Workshopy pro středoškoláky na 1.LF UK

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1. LF UK) úspěšně ukončila půlroční pilotní projekt vzdělávacích programů určených středním školám, kterým dosud prošlo 200 středoškoláků a jejich učitelů z celé ČR. Pro velký ohlas a nabité termíny budou interaktivní, zhruba 60?90minutové workshopy z různých oblastí biomedicíny, pokračovat i v tomto akademickém roce.

Stát se na chvíli anatomem, biochemikem, histologem, mikrobiologem, záchranářem nebo vědcem umožňuje již půl roku 1. LF UK i středoškolákům a jejich učitelům. V historických budovách teoretických ústavů, kterým ale nechybí nejmodernější vybavení, si studenti mohou prakticky vyzkoušet různé experimenty. V chemických laboratořích se například seznámí s tím, jak funguje umělá ledvina, naučí se odhalovat jed pomocí chromatografie nebo si mohou vyrobit vůni ústní vody či uvařit mýdlo.


„Naším cílem je nejen získat talentované a motivované studenty pro náročné studium medicíny, ale především podat pomocnou ruku pedagogům, kteří mohou našim prostřednictvím doplnit vyučovanou látku a poskytnout rozšířené informace k určitým oblastem biologie či chemie. Zároveň se středoškoláci seznamují s profesionálním zázemím a špičkovými vědeckými pracovníky nejvýznamnější vzdělávací instituce pro oblast medicíny v České republice,“ vysvětluje záměr 1. LF UK její děkan prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., který věří, že se právě tito studenti středních škol v brzké budoucnosti stanou studenty fakulty.

Na histologii si studenti zkouší přípravu tkáňových řezů nebo práci s moderními digitálními patologickými atlasy. Mikrobiologové zase vysvětlují, jak se diagnostikují sexuálně přenosné nemoci, a zájemce nechají vyzkoušet barvení bakterií. V centru lékařských simulací studenti v roli záchranářů zkouší ošetřit domnělé pacienty - sofistikované figuríny, které dýchají, mluví, potí se, tluče jim srdce, mají puls... Porovnání stavby těla různých živočichů s tělem člověka nahlédnou v Anatomickém muzeu, kde nechybějí ani unikátní exponáty macaráta jeskynního, haterie novozélandské, narvala jednorohého či plejtváka malého a preparáty různých orgánů lidského těla.


„Velmi si vážíme návštěv ze středních škol, jsou pro nás cennou zkušeností a milou příležitostí, jak se více přiblížit středoškolskému prostředí a přitom také ukázat šíři oborů medicíny. Náměty učitelů i studentů ?a takřka bez výhrad pozitivní ohlasy jsou pro nás velkou motivací do budoucna, abychom se snažili udržet kvalitu nabízených interaktivních workshopů na vysoké úrovni. Zároveň nás podporují v přesvědčení, že jsme se zkrátka vydali na správnou cestu,“ dodává děkan Šedo.
Partnerem vzdělávacích programů pro středoškoláky se stala společnost Veolia Energie Praha, a.s., pražský dodavatel tepla na levém břehu Vltavy, který na energetickém trhu působí od poloviny roku 2016. ?„1. lékařská fakulta nás v polovině minulého roku oslovila a představila nám výukový projekt pro střední školy a jejich učitele. Líbí se nám, že jde o zajímavou a kreativní formu vzdělání mládeže, která si navíc získala velkou oblibu. Investice do vzdělání má podle mého názoru vždy smysl a je třeba ho podporovat, proto budeme velmi rádi ve spolupráci pokračovat i v dalším období,“ vysvětluje důvody k partnerství Ing. Martin Brůha, ředitel regionu Čechy a člen představenstva společnosti Veolia Energie Praha, a.s.

Novinkou pro letošní akademický rok je kurz Lidské kosti ožívají. Studenti se v něm prakticky seznámí ?s jednotlivými lidskými kostmi, jejich vývojem, anomáliemi a některými kostními chorobami. Obeznámí se také se srovnávací anatomií - tedy s porovnáním jednotlivé lidské kosti se stejnou u jiných savců či nižších obratlovců. Každý student dostane do ruky jak kosti skutečné, tak sestavené modely horní a dolní končetiny, a bude si moci prohlédnout a osahat třeba i opravdovou lebku!

O workshopech ?

Jednotlivé workshopy s podrobnějším popisem si lze prohlédnout na webu www.lf1.cuni.cz/programy-pro-stredni-skoly. Program si mohou učitelé poskládat tak, aby vyhovoval výuce a mohli optimálně využít čas ?k návštěvě moderně vybavených pracovišť 1. LF UK - ať už v oblasti Albertova, tak Karlova. Pro konkrétní termín a další informace lze napsat na stredoskolaci@lf1.cuni.cz nebo jana.tlapakova@lf1.cuni.cz. Všeobecné podmínky využití vzdělávacích programů pro střední školy jsou k dispozici https://www.lf1.cuni.cz/vseobecne-podminky.

O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult - navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů.
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce, pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV - evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie a biomedicíny - a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých ?a výukových aktivit Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama