Záněty a nádory jater spolu souvisejí

Hepatitidy - infekční záněty jater mohou mít závažné zdravotní komplikace.Z virů hepatitid, klasifikovaných jako A, B, C, D a E, způsobují nejzávažnější a dokonce život ohrožující onemocnění zástupci typů B a C. K jejich přenosu dochází prostřednictvím kontaktu s infikovanými tělesnými tekutinami (např. během krevní transfuze nebo při pohlavním styku).

Virus hepatitidy B (HBV - Hepatitis B Virus) postihuje více osob, než HIV. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO - World Health Organization) jsou na světě asi 2 miliardy infikovaných lidí - toto množství přesahuje počet lidí postižených HIV/AIDS osm až desetkrát.Statistiky ukazují, že při absenci optimální léčby zemře jeden ze čtyř nakažených pacientů na následky chronické infekce hepatitidy - na onkologické onemocnění jater či cirhózu.  Dva ze tří chronicky infikovaných pacientů si nejsou vědomi svého stavu nebo rizika rozvoje jaterního onemocnění, které může později vést až k onkologickým komplikacím.Tuto skutečnost potvrzuje také průzkum společnosti Factum Invenio provedený letos v dubnu. 

Nejlepší cestou k ochraně před nákazou virem hepatitidy B je vakcinace. Proti viru hepatitidy C očkování zatím neexistuje. Zde je nutná všeobecná opatrnost v případě nechráněného pohlavního styku, cest do exotických oblastí, během tetování a aplikace piercingu. Kromě toho by se pacienti vždy měli přesvědčit o tom, zda jejich lékař či zubař používá sterilní nástroje.  

Češi si málo uvědomují souvislost mezi onemocněním hepatitidou a vznikem rakoviny jater

Rozhodně přesvědčeno je o této souvislosti 25 % osob, spíše tuto možnost připouští 41 %. Lidé však v podstatě nerozlišují mezi jednotlivými typy hepatitid a jejich vlivem na vznik tohoto závažného onemocnění. Z průzkumu vyplynulo, že lidé nesprávně uvádí, že i hepatitida A zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou jater (rozhodně ano 25 %, spíše ano 34 %). Hepatitidu C vnímá jako rizikový faktor vzniku rakoviny jater 63 % (rozhodně ano 32 %, spíše ano 31 %), hepatitidu B 65 % (rozhodně ano 28 %, spíše ano 37 %).

Nádorové onemocnění jater

Statistiky ukazují, že až 90 % dětí, nakažených v raném věku virem hepatitidy, trpí chronickou formou onemocnění a stává se tak skupinou ohroženou rozvojem nádorového onemocnění jater. Jde o čtvrtý nejčastěji se vyskytující typ nádoru na světě a třetí nejčastější příčinu úmrtí. V průběhu několika posledních let došlo ke zvýšení incidence tohoto onkologického onemocnění, zejména z důvodu celosvětově vyššího výskytu infekční hepatitidy B a C. Riziko vzniku HCC je kromě toho zvýšeno u osob trpících obezitou a diabetem. Světová aliance proti hepatitidám letos stanovila Světový den hepatitid na 28. července. 

Možnosti prevence, diagnostiky i léčby

K možnostem prevence karcinomu jater se hepatolog doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. vyjadřuje následovně: „V širším slova smyslu je možné za prevenci pokládat všechna opatření, která vedou ke snížení výskytu jaterních onemocnění v běžné populaci. Jedná se tedy především o snahu snižovat spotřebu alkoholu a užívání hepatotoxických látek v průmyslu. Péče o osoby s jaterním onemocněním, jejich správná léčba a uplatňování screeningových metod je součástí tzv. sekundární prevence hepatocelulárního karcinomu.“ 

„Diagnostika rakoviny jater a léčebné možnosti se velmi rychle vyvíjejí. Vždyť ještě před deseti lety toho nebylo mnoho, co bylo možné pacientům s tímto zákeřným onemocněním nabídnout. Zcela vyléčit se nemocné zatím nedaří. Můžeme však nemocným významně prodloužit život a oddálit zhoršení onemocnění pomocí biologické léčby,“ doplňuje aktuální možnosti pro pacienty MUDr. Igor Kiss, Ph.D., primář Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu. 

MUDr. Jan Šperl, CSc. z IKEM, Kliniky hepatogastroenterologie, vysvětluje specifika virových hepatitid následovně: „Záludnost chronických virových hepatitid vyplývá z minimálních příznaků, které je provází. Obě choroby mohou mnoho let probíhat bezpříznakově, část pacientů může mít i normální výsledky jaterních testů z krve, přestože se jim zvolna vyvíjí jaterní cirhóza. Není-li provedeno cílené vyšetření na virus hepatitidy, není při běžné preventivní prohlídce choroba rozpoznána. Pouze malá část pacientů přichází k lékaři pro obtíže, nejčastěji únavu, nechutenství, poruchy koncentrace. Častý bezpříznakový průběh je důvodem pro aktivní vyhledávání pacientů s virovými hepatitidami v tzv. rizikových skupinách. Pečlivou prevencí, screeningem a léčbou virových hepatitid lze předejít cirhóze a tak i vzniku HCC.“

[

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele Luboš
    Luboš (anonym)

    K výše uvedenému, všem doporučuji pravidelně brát Silymarin (Ostropestřec)s esenciálními fospolipidy. Dá se v lékárně sehnat jeden, který obsahuje obojí,teď nevím, kdo vyrábí, ale krabička je bílá se zeleným pruhem vertikálně.. játra si uleví,moc nestojí, lze i jako detox ! Zdravím

    Srp 19, 2011

Přidat komentář

Reklama

Reklama