Tým výzkumníků zhodnotil 109 studií  a článků ohledně masek a výsledky publikoval v renomovaném Mezinárodním časopise environmentálního výzkumu a veřejného zdraví (IJERPH). Kromě mnoha negativních zdravotních účinků upozornili na potlačování imunitního systému a možnou podporu vývoje nádorů. Vědci také odvozují únavový syndrom vyvolaný maskou – zkráceně MIES.
Před tím, než je lék/vakcína trvale uveden na trh, probíhá několikaletý výzkum. Cílem tohoto postupu je prokázání kvality, účinnosti a bezpečnosti použití daného léku/vakcíny. V současnosti probíhají po celém světě studie 4.fáze klinického hodnocení podmínečně schválených vakcín proti onemocnění Covid 19. V České republice se konají 3 následující studie ve 4.fázi. 
Mimořádná poptávka panuje v posledních týdnech po dárcích krve, neboť její zásoby se zdaleka nepřibližují těm v předchozích letech. Jaké jsou tři hlavní důvody současného nedostatku krve?
Sejde z očí, sejde z mysli - Jíst očima - Aby ti nevypadly oči z důlku - Řekneme si to z očí do očí - Oko do duše okno - Spát na jedno oko. Přísloví a rčení, ve kterých figurují oči nebo zrak, existuje celá spousta. Kolik je na nich pravdy podle odborníků?
Chronické virové záněty jater, nadměrná konzumace alkoholu a nealkoholová tuková choroba jater – to jsou dnes celosvětově tři nejčastější příčiny chronických jaterních onemocnění. U většiny z nich je konečným stádiem cirhóza, která také bývá příčinou předčasného úmrtí.
V důsledku celkové aktuální situace panují mezi řediteli nemocnic v České republice a ve Slovenské republice obavy ze zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče. Obavy ze zhoršení dostupnosti zdravotní péče vyjádřilo 78 % (67 % v roce 2020) ředitelů českých nemocnic a 90 % (72 % v roce 2020) ředitelů slovenských nemocnic.
Nošením roušek ubylo v české populaci až o 80% klasických respiračních infekcí a jejich místo na předních příčkách nahradila diagnostika covidu-19. Ačkoli by se mohlo zdát, že úbytek respiračních chorob je dobrá zpráva, odborníci na imunologii bijí na poplach.
Letní horko je  zátěžovým obdobím hlavně pro kardiaky. Vysoké teploty, především v kombinaci s vysokou vlhkostí, mohou společně s dehydratací způsobit rozšíření cév a přivodit tak kolísání krevního tlaku. Pozor by si měli dát pacienti, kteří trpí onemocněním věnčitých tepen nebo srdeční arytmií, zejména pokud prodělali nedávno infarkt. Na druhé straně je léto nejlepším obdobím, kdy lze zdravým a pravidelným pohybem prospět svému zdraví.
Hlásit podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) je velmi důležité pro dokreslení bezpečnostního profilu vakcín. Lékaři a všichni zdravotničtí pracovníci mají zákonem danou povinnost hlásit na SÚKL svá podezření na tyto závažné či neočekávané nežádoucí účinky. Hlásit nežádoucí účinky vyplněním formuláře však může i sám pacient.

Stránky