AGEL Diagnostické centrum v Novém Jičíně rozšiřuje spektrum poskytované péče o aplikaci radioaktivního zrna, které je spojené s přesnější a šetrnější péčí u vyšetření karcinomu prsu a stane se tak jediným pracovištěm v Moravskoslezském kraji, které metodu radioaktivního zrna bude nabízet svým pacientkám.
MUDr. Filip Frühauf, Ph.D., lékař Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze odpovídal na otázky ohledně karcinomu endometria ženám z pacientské organizace VERONICA.
Tým výzkumníků zhodnotil 109 studií  a článků ohledně masek a výsledky publikoval v renomovaném Mezinárodním časopise environmentálního výzkumu a veřejného zdraví (IJERPH). Kromě mnoha negativních zdravotních účinků upozornili na potlačování imunitního systému a možnou podporu vývoje nádorů. Vědci také odvozují únavový syndrom vyvolaný maskou – zkráceně MIES.
Před tím, než je lék/vakcína trvale uveden na trh, probíhá několikaletý výzkum. Cílem tohoto postupu je prokázání kvality, účinnosti a bezpečnosti použití daného léku/vakcíny. V současnosti probíhají po celém světě studie 4.fáze klinického hodnocení podmínečně schválených vakcín proti onemocnění Covid 19. V České republice se konají 3 následující studie ve 4.fázi. 
Mimořádná poptávka panuje v posledních týdnech po dárcích krve, neboť její zásoby se zdaleka nepřibližují těm v předchozích letech. Jaké jsou tři hlavní důvody současného nedostatku krve?
Sejde z očí, sejde z mysli - Jíst očima - Aby ti nevypadly oči z důlku - Řekneme si to z očí do očí - Oko do duše okno - Spát na jedno oko. Přísloví a rčení, ve kterých figurují oči nebo zrak, existuje celá spousta. Kolik je na nich pravdy podle odborníků?
Chronické virové záněty jater, nadměrná konzumace alkoholu a nealkoholová tuková choroba jater – to jsou dnes celosvětově tři nejčastější příčiny chronických jaterních onemocnění. U většiny z nich je konečným stádiem cirhóza, která také bývá příčinou předčasného úmrtí.
V důsledku celkové aktuální situace panují mezi řediteli nemocnic v České republice a ve Slovenské republice obavy ze zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče. Obavy ze zhoršení dostupnosti zdravotní péče vyjádřilo 78 % (67 % v roce 2020) ředitelů českých nemocnic a 90 % (72 % v roce 2020) ředitelů slovenských nemocnic.

Stránky