Reklama

Kombinace pesticidů ve stravě představuje zdravotní riziko

Přítomnost více než jednoho pesticidu v potravě představuje větší potenciál škodlivosti pro spotřebitele. Vyplývá to z výzkumu britských vědců, kteří
požadují přehodnocení bezpečných limitů reziduálních látek v potravinách.

Mnoho položek v lidské stravě je během produkce do jisté míry vystaveno působení některé formy pesticidů. Přestože většina chemických látek se z potravin ztratí, než dorazí ke spotřebiteli, nějaké zbytky mohou zůstat. Podle odhadu obsahuje některý druh rezidua z pesticidů na 40 procent potravin.


Někteří vědci připisují současné zdravotní problémy jako nárůst některých forem rakoviny nebo snížení mužské plodnosti právě rostoucímu používání pesticidů v moderním zemědělství. Vědci z univerzity v Liverpoolu zjistili, že kombinace rozličných pesticidů působí na lidské buňky mnohem závažněji než podobné množství chemikálií podávaných jednotlivě.


"Pesticidy se občas testují jednotlivě, ale není nic známo o tom, jak působí pesticid A a pesticid B společně a co se stane pak. Když uvážíte, že každý z nás má ve svém těle stovky chemikálií, které před 50 nebo 60 lety na planetě neexistovaly, pak si uvědomíte složitost celého problému," uvedl Vyvyan Howard, vedoucí odborného týmu, který se touto problematikou zabýval.


Výzkum, založený na experimentech s mozkovou tkání kultivovanou v laboratoři, naznačuje, že toxicitu za jistých okolností posilují některé faktory. Například nenarozené děti jsou velmi zranitelné k poškození mozku pesticidy obsaženými ve stravě matky. Podrobnější závěry bádání by měly být zveřejněny až příští rok.


Předseda britské vládní komise pro pesticidy David Coggan se domnívá, že pro prokázání škodlivosti pesticidů je třeba obsáhlejší výzkum. "Panují obavy, přestože problém není tak velký, jak by si lidé mysleli. Hranice mezi dávkami, které lidé přijímají z potravy, a mezi úrovní působení, která by zapříčinila zdravotní následky, jsou tak velké, že obecně neočekáváme zdravotní problémy, ani při kombinaci pesticidů nebo jiných látek ve stravě," řekl Coggan.


Zdroj: ČTK

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama