Důsledky ztráty krve

Při ztrátě krve menší než 15 % cirkulujícího objemu (do 750 ml u 70kg muže) je tato ztráta nahrazena krví útrobních orgánů – nejsou přítomny abnormální známky či symptomy, může se vyskytovat pouze minimální zrychlení srdeční činnosti.

Ztráta 15–30 % cirkulujícího objemu (750–1 500 ml u 70kg muže) vede ke stahu periferních cév a změkčení pulsu, objevuje se pocit úzkosti, tepová frekvence je
100–120/min.

Ztráta 30–40 % (1 500–2 000 ml u 70kg muže) způsobuje měřitelný pokles krevního tlaku, objevují se klinické známky a symptomy šoku (nitkovitý puls, bledost, zrychlené dýchání, neklid, studený pot, poruchy vědomí, zmatenost), tepová frekvence je 120–140/min.

Ztráta více než 40 % (nad 2 l u70kg muže) bezprostředně ohrožuje život – jsou přítomny známky šoku.

Ztráta krve více 50 % cirkulujícího objemu vede ke ztrátě vědomí, je nutné zahájení intenzivní léčby.

Z přehledu dopadu krevních ztrát na lidský organizmus vyplývá, že darování 450 ml krve dárce (pokud jeho tělesná hmotnost není menší než 50 kg) nijak neohrožuje.

MUDr. Jaroslav Hornych
Programové oddělení Úřadu Českého červeného kříže

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama