1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy otevře první lednovou sobotu své dveře veřejnosti

Zájemci o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů mohou v sobotu 7. ledna 2016 od 10.00 do 13.00 navštívit pražskou 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Dovědí se podrobnosti o fakultě a oborech, které zde lze v akademickém roce 2017/2018 studovat, o přijímacím řízení i o studentském životě. Budou se moci také podívat na vybraná pracoviště fakulty - mimo jiné do výjimečně otevřeného Anatomického a Stomatologického muzea s unikátními exponáty.

Na přednáškách se seznámí s podmínkami pro přijetí ke studiu v příštím akademickém roce. „Ve srovnání s minulým přijímacím řízením jsme zavedli několik změn. Pro uchazeče o studium všeobecného lékařství jsme navýšili bonifikaci za dobrý prospěch z matematiky z dosavadních 10 na 20 bodů. Dále jsme poněkud zpřísnili pravidla pro přijetí ke studiu zubního lékařství bez přijímacího řízení - uchazeč musí mít nyní studijní průměr na střední škole 1,00, namísto dosavadního 1,02,“ uvedl děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Dobrý prospěch v matematice je určitým svědectvím o tom, že uchazeč má ,dar myslet'. Je prokázáno, že výsledky studia matematiky velmi dobře předpovídají další studijní úspěch, bez ohledu na obor. Pro studium medicíny jsou schopnost a ochota osvojit si mnoho informací a zároveň s nimi kvalitně pracovat nezbytné a neoddělitelné,“ vysvětlil děkan, proč se vedení fakulty rozhodlo bonifikaci zavést. „Již první dva roky nasvědčují, že to byl krok správným směrem, a proto jsme se rozhodli zisk bodů za dobrý prospěch v matematice zdvojnásobit,“ dodal prof. Aleksi Šedo.

Proděkanka prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., doplnila, že několik dalších změn se týká i nelékařských oborů. Ke studiu fyzioterapie mohou být nově přijati studenti, kteří měli na střední škole studijní průměr 1,00, bez přijímacího řízení. Uchazeči o bakalářský obor adiktologie nebudou již muset skládat ústní zkoušky a taktéž přijímací řízení na navazující magisterské studium adiktologie bude bez ústní zkoušky, ale zato navíc se znalostním testem z adiktologie.

Podrobnosti o Dni otevřených dveří 1. LF UK jsou k dispozici na:?http://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-1-lf-uk
Podrobnosti o podmínkách přijetí ke studiu zde:
http://www.lf1.cuni.cz/prijimaci-rizeni-pro-akademicky-rok-20172018

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult - navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV - evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny - a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Související diskuze: 

Přidat komentář

Reklama

Reklama