ve fakultní nemocnici, a dostala odpověď: "To by trvalo moc dlouho a vy si to musíte nechat udělat, a to hned."
Mary Anně a její manžel Rich si ale skutečně zašli pro názor nezávislého odborníka na rakovinu prsu na Mayo Clinic v Jacksonville a Mary Anně toho nelituje. Tamní doktor pokládal za vhodný zákrok segmentektomii a tu si nakonec zvolila. "Kdokoliv, kdo chce vaše rozhodnutí uspěchat, je podezřelý," říká dr. Drogulaová. Rakovina prsu je vážné onemocnění a nemělo by se zanedbat, ale obvykle máte po diagnóze asi měsíc času, než se na vašem stavu něco změní. (Výjimkou by byla situace, kdy by vaše žena trpěla inflamatorním karcinomem nebo jinou mimořádně agresivní formou rakoviny prsu.)

Č. 2. Doporučil bych vám mastektomii, protože se vám kosmetický výsledek segmentektomie nebude líbit.
Přesně to řekl chirurg doporučený naší pojišťovnou mé ženě. Vysvětlil, že nádor se nachází tak blízko prsní bradavky, že by její prs po segmentektomii nevypadal pěkně. Takové prohlášení může být opodstatněné. Rovněž může být názorem lékaře, který není segmentektomii zběhlý nebo který plně nechápe, že mnoho žen by si velmi přálo prs zachránit, pokud by to bylo jen trochu možné. Marsha požádala o nezávislé stanovisko chirurga, který s naší pojišťovnou neměl uzavřenou smlouvu. ("Je to váš pěťák," řekl jí na to chirurg pojišťovny, i když měl spíš říct: "Je to vašich 150 dolarů.")
Byly to dobře investované peníze. "Prsy vám toho dovolí hodně," prohlásila dr. Drogulaová a podpořila jako schůdnou cestu léčby segmentektomii následovanou ozařováním. Manželku varovala, že bude mít v prsu malou jamku. Ale to už si musela vybrat Marsha: buď prs s jamkou, nebo žádný prs.

Reklama

Č. 3. Zvolíte-li segmentektomii a radioterapii, změní ozařování strukturu prsu a budoucí rakovinné bujení bude obtížně zjistitelné.

"Další nesmyslný důvod pro mastektomii," říká dr. Alleyová. "Nemáte sto chutí vrátit se k tomu člověku a říct: ,0 co vám jde?"' To určitě mám. Protože to je další mylné tvrzení, které moje žena slyšela od chirurga. Pro srovnání uvádím, co nám řekl náš radioterapeut: po ozařování jde pacientka s rakovinou prsu na základní mamografické vyšetření. Po něm dochází na pravidelná vyšetření, která jsou s tím základním porovnávána. Některé ženy mají nepravidelnou, hutnou strukturu prsu, kde jsou nádory špatně viditelné, jiné mají podezřelá kalcifikovaná ložiska, kvůli kterým bude obtížné všimnout si nového nádoru. Tyto podmínky mohou hovořit pro mastektomii. Chirurg by ale neměl tvrdit, že za to může ozařování, a vaše žena by mu to neměla slepě uvěřit. Povzbuďte ji, ať si jde promluvit s radiologem (který vyhodnocuje mamogramy) i s radioterapeutem, než se definitivně rozhodne.

Č. 4. Když si dáte udělat segmentektomii, budete mít pořád obavy z možné recidivy, a proto doporučuji mastektomii.
Pokud chirurg nedokáže číst vaší ženě myšlenky, neměla by se nechat zviklat podobnými dohady. "Žena je v takovém okamžiku bezbranná a snáze než jindy uvěří doktorovi, který řekne: ,Potřebujete mastektomii, protože vám můžu říct, že se začnete bát recidivy,'" říká dr. Alleyová. "Manžel naopak dokáže být objektivnější a prohlásit: .Počkej, tenhle doktor tě viděl pět minut. Jak může vědět, co si budeš myslet za rok?'"

Č. 5. Kdyby to byla moje vlastní žena, doporučil bych jí toto.
Když prohlásí něco podobného, myslí to doktoři dobře. Na manžela to udělá ohromný dojem: "Páni, on mi tu říká tajné normy péče o doktorské paničky!" Ženám se to také líbí. "Často dostávám dotazy typu: "Kdybych byla vaše žena, co byste mi řekl?'" říká dr. Tsangaris. Odpovídá na ně: "Vím co by si moje žena vybrala, ale vy nejste moje žena. Musíte si vybrat léčbu, která nejvíce vyhovuje vám." Lékaři kromě toho sami připouštějí čím jsou nechvalně proslulí, totiž že v péči o vlastní rodinné příslušníky selhávají. Toto pravidlo se vztahuje i na lékařky. Když se nějaká pacientka zeptá doktorky Susan Loveové, zkušené operatérky prsů a předsedkyně správní rady nadace Susan Love Research Foundation v Los Angeles, co by dělala na jejím místě, dr. Loveová odpovídá, že není na pacientčině místě a neví, co by dělala, kdyby musela bojovat s rakovinou prsu.

Zdroj: Marc Silver - Moje žena má rakovinu prsu, nakladatelství Výběr

Reklama

Komentáře

coroner (Út, 13. 3. 2007 - 15:03)
Škoda jen, že se také nenajde nějaký doktor, který by ženám vysvětlil zásady primární prevence rakoviny prsu.
Bavit se o rakovině prsu až s chirurgem mně připadá poněkud ujeté.
pro coronera (Ne, 29. 4. 2007 - 23:04)
Co tim myslite?
Návštěvník (Čt, 24. 5. 2007 - 14:05)
No co sem psala,si všude.
RE (Čt, 29. 10. 2015 - 10:10)
ŽENY HLADTE SVÁ PRSA, MILUJTE SVÉ TĚLO A BUDETE VYPADAT MLADĚ A PŘÍTSŽLIVÉ. JENOM TO SKUSTE A TĚLO VÁM TO VRÁTÍ I ZDRAVÍ.
Reklama