Reklama

Vznik rakoviny z pohledu západní a východní civilizace

Nádorová onemocnění provázejí lidstvo odnepaměti. Ovšem dnešní častost výskytu se nemůže schovat za prodlužující se délku života, tou můžeme jen těžko vysvětlil vznik nádorových bujení u dětí a mladých lidí. Podívejme se ještě jednou na pohled západní a východní medicíny na vznik nádoru:

b>ZÁPADNÍ CIVILIZACE

Vznik nádoru je podle západní medicíny předurčen objevením se první nádorově transformované buňky v normální tkáni. Ta vzniká v důsledku mutace nebo strukturální změny genetické výbavy buňky. Výsledkem je nekontrolovaná aktivita tzv. onkogenů. Nádorově transformovaná buňka se odlišuje od zdravých buněk shodné tkáně tím, že má větší proliferační aktivitu, která neodpovídá na fyziologické regulační podněty. Dochází tím ke klonální proliferaci, kdy z jedné nádorové buňky vzniká nádorové ložisko. Genetické a fenotypické změny dále mění vlastnosti již existujících a množících se buněk tak, že jsou schopny invazi vně prorůstat do okolních tkání nebo do cévního řečiště. Z toho vyplývá, že vznik zhoubného, invazivně rostoucího a metaslázujícího nádoru není jednorázová událost, ale vícestupňový proces.


VÝCHODNÍ CIVILIZACE

Tradiční čínská medicína rakovinu nepovažuje za nemoc, ale za neadekvátní reakci organismu na přerušení komunikace energie mezi jangovou a jinovou sférou v organismu. Pro vznik zhoubného bujení je třeba mimořádné množství energie a to se může nashromáždit pouze v silném těle. Rakovinou méně často onemocní lidé, kteří celí život chodili po doktorech. Téměř všichni naši pacienti udávají, že lékaře nenavštívili desítky let, a pokud jsou nějak nemocní, nijak zvlášť se této nemoci nepoddáva-jí a někteří žijí dynamičtěji, než jiní - podle karty u lékaře zdraví jedinci. Silný a rozhodný organismus není, jak jsme si již uvedli, jedinou podmínkou vzniku nádorového bujení. Nezbytnou a bohužel také postačující podmínkou je odchýlení se z proudu kosmických energií, rozhodnutí, že tělo se nepodřídí běžnému toku života, ale vydá se vlastní cestou. Naštěstí k rozvoji nádorového bujení je třeba projít ještě mnoha stádii, která nejsou zas až tak častá. Jinak bychom se asi všichni jako jeden muž mohli vzít za ruce a přebudovat náš svět na jednu velkou onkologii.


Porovnáme-li oba pohledy, vidíme, že z východního hlediska lze velmi dobře vyvodit, že čím víc se odkloníme od přirozeného řádu věcí, tím častěji bude nádorové bujení doprovodným jevem tohoto odklonění. A vůbec nebude závisel na věku, neboť odkloněním dospělého jedince rozumíme organismus jako takový, tedy ducha - psychiku i tělo, včetně jeho rozmnožovací schopnosti. Čínská medicína uvažuje stejně jako medicína západní o dědičnosti, odklon člověka se tedy může týkat i jeho budoucího potomka. Kromě dědičného zatížení ovšem zná východní svět ještě zatížení karmické, tady a teď, v této reinkarnaci, sklízíme to, co jsme zaseli v minulých životech.


Čínská medicína ledy nedefinuje pouze, co rakovina je, dokáže nám také sdělit systémové kroky nutné k jejímu vzniku. Dává nám tím do ruky širokou škálu možností použití, od jednoznačně preventivních opatření k ochraně zdravých jedinců a jejich budoucích potomků až po možnosti návratu k přirozenému běhu věcí u lidí, kteří již rakovinou onemocněli a nacházejí se v jednom z jejích stádií.


Zdroj: Eva Joachimová, Radoslav Svoboda - Rakovina země neznámá

Reklama
Reklama

Komentáře

Návštěvník (Pá, 21. 3. 2008 - 11:03)
tak budu lítat k lékaři pořád a neonemocním rakovinou?
Návštěvník (Pá, 21. 3. 2008 - 12:03)
tak budeš hypochondr
Návštěvník (Pá, 21. 3. 2008 - 12:03)
furt lepší než rakovina:-)))
MilosS (Po, 20. 7. 2009 - 07:07)
Jak jsem měl články na doktorce rád, tak tohle je opravdová pitomost. Někdo tu motá jablka z hruškama, zvláště první věty v odstavci tradiční činské medicíny. U rakoviny je totiž příznačné totálně vyčerpaní energie příslušné dráhy-meridiánu a to je pravý opak toho, co nám zdroj uvádí. Podle mne autoři někde něco opisovali a vytrhali z toho to, co se jim hodilo. Samozřejmě, že se jedná následně o porušení poměru mezi jingem a jangem, ale myslím si, že se zde hodně podřídili myšlence, že nádor, který se jeví jako "přebytek hmoty" je přebytkem energie. Ale čím více energie, tím silnější imunita.
Doporučuji si o to přečíst Knihu jangů od Dušana Tomka či navštívit jeho diagnostické kurzy
Reklama