Reklama

Člověk je zásaditá bytost

Co je to vlastně hodnota pH?

Stupnice pro tyto hodnoty se nachází v rozpětí od 1 do 14, přičemž 7 má neutrální hodnotu. To zna­mená, že např. ve vodním roztoku s pH 7 je současně obsaženo stejné množství jak pozitivních vodíkových iontů, tak negativně nabitých OH-iontů. Síla kyseliny je závislá na koncentraci vodíkových iontů (H-plus- iontů), síla zásaditosti je určována koncentrací hyd-roxylových iontů (OH-minus-iontů). Voda je neutrál­ní, pokud se v ní vyskytuje stejné množství vodíkových i hydroxylových iontů. Stupně jsou logaritmické, což znamená, že pH 5 má desetkrát silnější koncen­traci kyselin než pH 6.

 

Kyselozásaditá rovnováha v těle je silně ovlivňová­na množstvím kyselin, a to především dusíkatých, které vznikají při štěpení bílkovin (močovina a kyse­lina močová). Ale i další kyseliny přijaté ve stravě či jedovaté látky ze střev, jako jsou např. kvasné a hnilobné toxiny, zatěžují rovnováhu tělesného prostředí. K neutralizaci kyselin a jedů se spotřebuje mnoho mi­nerálních látek, což vede k jejich snížení ve vnitřních tělesných zásobárnách. Neutralizované kyseliny pod­porují zahlenění organismu - a výsledkem je před­časné stárnutí těla.

Reklama

 

Tak dochází k typické kombinaci symptomů, přičemž jeden vzniká z důvodů překyselení organismu a druhý z „uskladňování“, jež je s tím spojeno. Jako příklady takovýchto kombinací můžeme uvést: vypadávání vlasů infarkt, mrtvice, osteoporóza a revma; tříselná kýla a zelený zákal; křečové žíly a celulitida. Na jedné straně stojí odbourávání minerálních zásob v těle a na druhé ukládání odpadních látek, doprovázené řadou následků.

 

Diagnózy těchto příznaků se většinou určují od­děleně a separátně bývají i léčeny, přičemž mají stej­nou (pra)příčinu a lze je vyléčit pouze společně, ne­boť spolu úzce souvisí. Jedním z rozšířených projevů acidózy je např. plísňové onemocnění, jež způsobuje kvasinka candida albicans. Při něm se tvoří další jedy látkové výměny, které zatěžují a poškozují především játra a mozkové buňky.

 

V takzvaných civilizovaných zemích neobsahují potraviny požadovaný přebytek minerálních látek, které by kyseliny v těle ihned a přirozenou cestou neutrali­zovaly. Potravinové doplňky jsou tedy nepostradatel­né, především k tomu, aby neutralizovaly kyselinu močovou, jež se vyskytuje v živočišných bílkovinách. Stejně tak i stres, hluk, zloba, strach nebo pocity viny přispívají k slaně kyselým reakcím, jež mohou ná­sledně vyvolat zánět žaludku nebo jiné žaludeční po­tíže. Při nadměrné spotřebě cukrárenských výrobků se navíc do těla dostává velké množství kyseliny octo­vé. Kromě toho - během fyzické námahy - dochází k velké zátěži kyselinou mléčnou především v an­aerobní oblasti, což se projevuje tím, že nemůžete „popadnout“ dech.

 

„Požitek“ při konzumaci vepřového masa a mnoha druhů sýrů má i svoji odvrácenou stranu - přináší s sebou kyselinu sírovou, která způsobuje měknutí meziobratlových plotének. V souvislosti s tím dochází k značným problémům se zády, někdy dokonce i k poškození či prasknutí ploténky.

 

Kyseliny však v žádném případě nejsou jen škodli­vé, naše tělo je totiž potřebuje ke spalování a získávání energie. Proto také u zdravého člověka mluvíme o kyselozásadité rovnováze. Kyseliny začínají být ne­bezpečné a škodlivé tehdy, když kvůli jejich přílišné­mu množství v těle dojde k disharmonii v kyselo- zásaditém prostředí.

 

Vzhledem k tomu, že mnohem větší část kyselin se do těla dostává stravou, je třeba na ni obzvlášť dbát. Například cukr nám sice osladí život, ale tělo naopak okyselí.

Zdroj: Kurt Tepperwein - Pryč s kyselostí, nakladatelství NOXI

Reklama

Komentáře

! (St, 6. 11. 2013 - 08:11)
Než někdo vyplodí takový blábol, měl by si zopakovat základy chemie z 8. třídy ZŠ. Tvrdit, že maso a sýry přinášejí riziko tvorby kyseliny sírové, je nehoráznost.
!!! (Ne, 10. 11. 2013 - 12:11)
Jde patrně o omyl, jedná se o kyselinu sýrovou.
Reklama