Reklama

Čchi - naše životní energie

Čchi znamená podle taoistické filosofie a čínské medicíny základní vnitřní životní energii. Je to ta samá energie, kterou můžete například pocítit jako mrazení v zádech v emočně vypjatých situacích či při poslechu nádherné hudby.

Čchi může být popsána následovně:

A. Prenatální Čchi - vnitřní faktor životní síly, vzniklý ve chvíli početí, tj. po spojení mužských a ženských reprodukčních buněk (zděděný).
B. Postnatální Čchi - vnitřní faktor životní síly, získaný z kosmických zdrojů - atmosféry, vzduchu, vody a živin - pomocí orgánů lidského těla (získaný).

Komponenty "A" i "B" jsou důležité pro holistické pojetí zdraví i pro dobrou kondici živého člověka. Faktory "A" jsou základem, na němž se mohou rozvíjet faktory "B".
Vnitřní Čchi tvoří základní životní energii lidstva. Vnitřní Čchi při koloběhu tělem po systému drah (meridiánech) neustále cirkuluje a mění se. Plodí, motivuje a udržuje všechny životní činnosti lidských bytostí. Máme-li svou vnitřní Čchi v rovnováze, jsme zdraví. Jestliže se však naše Čchi vychýlí, naruší nebo se zablokuje její proudění, tak onemocníme. Pokud je niterná Čchi zcela vyčerpána, následuje smrt. Proto má vnitřní Čchi pro každého z nás zásadní důležitost a je nutno ji harmonizovat a udržovat její volné proudění tělem.

Je ironií, že mnoho lidí svou vnitřní Čchi ignoruje. Ještě více lidí neobeznámených s východní medicínou si její existenci vůbec neuvědomuje. Číňané tuto energii objevili již před dvěma tisíci lety a posléze vyvinuli cvičební a meditační techniky, pomocí nichž lidé sami dokázali cítit a používat svou Čchi. Mohli tak změnit své životní návyky, hnutí mysli i těla a prodloužit svůj věk. Tyto techniky byly neustále zdokonalovány a jsou známy jako Čchi-kung a Taj-čchi. Číňané též věnovali pozornost energetickému složení své stravy (vyvážení poměru jang a jin potravin), které může ovlivňovat naši vnitřní energii. Akupunktura a akupresura jsou další metody, jenž Číňané používali k navození správného proudění životní síly, zejména došlo-li k jejímu nahromadění na jednom místě či pokud se jí někde nedostávalo. Na proudění životodárné Čchi může mít vliv i uspořádání našich obydlí. Taoistická nauka Feng-shui se zabývá harmonizací našeho životního prostoru.

Reklama

Autor: mk

Reklama

Komentáře

Václav Gerla (Pá, 30. 3. 2007 - 05:03)
O životní energii mám taky pár článků:
http://zivotni-energie.cz/
Vitální energie čchi (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.wudang.cz/cinska-cviceni/cchi.php
Čchi kung (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://miamia.webgarden.cz/prace-s-energii-cchi-kung
Čakry.cz (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.cakry.cz/Feng-shui-dum-a-byt/kde-nam-muze-unikat-energie-cim-ji-muzeme-harmonizovat
Zdraví for You (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007041803
Jin, jang (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.fengsuej.info/clanky_chi_jinjang.html
Léčivá láska (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.cadpress.sk/sexualita.htm
Zdravý dům (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.zdravy-dum.cz/03_feng.html
Faiyo (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.faiyo.cz/article/74
Květiny v bytě (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.bio-life.cz/clanky/feng-shui/kvetiny-v-byte---podpora-dobre-cchi.html
fsps.muni (So, 27. 3. 2010 - 21:03)
http://www.fsps.muni.cz/~ondruska/cchi-kung/usmev.htm
Reklama