Reklama

Hudba čaker

Stále častěji se pro označení doby, kterou prožíváme, užívá označení Vodnářský věk. Včem je nový a co znamená v oblasti péče o zdraví? Vodnářským věkem vstupujeme pomalu, ale jistě do vyšších vibrací, které pomalu, ale jistě přináší jakousi novou frekvenci doby.

Předchozí období Ryb mělo převážně mužské vibrace,
hlavními čakrami byly třetí a pátá. Typickým pro toto období bylo: manifestace projevování se navenek, vývoj ega, materialismus. Toto období nyní přestává nebo spěje ke svému konci a zvyšování vibrací nás přenáší do období
Vodnářského věku. Vodnářský věk zodpovídá za vibrace 4. a 2. čakry, za spojení všelásky spoluprožívané s kvalitou svobody, schopnosti zbavovat se a ženské kvality - nastoupí spíše ženské vibrace, spojené se 4. a 2. čakrou. Období
vyžaduje i nové přístupy při metodách ošetření.

I klasická medicína, kterou osobně velmi akceptuji, se mění stejně, jako se mění alternativní medicína. Ustupuje se od hrubších a velmi tvrdých ošetřovacích metod k jemnějším a jemno
hmotnějším metodám. Např. podle mého názoru - ošetření jehlou v akupunktuře v příštích 10 letech zcela vymizí.

Přitom akupunkturu mnozí Evropané považují za typicky "nový" vodnářský přístup.

Znalosti
a vědění v akupunktuře zůstanou, ale použití pracovních metod se natolik změní, že se na meridiánech a bodech bude pracovat spíše se zvuky a barvami. Peter Mandel z Mandelova institutu v Německu se velmi zasadil o vývoj studia vlivu
barev na meridiány, body a zóny na lidském těle. On se postupně proslavil prostřednictvím této metody, vyškolil mnoho doktorů, kteří tyto znalosti včlenili do své praxe. Další možností je např. práce s tibetskými mísami nebo se
zvukem na meridiánech a bodech či oblastech těla.

Reklama

A to je oblast, která mne velmi zajímá. O co jde?

Jednou ošetřovací metodou Vodnářského věku je tzv. fonoforéza. Ladící vidličky (tzv. ladičky) s
určitou frekvencí se přikládají na určité oblasti na těle, nebo se přidržují v auře. Musíme si to představit přibližně takto: vše je vibrace, vše je frekvence. Tak vibruje i každá čakra v určité, měřitelné frekvenci, což můžeme
vyjádřit v Hertzových jednotkách. I meridiány mají své vibrace. V akupunktuře např. existují přístroje, které se např. rozsvítí, když se vyhledá určitý meridián, a jinou barvou se přístroj rozsvítí, když se vyhledá cubo bod, popř.
jiný akupunkturní bod. Tak tedy vše má svoji frekvenci.

Můžete být specifičtější? Jaké frekvence čakry mají a jaké ladičky používáte?

1. čakra např. vyzařuje červenou barvu ve frekvenci přibližně 700
Hz. Když pomocí nanometru tuto frekvenci přepočítáme, dostaneme se k vibraci této barvy. A tak v tomto případě je konkrétní barevnou vibrací této frekvence červená barva. Takto tedy můžeme prostřednictvím barev a čaker pracovat na
meridiánech. Stejně tak jsou měřitelné orgány. Každý orgán má určitou barevnou vibraci. Např. močový měchýř a ledviny vibrují v červené a červenooranžové barvě. Tak můžeme prostřednictvím červené barvy či červeně vibrující frekvence
pracovat na 1. čakře.

To se ale dostáváme k hudbě a jejímu léčebnému působení na člověka, jeho tělo a mysl. Jak to vše souvisí?

Hudební stupnice CDEFGAH "zhudebňuje" naše čakry, ale také duhu.
Frekvence červené barvy odpovídá 1. čakře, frekvence oranžové barvy odpovídá 2. čakře, 3. čakra odpovídá žluté barvě a tak to pokračuje dál postupně  přes zelenou, modrou, fialovou a bílou barvu. Jsou to barvy čaker a také naší
základní hudební stupnice. C vibruje červeně, D vibruje ve 2. čakře, atd. V tomto smyslu tedy hudebník nedělá nic jiného, než že zhudebňuje své čakry. Pracuje s vibracemi a frekvencemi.

Jak se tyto frekvence zjišťují?

Vycházíme z toho, že se vše může převést do měřitelných hodnot a potom to je prostá matematická úloha. Tak můžeme vypočítat např. tón Země. Spočítá se doba oběhu ve vteřinách, vydělí
hodnotou průměru planety a pak převede do oktáv. Tím dojdeme k tónu Země (Cis - 136,10 Hz). A takto se dá do frekvencí jednotlivých tónů převést vše.

Vraťme se k práci s ladičkami. Jak se s nimi pracuje?

ALIGN=LEFT>S ladičkami se pracuje s ohledem na jejich vibrace a frekvenci a díky tomu, jak jsou vyrobeny, se mohou umístit zcela cíleně na určité body. Např. tibetské mísy se spíše přikládají na čakry či větší plochy na těle.


Rozlišujeme různé ladičky a různé frekvence, se kterými můžeme pracovat. Na jedné straně pracujeme tedy s barevnými vibracemi, na druhé straně používáme poznatků astrologie. Například tón Marsu můžeme odvodit jak z astrologie, tak i
z barevných vibrací. Existují i jiné možnosti, jak dojít k metodám ošetření. O tom všem se ale dnes už můžete dočíst v různých odborných knihách.


Jaké jsou tedy ty nejdůležitější ladičky a k čemu je používáte?

Nejdůležitější ladičky (nebo vidličky), které se v současné době používají při práci, jsou tzv. základní ladičky.

1. Ladička Země (cis
- 136.10 Hz). Tento tón je fantastický tón pro práci na prsní kosti anebo pro přímý přístup k srdeční čakře. Přiložením na srdeční čakru se může harmonizovat srdce a pomoci při všech stavech strachu. S touto vidličkou můžeme palpovat
(jemně se dotýkat) celou prsní kost, tím odebírat strach, což silně harmonizuje. Např. i u dětí - jsou-li neklidné, lze je takto velmi zklidnit. Tato frekvence vibruje přesně ve frekvenci srdce. tuto vidličku můžeme tedy přiložit na
celém těle, neboť tuto frekvenci lze pociťovat na celém těle. Ale nejsilněji přirozeně na srdeční čakře. Tuto ladičku můžeme přikládat i při projevech různých poruch srdečního rytmu. Je to všeobecná ladička.

2. Platonský
rok (F - 172,06 Hz) je ladičkou pro korunní čakru. My ji v naší řeči nazýváme ladičkou osvícení. Tato ladička transformuje všechny principy do vyšší frekvence, a to do božského bytí - do 7. čakry. S touto ladičkou můžeme pracovat na
všech oblastech, které jsou pod silnou kontrolou či pevným držením. Za kontrolu např. zodpovídá meridián žlučníku. Žlučník a játra odpovídají v asijské medicíně elementu dřeva a ty silně kontrolují a pevně drží např. agresi. Můžeme
pracovat na těchto meridiánech a bodech či rovnou na orgánu v oblasti břicha. Pomocí této ladičky dojde k uvolnění žlučníku, jater. Má zároveň pročišťovací schopnost. Můžeme ji tedy používat u lidí, kteří se silně kontrolují, nebo
mají napětí ve svalech a šlachách.

3. Třetí ladičkou, kterou rádi používáme, je Prostřední den (G - 194,18 Hz). Nazýváme ji také fitnessovou ladičkou. Přiložíme-li ji např. na kostrč - a neměli bychom ji používat často -
maximálně 3x - má schopnost silně tuto oblast aktivovat, takže se potom cítíme mnohem více fit. Tato ladička rovněž silně uzemňuje. Je rovněž vhodné přiložit ji na chodidla či na spodní části těla.

4. Další velmi zajímavou ladičkou
v této době je Metonský cyklus ( Ais - 229,22 Hz). Je to specifická ladička Měsíce, která je schopna silně působit na lymfatický systém. Má žluto-oranžovou vibraci a silně aktivuje lymfatický systém. Lymfatické cesty jsou v celém
těle a mají spojitost s 2. čakrou. Touto vidličkou můžeme pracovat na 2. čakře, na tzv. kundalíni bodech. Nebo je můžeme přiložit přímo na lymfatické body, abychom takto aktivovali lymfu.

5. Další zajímavou ladičkou je
tzv. Kulminační vidlička (Fis - 187,61 Hz). Je to ladička, která silně působí na princip oddělení se (odloučení) především přes pupík. Pupík nás např. spojuje s pupeční šňůrou matky a taky světelnou šňůrou matky. Anebo jednoduše z
psychického hlediska nás spojuje s matkou nebo také s jinými osobami. Určitou prací na pupíku můžeme někoho při ošetření podpořit, aby se lépe zbavil této vazby či se odtrhl od pupeční šňůry.

6. Ladička, která se často používá, je
Slunce (H - 126,22 Hz). Ta nám jednoduše do těla dodává energii Slunce. Dobrým místem pro přiložení ladičky, je střed člověka, pupík. Tím podpoříme a posílíme slezinu i 3. čakru. Je to ladička na zaktivování našeho středu. Přiložit
nejlépe na místo mezi 2. a 3. čakrou, 2 - 3 cm okolo pupíku.

7. Ladička Merkur (Cis - 141,27 Hz) působí na 5. čakru, je dobrá na kožní problémy. Dá se s ní pracovat na 5. čakře přímo, anebo ještě lépe přikládat na svědivá
místa. Tím se svědění omezí, popř. zmizí.

8. Venuše (A - 221,23 Hz) je ladička, která velmi zapadá do Vodnářského věku: dodává vibrace lásky. Ovlivňuje oblast 4. čakry. Je to vidlička s vysokou vibrací a někteří lidé na začátku
ošetření tuto vidličku nemohou snést. Raději mají Cis (136,10 Hz). Pracuji-li ve své praxi s oblastmi srdce, používám zásadně vidličku Venuše, protože tato vibrace ovlivňuje srdce silněji než ladička Země (136,10 Hz). Ale je nutno
dobře kontrolovat průběh ošetření. Při použití ladičky Země se nemůže nic stát. Venuše může být pro někoho příliš silná.

9. Ladička Mars (D - 144,72 Hz) je velmi zajímavá ladička pro 1. čakru, přestože nevibruje v barvě
1. čakry, ale silně aktivuje oblast ledvin. Má-li někdo velmi málo energie v ledvinách, což se projeví pocitem studených nohou či tmavými kruhy pod očima, může ladičku (vyzná-li se v akupunktuře) přiložit na bod močového měchýře 23
nebo na zónu ledvin. Dobře s ní můžeme pracovat i přímo na kostech. Tuto ladičku nazýváme ladičkou na osteoporózu.

10. Ladičku Uran (Gis - 207,36 Hz) rádi přikládáme na doplňkovou čakru. Ta leží mezi 4. a 5. čakrou na
pravé straně, na prodloužení prsní kosti. Uranem můžeme pracovat i na podpoření 5. čakry, abychom nechali vystoupit staré principy, a ty přeměnili na nové.

11. Ladička Neptun (211,44 Hz - Gis) se používá se při
rakovinových terapiích. Touto ladičkou lze podpořit vlastní léčebné schopnosti.

12. Pluto (Cis - 140,25 Hz) je transformační ladička, vhodná při těchto tématech: držení, neschopnost odpustit, držení starého, vnější vzory,
emocionální věci, pocity provinění, agrese. Ladičku je možno přiložit přímo na břicho nebo přes příslušné zóny. Je vhodná i při ošetření elementu dřeva - žlučníku a jater.

13. Ladička Jupiter (138,48 Hz - Cis)
transformuje do vyšších sfér. Je možno ji použít po ladičce Platónský rok (172,06 Hz), abychom ještě cíleněji působili na zvýšení energie v oblasti psychiky. Platónský rok transformuje tělesnou úroveň, Jupiter spíše transformuje
psychickou rovinu a má velmi silný ochranný faktor.

14. Ladička Saturn (D - 147,85 Hz) působí fantasticky na oblast kolen, podporuje vlastní léčebné síly. Ovlivňuje také oblast 2. a 5. čakry. Stanovuje a podporuje rámec
či strukturu - např. je-li potřeba, můžeme klienta úspěšně vrátit od hysterie zpět k jasnosti. K podpoření těchto procesů je velmi důležité, abychom hodně pili. Protože tato vidlička vibruje na vyšších úrovních, je důležité ji
používat zcela vědomě.

Hovořila jste o cranio-sakrální terapii. Co to je?

Cranio-sakrální terapie (více v příštím čísle) pochází z USA. Využívá objevu pulzace mozkomíšní tekutiny. Tato tekutina
je umístěna v mozku a v páteři a Dr. Upledger objevil, že pulzuje 6 - 10krát za minutu. Při pulzaci se celé tělo rozpíná a všechny spoje, klouby a lebeční švy se otvírají. V tento okamžik můžeme prostřednictvím vědomé stimulace
určitých bodů a zón harmonizovat celou kostru, popř. posunovat jednotlivými kostmi. Přesně tak je možno pociťovat mozkomíšní tekutinu ve svalech, tkáních, šlachách a orgánech. Pocítíme-li tuto pulzaci mozkomíšní tekutiny, pak můžeme
bez problému jemnohmotně a velmi úspěšně pracovat na celém těle v krátkých okamžicích krátkého osvícení. Tato práce s mozkomíšní tekutinou se může úspěšně připravit prostřednictvím fonoforézy, která ji může podpořit nebo na závěr
ošetření stabilizovat.

(Rozhovor s terapeutkou Inge Schubertovou vedla začátkem února v Praze v rámci týdenního semináře cranio-sakrální terapie Z. Mannová, upravil V. M.) Kontakt: Inge Schubert (Shiatsu -
Centrum, Albert Schweitzer-Strasse 8, 65558 Holzheim, Německo, tel.: 0049 6432 63068, fax: 0049 6432 63626)


Zdroj: www.baraka.cz

Reklama

Komentáře

Denisa (Út, 16. 2. 2021 - 20:02)
Toto téma už studuji nějakou dobu, jen by mě zajímalo, jestli někomu dokázal někdo pomoci z hlediska správné vibrace čaker?
Janča (Čt, 18. 2. 2021 - 13:02)
Dříve, než jsem se o tuto alternativní medicínou začala zajímat, tak jsem byla opravdu často nemocná a brala jsem hodně léků. Od té doby, co jsem se začala starat i o své vnitřní emoční tělo a našla jsem si cestu, jak vyvážit vibrace všech 7 čaker na křišťálové posteli, se cítím daleko lépe. Pravidelně docházím do Hradce Králové na křišťálovou postel kristalovapostel .cz Postel používá střídavé barevné paprsky světla, které jsou vyzařovány pomocí sedmi krystalů a pozitivně působí na každou čakru zvlášť.
Reklama