Reklama

Dýchání, které dělá dobře

Málo lidí opravdu ví, jak maximálně využívat účinků dýchání. Vzhledem k tomu, že jde o automatickou činnost, nezajímají se o to, jakým způsobem k němu dochází. Přesto však přirozené dýchání, které je občas záměrně kontrolováno a rytmizováno, velmi příznivě ovlivňuje naše fyzické i duševní zdraví.

Dýchání kromě zásadní role, kterou hraje při přenosu kyslíku, jejž potřebují buňky, pomáhá ještě:

 • vytvářet rezervní síly a zdesateronásobit sílu při tělesném cvičení;
 • zvýšit odolnost vůči nemocem;
 • zvýšit plicní kapacitu a v důsledku toho množství kyslíku, které můžeme absorbovat;
 • snížit nebezpečí plicního onemocnění;
 • regulovat krevní oběh;  čistit organismus;
 • regulovat nervový systém, zvýšit sebeovládání, zmenšit podpořit uvolnění a spánek;
 • automasáží, kterou dýchání působí, stimulovat vnitřní orgány zvláště játra, žaludek, střeva, srdce a solární pleteň.
  Můžeme tedy také věřit, že účinné dýchání vede do určité míry k zpomalení procesu stárnutí. Naopak špatné dýchání zvyšuje fyzickou únavu a nervozitu a zatěžuje životní energii a vede k autointoxikaci, která může přivodit zdravotní potíže.

  Zdravý, šťastný a uvolněný člověk dýchá vždycky z plných plic, pružným a přirozeným způsobem. Zde je několik rad, jak lépe dýchat:

 • zvykněte si dýchat pomaleji a hlouběji; nadechujte se a vydechujte stejně dlouho;
 • v klidu a ne příliš se nadechněte, zadržte na několik vteřin dech, vydechněte a před dalším nadechnutím chvíli počkejte; ještě trochu vydechněte, i když si myslíte, že už máte plíce prázdné; při vdechnutí a vydechnutí pracuje pouze břicho;
 • nenadechujte se ústy, ale vždycky nosem: nos čistí vzduch od nečistot a prachu, předtím než vzduch dojde do plic, ho oteplí a zvlhčí; dýchat ústy znamená vystavovat se nachlazení a infekcím;
 • dýchejte vždycky nosem s výjimkou intenzivního tělesného cvičení.

  Soustřeďte se nejméně 10 minut denně (je-li to možné tak vícekrát) na své dýchání:

 • při nadechování si představujte, že do vás vstupuje zdraví a citová rovnováha;
 • při vydechování si představujte, že vyháníte všechno špatné, co je ve vás: nemoci, myšlenky, napětí..:
  Dýchání bude ještě účinnější, když ho přizpůsobíte tlukotu srdce.

  Zdroj:M-P Dessaintová: Nezačínejte stárnout, nakladatelství Portál

 • Reklama

  Reklama

  Komentáře

  Hanka (Út, 21. 5. 2002 - 16:05)
  Ono je sice moc hezké, že se radí dýchat ústy, ale protože mám špatně průchodné dutiny, pořádně se nadechnu jenou pusou. Ale v tom případě musím ít imunitu jak slon, protože jsem nemocná většinou 1x za rok - a často ani to ne.
  Saman (Čt, 23. 5. 2002 - 22:05)
  Celych svych skoro 25 let ziju v domeni a ridim se tim, ze dychat se ma hrudnikem.. Jak to tedy je? Jsem sportovec a kdyz zkousim "dychat brichem" dela mi to potize, i bez zatizeni.
  Saman
  Monika (Út, 28. 5. 2002 - 17:05)
  Jogíni rozlišují 3 druhy dýchání - dolní břišní neboli brániční, střední hrudní a horní podkličkový dech. Břišní dýchání je velmi důležité - pokud jej používáme můžeme vdechnout desetkrát větší objem vzduchu do plic než při běžném hrudním dýchání. Břišní dýchání zajišťuje hlavní dýchací sval v těle - bránice. Při nádechu bránice klesá, tudíž prostor v dutině hrudní se zvětšuje, plíce se rozpínají a může dojít i k ventilaci dolních částí plic. Při výdechu bránice stoupá a odkysličený vzduch je vypuzen z plic. Současně pohyb bránice masíruje orgány v dutině břišní.
  Jogíni se učí takzvaný plný jógový dech, kdy jsou spojeny všechny tři fáze dechu. Pokud dojde k osvojení tohoto typu dýchání je dýchání plynulé,pomalé, uvolněné a hluboké.
  Pokud lidé dýchají pouze hrudní a podkličkovou oblastí plic, často při dýchání zvedají ramena a po čase dochází k bolestem krční páteře a oblasti ramen. Nejčastěji takto dýchají obézní lidé, ženy v těhotenství a po porodu, pokud si tento způsob dechu osvojí. Též lidé s různými psychickými bloky dýchají mělce,povrchně a zrychleně.
  Oxyman (Pá, 14. 4. 2006 - 10:04)
  Objev 21.století!!! Kyslík = Prana, Prana = Kyslík. (11.04.2006)

  Objev 21.století
  --
  Kyslík = Prana, Prana = Kyslík
  --
  Vážení přátelé chci si s Vámi povídat na velmi zajímavé téma. Tedy "Prana" a kyslík. Co je to "Prana" a co je to kyslík...
  --
  "Prana" je slovo pocházející ze sanskritu, jazyka používaného v Indii a jako jazyk liturgický ve východních náboženstvích jako jsou buddhismus a hinduismus. Znamená v podstatě něco jako "životní síla". Je to přesný
  nedefinovatelný základ, z něhož vzniká energie, životní síla umožňující existenci jednotlivé lidské bytosti i celého vesmíru.
  --
  O "Práně" tedy lze říci, že je přirozeností Bytí, též motivující silou stvoření a je tedy základní silou mysli.
  --
  Zamysleme se tedy a pokračujeme dále...
  --
  Dech je jeden z mála tělesných funkcí, který může být ovládán vědomě či nevědomě. Proto je důvodné věnovat pozornost všem formám klasického rozjímání. Kyslík přináší do našich životů hlavní životní energii jistě více než potrava či voda. Obyčejný člověk vydrží bez jídla 3týdny bez vody 3dny a bez kyslíku 3min.
  --
  V dobách dávno minulých lidé neměli představu o molekulární struktuře vzduchu. Neměli mikroskopy a nemohli tedy ani použít tabulku prvků Mendělejovi soustavy. A mohli bychom pokračovat dále v rozboru pokroku vědy v posledních letech ...
  Přitom ale vnímavý člověk něco cítil a již v těch dobách měl životní zkušenost při různých dechových cvičeních, které trénoval a používal.
  Jasně pociťoval blahodárné účinky těchto dechových cvičení na svém organismu vzhledem k následným projevům v oblasti myšlení a soustředění.
  Dále tyto dechová cvičení měli vliv ne regeneraci buněk a všeobecné zdraví organismu. Tehdejší člověk využívající takového dechového cvičení prohlašoval, že svou jak fyzickou tak duševní sílu má z kosmické energie.
  Prostě řečeno ze vzduchu. Název této energie se vžil - "PRANA".
  --
  Jako odborník v oblasti kyslíku mohu potvrdit tento objev, dle vlastních zkušeností. KYSLÍK JE PRANA.
  --
  Kyslík ten již základní prvek země nám dává všem tu základní životní
  energii a to znamená to samé co nám dává Prana. Moderní člověk již dnes má
  díky vědě spoustu možností jak zkoumat svou životní energii. Navíc má výhodu pohledu do minulosti a tak již může posoudit i vyhodnotit přesný výsledek na podstatu energie nazývané "Prana".
  --
  Objevem 21.století je tedy tento poznatek:

  Kyslík je Prana
  Prana je Kyslík

  OXYMAN
  Katka (So, 30. 12. 2006 - 13:12)
  Hanko, radí se nadechovat nosem a vydechovat pusou, jestli máš špatně průchodné dutiny skus nějaký čaj na uvolnění nebo se poraď s lékařem.
  Reklama