Akční plán pro Alzheimerovu nemoc počítá se screeningem demence

Screening demence pro seniory u praktického lékaře a další opatření pro časnou diagnostiku, léčbu i podporu života pacientů v jejich domácím prostředí navrhuje ministerstvo zdravotnictví v národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD)  chce s ministerstvem práce vytvořit do několika let až 60.000 zdravotně sociálních lůžek a zajistit jejich financování.

V Česku žije podle nejnovějších dat kolem 150.000 lidí s demencí, v roce 2036 jich bude víc než 300.000. Dvě třetiny ošetřovatelské péče nyní leží na rodinách, plán počítá s jejich větší podporou. Ministerstvo práce chce prosadit pečovatelskou dovolenou v délce tří až šesti měsíců, kdy by pečovatelé dostávali náhradu platu a měli zároveň jistotu, že je zaměstnavatel kvůli dlouhé nepřítomnosti nepropustí.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění pokrývá roky 2016 až 2019. Vyjmenována jsou opatření pro zdravotnictví, sociální sféru či školství, potřebné finance zatím vyčísleny nebyly.

Část peněz na vytvoření komplexního systému péče o pacienty s demencí i pomoci jejich rodinám dají ministerstva ze svých rozpočtů, část půjde z evropských dotací na psychiatrickou reformu. O konkrétním vyčíslení všech nákladů bude Němeček jednat po schválení akčního plánu vládou s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO).

Měsíční náklady na jednoho pacienta s demencí se v Česku odhadují na 30.000 až 50.000 korun podle míry jeho závislosti na pomoci okolí a nutnosti zdravotní péče. Jen 26 procent pacientů s demencí využívá ambulantní zdravotní péče a necelých šest procent zdravotní péči lůžkovou. Zhruba 70 procent obyvatel domovů pro seniory a víc než 90 procent obyvatel v domovech se zvláštním režimem trpí demencí.

Letos a příští rok se mají podle plánu v ČR vydat mezinárodně doporučené postupy diagnostiky demence a upravit úhrada diagnostiky. V letech 2017 a 2018 se mají vytvořit podmínky pro zařazení screeningového vyšetření do všeobecné preventivní prohlídky u seniorů a upravit úhrada lékové i ostatní léčby. V roce 2018 se činnost zaměří na vybudování center a postupně i sítě v celé ČR, včetně stacionářů či telefonní linky pomoci.

Součástí plánu je i vzdělávání neformálních pečovatelů, lékařů a sester, lékárníků, odborného personálu v sociálních službách či učitelů. Důležitou součástí plánu je zavedení jednotného sběru dat a spolupráce na mezinárodním výzkumu. Plán počítá i s vytvořením nových pravidel pro posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla u seniorů.

Výběr cílů a úkolů národního akčního plánu

cíl úkol termín/rok
zlepšení přístupu ke stanovení diagnózy demence a zajištění včasné a správné diagnózy překlad a adaptace mezinárodně uznávaných doporučených postupů diagnostiky demence 2016 a 2017
  úprava podmínek pro úhradu diagnostiky 2017 a 2018
  vytvoření podmínek pro zařazení screeningu kognitivních funkcí do všeobecné preventivní prohlídky u seniorů  
  úprava podmínek pro úhradu farmakologické a nefarmakologické léčby 2017 a 2018
  podpora vzniku center zaměřených na Alzheimerovu nemoc a jiné demence 2018
  podpora vzniku sítě pracovišť od všeobecného lékaře, přes stacionáře, ambulantní sociální služby, geriatrická oddělení nemocnic po linku pomoci a informační portál průběžně
  podpora výkonu sociální práce na obecních úřadech průběžně
zvýšení podpory pro pečovatele zavedení nové finanční podpory pro pečující osoby, upravení stávající dávky průběžně
edukace podpora vzdělávání neformálních pečovatelů, lékařů, zdravotníků, pracovníků v sociálních službách, pedagogů průběžně
  poradenství v lékárnách 2016
  posílení role praktického lékaře 2017
  podpora informačních kampaní průběžně
koordinace výzkumu sběr dat pro statistické sledování počtu nemocných za účelem plánování zdravotně-sociálních služeb 2016 a 2017
zapojení do mezinárodní spolupráce   průběžně
zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel u starších občanů vytvoření pravidel k posuzování u starších občanů podle současného stavu 2016 a 2017

Zdroj: Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná onemocnění na léta 2016 až 2019

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama